II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  BAZOOKA M9A1 - pancerzownica

  Miotacz granatów M-10, skonstruo­wany w 1942 r. przez płk. Skinne-ra, który prawdopodobnie wyko­rzystał pomysł amerykańskiegonaukowca J. Goddarda z 1918 r.

  W czasie pokazu na poligonie woj­skowym z dziewięciu wystrzelo­nych pocisków wszystkie trafiły w czołg. Natychmiast zapadła decy­zja o uruchomieniu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BATTLE, Fairey - samolot

  Brytyjski trzymiejscowy samolot bombowy skonstruowany w poło­wie lat trzydziestych przez Fairey Company. 10 marca 1936 r., gdy prototyp Battle-K4303 odbył dzie­wiczy lot, zakłady otrzymały za­mówienie na 155 samolotów. Był to wówczas nowoczesny samolot roz­wijający prędkość o 100 km/h więk­szą niż...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /2 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BATTLEAXE - operacja 1941 r.

  Ofensywa wojsk alianckich w dniach 15-16 czerwca 1941 r. na terenie Libii. W maju 1941 r. głównodowodzący wojskami brytyjskimi na Bliskim Wschodzie gen. Archibald *Wavell zaplanował operację, której celem było odblokowanie *Tobruku bro­nionego przez Australijczyków. W jego ocenie wojska brytyjskie dysponowały...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BATAAN - obrona 1942 r .

  Po ataku na *Pearl Harbor Japoń­czycy dokonali inwazji na *Luzon, główną wyspę Archipelagu Filipiń­skiego. Na niewielkim półwyspie Bataan (40 km długości i 32 km sze­rokości w podstawie), schroniło się 67 500 żołnierzy filipińskich, 12 500 żołnierzy amerykańskich (dowódca gen. Douglas *MacArthur) i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /3 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BASTOGNE - bitwa 1944 r.

  Walki o belgijskie miasto zajęte przez wojska amerykańskie odegrały ważną rolę w przebiegu niemieckiej ofensywy w *Ardenach. 17 grudnia 1944 r. oddziały nie­mieckie podeszły do ważnego węzła drogowego w Bastogne, bronionego przez żołnierzy amerykańskiej 10 1 dywizj i powietrznodesantowej (dowódca gen...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARTOLOMEO COLLEONI - okręt

  Włoski lekki krążownik zbudowa­ny w 1932 r., oceniany wysoko ze względu na prędkość 42 węzłów, ja­ką rozwinął w czasie prób. Pozba­wiony był jednak wówczas uzbroje­nia, amunicji i dużej części paliwa; w warunkach bojowych osiągał prędkość znacznie niższą. 19 lipca 1940 r. został zatopiony...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARRACUDA, Fairey - samolot

  Brytyjskie samoloty torpedowo-bombowe nigdy nie zyskały popu­larności i sympatii lotników, choć były dobrymi maszynami. Prototyp z silnikiem Merlin wzbił się w powietrze 7 grudnia 1940 r., a seryj­nie produkowane samoloty odbyły pierwszy lot bojowy we wrześniu 1941 r., startując z lotniskowca HMS...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARI - nalot 1943 r.

  Port w południowych Włoszech, wieczorem 2 grudnia 1943 r. stał się. celem nalotu niemieckich samolo­tów *Ju 88, które, zrzucając paski folii aluminiowej („Duppel"), za­kłóciły pracę alianckich radarów. Bomby zniszczyły dwa statki amu­nicyjne oraz 14 innych jednostek przewożących łącznie 39 tys. t...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARHAM - okręt

  Brytyjski pancernik typu Queen Elizabeth zwodowany w 1915 r. i zmodernizowany w okresie mię­dzywojennym. W czasie II wojny światowej prześladował go tragicz­ny pech. Już w grudniu 1939 r. został storpedowany przez U-30 w Szkocji. Po trzymiesięcznym re­moncie dołączył do Floty Śród­ziemnomorskiej i brał...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARBIE KLAUS (1913-1991) - SS Hauptsturmfiihrer

  Szef *Gestapo w Lyonie (Francja) od listopada 1942 r. do sierpnia 1944 r., przejawiał szczególne okru­cieństwo wobec aresztowanych członków francuskiego ruchu oporu i Żydów, z których wielu własno­ręcznie torturował i zamordował. W okresie powojennym uniknął od­powiedzialności, gdyż w lutym 1947 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bolek Dodano /21.02.2011 Znaków /634

  praca w formacie txt

Do góry