II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  BORDEAUX - port

  Miasto i port na francuskim wy­brzeżu atlantyckiem, u ujścia rzeki Garonny. Po zdobyciu przez Niem­ców Bordeaux stało się ważną bazą morską państw „osi". We wrześniu 1940 r. do portu weszły okręty wło­skiej flotylli Betasom oraz niemiec­kie zaopatrzeniowe okręty podwod­ne (9 okrętów Typ XIX oraz 5...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOOMERANG, Commonwealth - samolot

  Australijski samolot myśliwski skonstruowany na podstawie do­świadczeń z licencyjnej budowy amerykańskiego samolotu wieloza­daniowego N.A.33 (Wirraway). Od 1942 do 1944 r. wyprodukowano 250 Boomerangów. Nie były tak dobre jak myśliwce japońskie, ale okazały się przydatne, m.in. w wal­kach na Nowej Gwinei...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONG RICHARD (1920-1945) - major

  Amerykański pilot myśliwski, osią­gnął najwięcej zestrzeleń wśród pi­lotów US Army Air Force. W cza­sie służby na Pacyfiku odbył 200lotów bojowych, pilotując głównieP-38J Lightning, i uzyskał 40 ze­strzeleń. Zginął w sierpniu 1945 r.w czasie prób samolotu odrzuto­wego...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOMBOWCE

  W okresie międzywojennym zacięty spór toczyli zwolennicy dwóch kon­cepcj i użycia lotnictwa bombowego. W Stanach Zjednoczonych i Wiel­kiej Brytanii zwolennicy teorii Wil­liama Mitchella, Hugh Trencharda i Giulio Douheta uważali, że należy budować ciężkie bombowce dale­kiego zasięgu, gdyż one same mogą...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /plastus Dodano /22.02.2011 Znaków /8 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOŁTUĆ MIKOŁAJ (1893-1939) - generał

  Polski oficer, podczas I wojny świa­towej w armii rosyjskiej, brał udział w walkach frontowych. Od stycz­nia 1918 r. służył w III Korpusie Polskim i 4 dywizji strzelców. Po powrocie do kraju został dowódcą 31 pułku piechoty, z którym brał udział w wojnie polsko-bolszewic­kiej 1920 r. W okresie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOHUSZ-SZYSZKO ZYGMUNT (1893-1982) - generał

   Był dowódcą plutonu pie­choty w armii rosyjskiej .W 1915 r. dostał się do niewoli austriackiej, skąd wkrótce uciekł i wstąpił do II Brygady Legionów. W Wojsku Polskim od września 1918 r. służył na różnych stanowiskach dowód­czych. We wrześniu 1939 r. dowo­dzi ł 16 dywizją piechoty grupy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOFORS - armata przeciwpancerna

  Polska zakupiła armatę przeciw­pancerną firmy Bofors w połowie lat trzydziestych i po pewnej mo­dernizacji zakłady zbrojeniowe, Zakłady Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki w Pru­szkowie, zaczęły wytwarzać tę broń pod nazwą 37 mm armata przeciw­pancerna wz. 36. W chwili wybu­chu wojny Wojsko...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOFORS - armata przeciwlotnicza

  Skonstruowana w 1929 r. w zakła­dach AB Bofors w Szwecji lekka armata przeciwlotnicza kal. 40 mm była powszechnie używana w czasie wojny. Licencję zakupiło wiele państw (wśród nich Polska, która rozpoczęła produkcję w 1936 r.).Anglicy wprowadzili do uzbrojenia te działa w 1938 r., a Amerykaniew 1941 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BODYGUARD/JAEL - plan 1943-44

  „W czasie wojny prawda jest tak cenna, że zawsze powinien jej towa­rzyszyć strażnik (bodyguard) kłam­stwa" - powiedział premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, autor planu wprowadzenia Niemców w błąd co do czasu i miejsca alianckiej inwazji w Europie. Pro­gram działania, nazwany początko­wo planem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOCK FEDOR von (1880-1945) - feldmarszałek

  Potomek starej pruskiej rodziny wojskowej, odznaczył się odwagą w czasie I wojny światowej; odzna­czony orderem Pour le Merite. W okresie międzywojennym u boku Hansa von Seeckta pomagał tworzyć niemieckie siły zbrojne. W 1935 r. był (obok Wilhelma von *Leeba i Gerda von *Rundstedta) jednym trzech dowódców...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 297

  praca w formacie txt

Do góry