II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  BŁYSKAWICA - okręt

  Niszczyciel zamówiony w angiel­skiej stoczni J. Samuel White & Co. Ltd. Cowes przez Polską Marynarkę Wojenną, zwodowany 1 październi­ka 1936 r. Zapisał piękną kartę w hi­storii Polskiej Marynarki Wojennej, choć nie uczestniczył w obronie wybrzeża, gdyż 30 sierpnia 1939 r. wykonując plan *Pekin...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĘKITNA DYWIZJA (División Azul) - jednostka

  Hiszpańska dywizja złożona z ochotników (dowódca gen. Augu-stin Muńoz Grandes, następnie gen. Esteban Infantes), sformowana w 1941 r. Nazwa pochodziła od ciemnobłękitnego koloru mundurów członków partii Falanga. Skierowa­na w sierpniu 1941 r. na front wschodni, jako 250 dywizja piecho­ty w składzie Grupy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLUCHER - okręt

  Kariera bojowa niemieckiego cięż­kiego krążownika zwodowanego w 1936 r. była krótka i przeszła do historii wojen morskich jako jeden z nielicznych przykładów... skutecz­ności nadbrzeżnych baterii w walce z okrętami. W nocy z 8 na 9 kwiet­nia 1940 r. zespół niemieckich okrę­tów, w skład którego oprócz...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLOCH 151-157 - samoloty

  Bloc h 152C1 był podstawowym sa­molotem myśliwskim francuskich si ł powietrznych w kampanii 1940 r. Pomimo licznych wad (zbyt mała mo c silnika i zwrotność) piloci lata­jąc y na nich zanotowali 146 zwy­cięstw pewnych i 34 prawdopodob­ne . Pierwszy lot prototypu Bloch 150.01 w 1935 r. nie udał się. Po...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLITZKRIEG - (wojna błyskawiczna) doktryna

  Wbrew niemieckiej nazwie (ozna­czającej „wojnę błyskawiczną") za­sada działania wojsk, polegająca na współdziałaniu sił powietrznych i lądowych (zwłaszcza pancernych), co umożliwiało szybkie okrążenie i zniszczenie nieprzyjaciela, została opracowana przez grupę brytyjskich teoretyków, którym...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLITZ - naloty

  Angielska nazwa nalotów *Luftwaf-fe na obiekty cywilne i wojskowe w Anglii od sierpnia 1940 r. do ma­ja 1941 r., wywodząca się z nie­mieckiej nazwy ^Blitzkrieg (wojna błyskawiczna). Wieczorem 24 sierpnia 1940 r. je­den z niemieckich bombowców omyłkowo zrzucił bomby na lon­dyńską dzielnicę East End. Premier...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /4 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLETCHLEY PARK - kwatera

  Wiktoriańska willa usytuowana w odległości ok. 80 km na północny zachód od Londynu, od 1939 r. była siedzibą grupy kryptologów (British Government Codę & Cypher School - Brytyjska Rządowa Szkoła Kodów i Szyfrów, od 1942 r. pod nazwą Government Communica­tions HQ - Kwatera Główna Łącz­ności Rządowej)...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLENHEIM, Bristol - samolot

  Brytyjski samolot bombowy, po­wstały dzięki zamówieniu szybkie­go samolotu pasażerskiego, złożo­nemu w połowie lat trzydziestych zakładom Bristol Aeroplane Com­pany przez lorda Rothermere^, wła­ściciela gazety „Daily Mail". Podej­rzewano, że powodem zamówienia była próżność milionera, a chodziło o...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLASKOWITZ JOHANNES (1883-1948) - generał

  Niemiecki oficer, rozpoczął służbę w armii w 1900 r. We wrześniu 1939 r. dowodził 8 armią walczącą w Polsce. 20 października 1939 r. w stopniu generała-pułkownika ob­jął stanowisko dowódcy niemiec­kich wojsk okupacyjnych w Polsce. Bardzo szybko wszedł w konflikt z gubernatorem Generalnej Guberni...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLACK WIDÓW P-61, Northrop - samolot

  Nocny myśliwiec skonstruowany w 1940 r. w zakładach Northrop na podstawie specyfikacji wydanej przez US Army Air Force. W pracach pro­jektowych wykorzystano doświad­czenia brytyjskich pilotów z nocnych walk nad Anglią w 1940 r. i opra­cowania brytyjskich konstruktorów, którzy usiłowali stworzyć podobny...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 577

  praca w formacie txt

Do góry