II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  ALBANIA - działania wojenne 1939-45

  Państwo w zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego wyzwoliło się spod panowania tureckiego w 1912 r., lecz musiało w dalszym ciągu toczyć walkę przeciwko próbom zaboru przez Włochy, Jugosławię i Grecję.

  Ostatecznie niepodległość Albanii zatwierdziła konferencja ambasadorów w Lon­dynie w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /3 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBACORE Fairey - samolot

  Brytyjski trzymiejscowy dwupła­towy samolot torpedowy, miałzastąpić wysłużone *Swordfish.Prototyp oblatano 12 grudnia 1938 r.i pierwsze samoloty rozpoczęłysłużbę w lotnictwie morskim (*Fle-et Air Arm) na wiosnę 1940 r. star­tując z baz lądowych. Przeprowa­dzały loty patrolowe i rozpoznaw­cze oraz...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /1 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALBACORE - okręt

  Amerykański okręt podwodny klasy Gato, rozpoczął służbę w czerwcu 1942 r. W czasie 10 patroli na Pacy­fiku zatopił 8 japońskich okrętów, w tym lotniskowiec Taiho, lekki krążownik i 2 niszczyciele. Zatonął na minie w listopadzie 1944 r.

   

  DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE

  wyporność podwodna 2425 t 

  1525...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALAM HALFA - bitwa 1942 r.

  Rejon walk wojsk oddziałów *Afrika Korps w dniach od 30 sierp­nia do 7 września 1942 r., gdy gen. Erwin *Rommel podjął ostatnią próbę przełamania brytyjskich li­nii obronnych na granicy Egiptu. (*Alamejn el)

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALAMEJN EL - bitwy 1942 r.

  Osada w Egipcie położona w odle­głości ok. 80 km na zachód od Ale­ksandrii, stała się rejonem walk. które miały znaczny wpływ na prze­bieg wojny w strefie śródziemno­morskiej. W czerwcu 1942 r. szybkie postępy wojsk niemiecko-włoskich zagrozi­ły głównej brytyjskiej bazie zaopa­trzeniowej w Aleksandrii...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /6 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKAGI - okręt

  Lotniskowiec japoński budowanybył jako krążownik liniowy, ale w 1922 r. prace wstrzymano, gdyż tę klasę okrętów objęły ograniczenia narzucone przez układ waszyngtoń­ski. Dowództwo japońskiej mary­narki zdecydowało się przerobić Akagi i siostrzany okręt Amagi (zniszczony w czasie trzęsienia zie­mi...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AJAX - okręt

  Lekki krążownik brytyjski zbudowa­ny w 1935 r. był najszybszym okrętem z pięciu jednostek klasy Leander. Wsławił się walką z nie­mieckim pancernikiem *Admiral Graf Spee. Po naprawie uszkodzeń w 1940 r. rozpoczął służbę na Mo­rzu Śródziemnym. W kwietniu tego roku brał udział w ewakuacji...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AIRCOBRA P-39, Bell - samolot

  Jednomiejscowy samolot myśliwski wyprodukowany w zakładach ame­rykańskich Bell Aircraft w 1938 r. Miał trójkołowe podwozie z kołem przednim, co w owych czasach było nowoczesnym rozwiązaniem. Sil­nik umieszczony za kabiną napę­dzał śmigło za pomocą długiego wału przechodzącego przez kabinę między...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /1 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AICHI M6A SEIRAN - samolot

  Japoński dwumiejscowy wodnosa­molot przystosowany do przewoże­nia wewnątrz kadłuba okrętu podwodnego klasy 1-400. Dzięki składanym skrzydłom i stateczni­kowi do wnętrza specjalnego hanga­ru okrętu można było załadować 3 samoloty (oraz czwarty rozmonto­wany) i przygotować je do startuz katapulty w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AICHI E13A („Jake") - samolot

  Wodnosamoloty rozpoznawcze roz­poczęły karierę bojową od lotu nad*Pearl Harbor tuż przed głównymatakiem sił japońskich. Do końcawojny brały udział we wszystkichwiększych bitwach japońskiej mary­narki. Produkcja seryjna rozpoczęłasię w 1938 r. i do końca wojny wy­produkowano 1418 sztuk...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lol Dodano /21.02.2011 Znaków /775

  praca w formacie txt

Do góry