II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  ANAMI KORECHIKA (1887-1945) - generał

  Japoński wiceminister wojny w rzą­dzie premiera Fumimaro *Konoe. Działał na rzecz przekazania władzy gen. Hideki *Tojo, znanemu jako zwolennik podboju przez Japonię olbrzymich obszarów Pacyfiku i Azji. W czasie wojny dowodził 11 armią w Chinach, a następnie 2 ar­mią w Mandżukuo. W 1943 r. prze­jął...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMR 35, Renault Typ ZT - czołg

  Francuskie zakłady Renault rozpo­częły produkcję tego lekkiego czoł­gu w 1935 r., planując, że zastąpi on produkowany od dwóch lat czołg VM (AMR 33). Uzbrojenie nowych pojazdów składało się z karabinu maszynowego M31 kal. 7,5 mm lub najcięższego karabinu maszyno­wego Hotchkiss kal. 13,2 mm, a na­wet...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMIENS - nalot

  Nalot brytyjskich samolotów na wię­zienie w Amiens 18 lutego 1944 r. miał na celu uwolnienie członków francuskiego ruchu oporu. W wyni­ku ataku, gdy bomby zniszczyły fragment muru okalającego więzie­nie oraz ściany budynku, zbiegło 250 więźniów, wśród których był Raymond Vivant, jeden z szefów...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMFIBIE - pojazdy pływające

  Przełom, jakiego w I wojnie świa­towej dokonały czołgi, skłonił kon­struktorów do poszukiwania spo­sobu maksymalnego zwiększenia możliwości wykorzystania tych po­jazdów. W 1919 r. Anglicy podjęli próby zbudowania czołgu-amfibii, który mógłby poruszać się po lądzie i wodzie. Uszczelniono kadłub...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /6 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMBROSIO VITTORI0 (1879-1958) - generał

  Szef sztabu włoskich wojsk lądo­wych od stycznia 1942 r., w lutym 1943 r. objął stanowisko szefa Na­czelnego Dowództwa (Comando Supremo). Przeciwny *Mussolinie-mu, włączył się do działań opozy­cyjnych, w których wyniku dykta­tor został obalony. 9 września194 3 r. , tuż po ogłoszeniu kapitula­cj i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALTMARK - okręt

  Niemiecki okręt dostawczy, zao­patrujący w paliwo i materiały wojenne pancernik *Admiral Graf Spee, gdy ten działał na południo­wym Atlantyku i Oceanie Indyj­skim. W nocy z 15 na 16 lutego 1940 r. wszedł na wody terytorialne Norwegii, do Jóssenfjordu, gdzie odnalazł go brytyjski niszczyciel Cossack. Kpt...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALSOS - kryptonim

  Kryptonim amerykańskiej akcji ma­jącej na celu zbieranie w latach 1943-45 informacji o niemieckich badaniach naukowych, szczególnie pracach nad skonstruowaniem bom­by atomowej. Pierwszy zespół wy­słano we wrześniu 1943 r. do Włoch i, choć nie udało się znaleźć żadnych materiałów, następny zespół...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEXANDER HAROL (1891-1969) - marszałek polny

  Brytyjski oficer, służbę rozpoczął w 1911 r. W 1937 r. otrzymał jako najmłodszy wiekiem oficer stopień generała. Po wybuchu II wojny światowej mianowany dowódcą 1 dywizji piechoty *Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego (BEF), wykazał się talentem dowódczym w czasie walk pod * Dunkierką. W marcu 1942 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /2 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEUCKIE WYSPY - kampania 1942-43

  Kiska i Attu - dwie wyspy z łańcu­cha archipelagu Aleutów stanowią­cych przedłużenie Alaski, zostały zajęte 6 i 7 czerwca 1942 r. przezniewielkie oddziały japońskie. War­tość strategiczna wysp, ze względuna położenie i złe warunki atmo­sferyczne była znikoma, ale Japoń­czycy zdecydowali się na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /3 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEKSANDRIA - port

  Egipski port, w czasie wojny bybazą dla brytyjskiej Flory Śródziemnomorskiej (British MediterraneanFleet) i głównym punktem zaopatrzenia wojsk brytyjskich w AfrycPółnocnej do 1942 r. W nocy z 17 na 18 grudnia 1941 rwłoski okręt podwodny Scire (dowódca kpt. Junio Borghese) wypuścił w odległości 6 mil od...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /979

  praca w formacie txt

Do góry