Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  AFGANISTANU l MARATHÓW WOJNA 1758--1761.

  Po śmierci Nadira Szacha (1688--1747) imperium perskie rozpadło się (patrz perska wojna domowa 1747-1700). Pod wo­dzą Ahmeda Szacha Durrani (l722?-1773) Afganistan stał się państwem niezależnym. Ahmed Szach dążył do podporządkowania sobie zachodniego Hindustanu (Pendżab i obszary nad górnym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGATOKLESA WOJNA Z KARTAGINĄ 311 --306 p.n.e.

  Agatokles, tyran Syrakuz (360P-289), wcześnie ujawnił swój talent wojskowy służąc pod dowództwem Timo-leona (zm. 337). Kartagińczycy zaniepoko­jeni wzrostem potęgi Syrakuz wszczęli z nim wojnę i obiegli miasto. W tej sytuacji Aga­tokles spróbował przenieść wojnę na teren przeciwnika, do Afryki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFGAŃSKA WOJNA DOMOWA 1928-1929

  Próby przeprowadzenia reform w kraju pod­jęte przez Amanullaha Chana (1892-1960), emira i króla Afganistanu napotkały opór. Przeciwnicy króla w listopadzie 1928 wznie­cili powszechny bunt. W połowie stycznia 1929 Amanullah abdykował przekazując tron uległemu starszemu bratu, ale mimo to wyjęty spod prawa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFLIKT W ABCHAZJI 1992

  W czasach ZSRR Abchazja była republiką autonomiczną w składzie Gruzińskiej SRR. Po wygranych przez nacjonalistę Zwiada Gamsahurdię (1939-1993?) pierwszych wy­borach prezydenckich w niepodległej Gruzji w 1991 doszło do konfrontacji stanowisk w sprawie określenia statusu Abchazji: Gru­zini opowiadali się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AJGOSPOTAMOJ, BITWA U UJŚCIA 405 p.n.e.

  W czasie drugiej PELOPONESKIEJ WOJNY w celu przecięcia Ateńczykom dróg dostaw zboża przez Hellespont (Dardanele) flota spartańska pod dowództwem Lizandra (zm. 395) obiegła i zdobyła Lampsakos, miasto na Hellesponcie sprzymierzone w tym czasie z Atenami (405). Ateńczycy zgromadzili wszystkie posiadane...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFGAŃSKA WOJNA DOMOWA 1979.

  Ra­dziecka inwazja na Afganistan w końcu grudnia 1979 stała się pierwszym poważnym sygnałem załamania się dotychczasowej linii polityki zagranicznej ZSRR. Po proklamo­waniu w 1973 republiki w Afganistanie Związek Radziecki zwiększył wysiłki na rzecz przekształcenia tego kraju w zależne pod względem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /2 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABD EL-KADERA WOJNA PIERWSZA 1832--1834.

  Abd el-Kader (1808-1883), muzuł­mański przywódca i emir Maskary, dowo­dził siłami algierskimi podczas podjazdowej wojny z wojskami francuskimi, które doko­nały inwazji w okolicach Oranu i Mos-tagenu. Odniósł zwycięstwo, co zmusiło Francuzów do podpisania w 1834 porozu­mienia w Desmłchels. Postanowieniem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /2 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFGAŃSKĄ WOJNA MIĘDZY GHOREM l GHAZNI 1148-1152

  Po śmierci Mah-muda z Ghazni (971-1030) królestwo Ghaz-ni w obecnym Afganistanie i Iranie bardzo osłabło, a wówczas Ghor, wasalne państwo w afgańskich górach, powstało przeciw swe­mu zwierzchniemu władcy. Za panowania dynastii Szansabanisów Ghorowie zaatako­wali w 1151 stolicę - miasto Ghazni, oblegali je...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ACHAJSKA WOJNA 146 p.n.e.

  Achajowie, lud zamieszkujący w starożytności połu­dniową i środkową Grecję, zawiązali w 280 konfederację peloponeskich miast-państw, zwaną Związkiem Achajskim, której celem była wspólna obrona przed wrogami. Acha­jowie usiłowali zmusić Spartę do przyłącze­nia się do Związku, co się powiodło...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFGAŃSKĄ WOJNA PIERWSZA 1839-1842.

  Wzrastające wpływy Rosji na dworze Dosta Mohammada (1793-1863), emira Afgani­stanu, niepokoiły Brytyjczyków. W dążeniu do obalenia Dosta Brytyjczycy wspierali byłego emira, który popierał działania bry­tyjskie na rzecz zapewnienia lepszej obrony Indii od północy. W 1839 Dost Mohammad został pozbawiony...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /2 217

  praca w formacie txt

Do góry