II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  DANIA - działania wojenne 1940 r.

  W 1940 r. Dania stała się celem nie­mieckiego ataku, choć rząd prowa­dził politykę neutralności, a 31 maja 1939 r. podpisał z Niemcami układ o nieagresji. Mimo to 9 kwiet­nia 1940 r. o godz. 4.20 poseł nie­miecki w Kopenhadze C. Renthe--Fink wręczył duńskiemu ministro­wi spraw zagranicznych Peterowi...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAM BUSTERS (Niszczyciele tam) - eskadra

  Nazwa nadana 617 eskadrze *RAF utworzonej w marcu 1943 r. z zada­niem niszczenia zapór na rzekach w Zagłębiu Ruhry w Niemczech. Najważniejszymi obiektami były zapory Móhne i Sorpe, których zbiorniki zaopatrywały w wodę większość miast i zakładów prze­mysłowych, oraz Eder, utrzymująca odpowiedni dla...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DALADIER EDOUARD (1884-1970) - polityk

  Polityk francuski, przewodniczył rządowi w krytycznym okresie lat 1938-40, następnie sprawował funk-cje ministerialne. Po raz pierwszy objął rząd premie­ra Francji w 1933 r., następnie w 1934 r. i ponownie w kwietniu 1938 r. Z ramienia Francji podpisał układ w *Monachium. 3 września 1939 r. zadeklarował...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAKOTA DC-3, Douglas - samolot

  Amerykański samolot transportowy, jeden z najlepszych i najsłynniej­szych tego typu na świecie. Jego ka­riera rozpoczęła się niepozornie, gdy American Airlines zdecydowa­ły się wprowadzić na swoje linie transatlantyckie samolot pasażerski z miejscami do spania. Produkowa­ny od 1933 r. DC-2 był nieco za...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /2 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZUTE (1886-1976) - marszałek

  Podczas studiów w Niemczech wstą­pił w 1922 r. do emigracyjnego od­działu Komunistycznej Partii Chin. Po powrocie do kraju w 1925 r. kie­rował partyzantką zwalczającą rząd *Czang Kai-szeka. W 1927 r. stanął na czele powstania w prowincji Hu-nan. Od 1930 r. organizował i do­wodził Chińską...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZUMA WALERIAN (1890-1962) - generał

  Oficer polski, podczas I wojny światowej służył w Legionach Polskich i brał udział w walkach II Brygady Legionów. W 1918 r. poprzejściu II Brygady przez front podRarańczą otrzymał od gen. JózefaHallera polecenie zorganizowaniaoddziałów polskich we wschodniejRosji.

  Po kapitulacji 5 dywizji strzelców w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZUJKOW WASILIJ (1900-1982) - marszałek Związku Radzieckiego

  Absolwent Akademii Wojskowej im. Michaiła Frunzego, w latach1926-37 był doradcą wojskowymCzang Kai-szeka. Po powrocie doZSRR dowodził do 1939 r. brygadąi korpusem, a następnie 4 armią,która okupowała wschodnie terenyPolski . W wojnie radziecko-fińskiej(1939-40) dowodził 9 armią, któraponiosła ciężkie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZOŁGI

  Pojazdy pancerne na gąsienicach, osłonięte pancerzem o grubości 8-180 mm, uzbrojone w armaty i karabiny maszynowe, odegrały decydującą rolę w wielu bitwach i kampaniach II wojny światowej. Od pierwszych dni wojny przewagę miały niemieckie czołgi, choć Trzecia Rzesza najpóźniej przystą­piła do budowy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /7 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOSŁOWACJA - działania wojenne 1944-45

  Wyzwalanie Czechosłowacji spod okupacji niemieckiej rozpoczęły w październiku 1944 r. wojska 4 Frontu Ukraińskiego dowodzone przez gen. Iwana Piętrowa, wsparte później przez wojska 2 Frontu Ukra­ińskiego, walczące do tego czasu w Rumunii i na Węgrzech. Walki były długotrwałe i jeszcze na wio­snę 1945...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /1 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOSŁOWACJA - okupacja 1939 r.

  Republika zamieszkała w 1938 r. przez ponad 14 min ludzi (10 min Czechów i Słowaków, 3 min Niem­ców oraz inne mniejszości: Węgrzy, Ukraińcy, Polacy), znalazła się w tymże roku wśród państw, wobec których Niemcy zgłaszały roszcze­nia terytorialne. 21 kwietnia 1938 r. Adolf Hitler wydał szefowi...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /diabel Dodano /22.02.2011 Znaków /5 135

  praca w formacie txt

Do góry