II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  US NAVY - marynarka wojenna Stanów Zjed­noczonych

  Trzonem amerykańskiej marynarki wojennej w 1939 r. było 15 pancer­ników, 5 lotniskowców, 18 krążow­ników ciężkich, 19 krążowników lekkich; ogółem siły morskie dys­ponowały 372 okrętami bojowymi o łącznej wyporności 1 227 290 t, wśród których było wiele jednostek starych. Okręty wybudowane w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /4 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USAAF - United States Army Air Forces - si­ły powietrzne armii Stanów Zjedno­ czonych

  Lotnictwo lądowe (Army Air Corps) powstało w 1920 r. w ramach wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych (*US Army). W wyniku działań Roberta Lovetta, mianowanego w 1940 r. odpowiedzialnym za roz­wój produkcji lotniczej i reorganizację sił powietrznych, 20 czerwca 1941 r. powstały siły powietrzne wojsk lądowych...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /3 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  US ARMY - wojska lądowe Stanów Zjednoczonych

  W chwili wybuchu II wojny świa­towej Stany Zjednoczone dyspono­wały niewielką armią zawodową liczącą 175 tys. żołnierzy wyposażonych w przestarzały sprzęt. Ar­mia regularna składała się z dzie­więciu dywizji piechoty i trzech dywizji kawalerii. W rezerwie po­zostawało 130 tys. oficerów oraz 215...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /2 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UR Kb UR, wz. 1935 - karabin przeciwpancerny

  Najlepszy karabin przeciwpancernyII wojny światowej skonstruowany przez zespół: płk dr Tadeusz Fel-sztyn, inż. Józef Maroszek, inż. Piotr Wilniewczyc. Produkcję pod­jęła w 1935 r. Fabryka Karabinów w Warszawie.

  Był wytwarzany pod oficjalną nazwą „karabin przeciw­pancerny wz. 1935", jednakże ze względu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /1 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNRUG JÓZEF MICHAŁ (1884-1973) - admirał

  Absolwent oficerskiej szkoły mor­skiej w Kolonii (1907 r.), w czasie 1 wojny światowej pływał na okrętach podwodnych. Służbę w Polskiej Ma­rynarce Wojennej rozpoczął 26 lipca 1919 r. Od 1920 do 1923 r. był szefem Sztabu Dowództwa Obrony Wybrze­ża Morskiego (początkowo pełniącym obowiązki). W 1925 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ULTRA - kryptonim

  Brytyjska operacja odczytywania nie­mieckich radiogramów szyfrowanych przez *Enigmę, nabrała rozmachu po zapoznaniu się przez angielską dele­gację w lipcu 1939 r. z odkryciami polskich kryptologów (Marian Re-jewski, Jerzy Różycki, Henryk Zygal-ski), którzy zbudowali kopię Enigmy, zrozumieli zasadę...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UDET ERNST (1896-1941) - generał

  Niemiecki as myśliwski z I wojny światowej odznaczony orderem Pour le Merite, w 1938 r. został szefem Urzędu Uzbrojenia Lotnictwa. Nie mając dostatecznych umiejętności organizacyjnych i wiedzy technicz­nej, źle kierował podległymi 26 wy­działami.

  Żądał od konstruktorów, aby wszystkie bombowce mogły...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wawel Dodano /02.03.2011 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  U-BOOTY - (Unterseeboote - niemieckie okręty podwodne)

  Niemcy, mimo postanowień traktatu wersalskiego zabraniającego im po­siadania i budowania okrętów podwodnych, już w 1922 r. przystą­pili do tworzenia zalążków broni podwodnej: np. w Holandii powstało biuro projektowe Ingenieurs-Kanto-or voor Scheepsbouw.

  W paździer­niku 1933 r. utworzono ośrodek szkolenia...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /8 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  U-48 okręt podwodny

  Niemiecki okręt podwodny Typ VIIBdowodzony m.in. przez kpt. Herber­ta Schulzego i później przez kptHansa-Rudolfa Rósinga, zatopił naj­większą ze wszystkich U-bootówliczbę jednostek: 51 statków o łącz­nym tonażu 310 407 BRT. 22 czerw­ca 1941 r. został wycofany ze służ­by liniowej i przeznaczony do...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPHOON, Hawker - samolot

  Brytyjski samolot myśliwski skonstruowany na podstawie zamówięnia Ministerstwa Lotnictwa z 1937 r. Główny konstruktor zakładów Haw­ker Aircraft Co. Ltd. zaprojektował 4 prototypy: dwa oznaczone Rs (znane jako Tornado) z silnikami Vulture i dwa Ns (Typhoon) z silni­kami Sabre. Pierwsze próby 6 paź­dziernika...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /bobek Dodano /02.03.2011 Znaków /1 926

  praca w formacie txt

Do góry