II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  TWINING NATHAN (1897-1982) - generał

  Amerykański oficer lotnictwa, do­wódca 13 armii lotniczej od 1943 r., w lipcu tego roku lotnictwa taktycz­nego Sprzymierzonych wyznaczone­go do uderzenia na Wyspy Salomona, od stycznia 1944 r. 15 armii lotniczej we Włoszech. Zaplanował nalot na Ploeszti. W sierpniu 1945 r. zastąpił gen. Curtisa *LeMaya na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUPOLEW TU-2 - samolot

  Radziecki średni bombowiec skon­struowany przez Andrieja Tupolewaw więzieniu (aresztowany w 1936 r.pod zarzutem szpiegostwa przemysłowego), został oblatany (trzeci prototyp) 15 grudnia 1941 r. Powie­ki zmianach ostateczną wersję na­zwaną Tu-2S (ANT-60) wprowadzo­no do produkcji seryjnej w połowie 1943 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUPOLEW SB-2 - samolot

  Średni bombowiec radziecki, skon­struowany jednoczenie z SB-1 w 1936 r., przeszedł chrzest bojowy w czasie wojny domowej w Hiszpa­nii; z 210 dostarczonych tam samo­lotów większość została zniszczona. W czasie wojny *radziecko-fińskiej był pierwszym samolotem zestrze­lonym przez lotnictwo fińskie. Siły...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TULON - port

  Port i baza morska w południowej Francji, po zakończeniu wojny niemiecko-franeuskiej główna baza francuskiej marynarki wojennej w nie okupowanej części kraju podległej rządowi *Vichy. 14 listo­pada 1942 r. Niemcy, obawiając się inwazji wojsk alianckich na połu­dniową Francję, wkroczyli do stre­fy nie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TT - pistolet

  Radziecki pistolet, skonstruowany przez Fiodora Tokariewa w 1930 r. ; osiągnął najlepsze wyniki w bada­niach konkursowych, w których te­stowano pistolety S.Korowina, S. Priłuckiego, Walther, Parabel­lum i Browning. Po wprowadzeniu zmian szkieletu, mechanizmu spu­stowego i lufy, w których wyniku uproszczono...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRUMAN HARRY (1884-1972) - polityk

  Działacz polityczny, od 1935 do1945 r. był senatorem stanu Mis­souri. W 1940 r. zorganizował ko­misję, która energicznie zajęła sięwalką z marnotrawstwem w amery­kańskim przemyśle zbrojeniowcymi do 1944 r. doprowadziła do zaoszczędzenia ok. 15 mld dolarówW 1944 r. wybrany wiceprezydentem. 12 kwietnia...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOYODA SOEMU (1885-1957) - admirał

  W chwili wybuchu wojny na Pacy­fiku był dowódcą japońskiej bazy morskiej Yokosuka i okręgu mor­skiego Kurę. W 1944 r. został głównodowodzącym Połączonej Floty. Był zwolennikiem sprowokowania floty amerykańskiej do tzw. osta­tecznej bitwy i w tym celu opraco­wał plan „A-Go" przewidujący od­ciągnięcie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOVEY JOHN CRONYN (1885-1971) - admirał

  Brytyjski oficer Royal Navy od 1900 r., w 1915 r. objął dowództwo niszczyciela Onslow, który prowadził do walki w czasie bitwy ju­tlandzkiej. Od 1923 r. dowodził flo­tyllą niszczycieli, a następnie pan­cernikiem Rodney. W chwili wybu­chu II wojny światowej był zastępcą dowódcy Floty Śródziemnomor­skiej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TORPEDY

  Najgroźniejsze pociski morskie wy­nalezione w 1865 r. przez austriac­kiego artylerzystę kpt. Luppisa; jego torpeda napędzana była mechani­zmem sprężynowym i kierowana linkami przyczepionymi do sterów. Tę broń udoskonalił angielski me­chanik Robert Whitehead, który za­stosował silnik poruszany sprężo­nym...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /4 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TORCH - operacja 1942 r.

  Wstępną decyzję o przeprowadze­niu wielkiej operancji desantowej we Francuskiej Afryce Północnej podjęli prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin D. Roosevelt i premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill na konferencji w Wa­szyngtonie (22 grudnia 194l -14 stycznia 1942); ostateczna decy­zja zapadła w czerwcu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /3 371

  praca w formacie txt

Do góry