II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  DUKW 353, GMC („Duck") - pojazd amfibijny

  Amerykański pojazd amfibijny za ­projektowany na wiosnę 1942 r. przez Komitet Badawczy Narodu-wej Obrony (NDRC) przy współpra­cy firm specjalizujących się w mor -skich konstrukcjach: Sparkman, Stephens Inc. oraz Yellow Truck. Prototyp nazwany AFKWX 353 wy ­padł doskonale w czasie prób i armia zamówiła...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUKE OF YORK - okręt

  Trzeci pancernik typu *King Georg V służbę we Flocie Macierzy­stej *(Home Fleet) rozpoczął w listo­padzie 1941 r. W grudniu tego roku na jego pokładzie brytyjski premier Winston Churchill popłynął do Annapolis na konferencję z prezy­dentem Franklinem D. Rooseveltem. W 1942 r. Duke ofYork, skierowany na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DSZK WZ. 1938 - wielokalibrowy karabin maszynowy

  Karabin opracowali Diegtariew i Szpagin, co zostało uwidocznione w nazwie tej broni (Diegtarie-wa-Szpagina Krupnokalibiernyj), a dwukołową podstawę skonstruo­wał Kolesnikow. Diegtariew wyko­rzystał doświadczenia z konstrukcji ręcznego karabinu maszynowego DP (Diegtariew). Używany był na podstawie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DREZNO - naloty 1945 r.

  Decyzję o przeprowadzeniu nalo­tów na zabytkowe miasto niemieckie Drezno brytyjskie Dowództwo Lot­nictwa Bombowego (Bomber Com­mand) podjęło w styczniu 1945 r. Miasto nie miało znaczenia militar­nego (przez całą wojnę było tylko raz atakowane z powietrza, w paź­dzierniku 1944 r. przez niewielkie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /2 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAGON - okręt

  Jeden z ośmiu brytyjskich krążow­ników typu D (budowanych w la­tach 1916-17), rozpoczął służbę w 1918 r. i wykonywał zadania patrolowe na Morzu Północnym. W czasie II wojny światowej brał udział w akcjach przeciwko nie­mieckim *pancernikom kieszonko­wym, a po wybuchu wojny na Dale­kim Wschodzie został...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /23.02.2011 Znaków /2 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWDING HUGH CASWELL TREMENHEERE (1882-1970) - generał

  Brytyjski oficer, głównodowodzący brytyjskim lotnictwem myśliwskim, odegrał istotną rolę w sprawnym i skutecznym kierowaniu powietrz-ną obroną w czasie bitwy o *Anglię w 1940 r. W czasie I wojny światowej był oficerem artylerii, po jej zakończe­niu przeniesiono go do korpusu lotniczego (Royal Flying...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /23.02.2011 Znaków /1 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOUGLAS A-20 HAVOC/BOSTON - samolot

  Amerykański samolot szturmowy, skonstruowany przez głównego projektanta zakładów Douglas, Eda Heinemanna, który w 1936 r., na własną rękę, przystąpił do pracy nad samolotem oznaczonym 7A. Okaza­ło się, że miał dobre wyczucie, gdyż w końcu 1937 r. dowództwo *US Army Air Corps ogłosiło wymaga­nia...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /23.02.2011 Znaków /1 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORNIER DO 335 PFEIL - samolot

  Niemiecki samolot myśliwski, w którym zastosowano oryginalny napęd opatentowany w 1937 r. przez dr. Claudiusa Dorniera, pole­gający na wykorzystaniu dwóch sil­ników, z których jeden poruszał śmigłem z przodu samolotu, a drugi - z tyłu. Dopiero w 1942 r. zbudo­wano prototyp takiego samolotu, który w czasie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /23.02.2011 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORNIER DO 217 - samolot

  Niemiecki samolot bombowy będą-rcy wersją rozwojową *Do 17Z i Do 215, wzbił się w powietrze po ra z pierwszy w sierpniu 1938 r. Początkowa produkcyjna wersja Do 217E-1 była wyposażona w dwa silniki BMW 801A o mocy 158 0 KM i uzbrojona w 1 najcięż­sz y karabin maszynowy MG 151 kal . 15 mm oraz 5 karabinów...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /2 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORNIER DO 17 - samolot

  Niemiecki samolot bombowy i roz­poznawczy, skonstruowany na pod­stawie szybkiego samolotu pasażer­skiego (6 pasażerów) i pocztowego odrzuconego w 1935 r. przez linie lotnicze, gdyż był niewygodny dla pasażerów i załogi. Zakłady Dorniera dokonały niezbędnych zmian konstrukcyjnych pod kątem potrzeb...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /aniol Dodano /22.02.2011 Znaków /1 844

  praca w formacie txt

Do góry