II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  EGIPT - walki 1940-41

  W dniu wybuchu II wojny świato­wej do Egiptu wkroczyły wojska brytyjskie. Podstawę prawną do ta­kiego kroku dawał traktat egipsko-brytyjski z sierpnia 1936 r. stano­wiący (art. 7), że w przypadku woj­ny władze „udostępnią wszelkie obiekty... a zwłaszcza porty, lotni­ska, środki komunikacji".

  Działanie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /3 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDEN ANTHONY (1897-1977) - polityk

  Czołowy działacz brytyjskiej Partii Konserwatywnej, poseł od 1923 r., objął w grudniu 1935 r. stanowisko ministra spraw zagranicznych w rządzie premiera Neville'a *Chamberlaina. Nie akceptował jed­nak polityki ustępstw wobec mo­carstw faszystowskich (*appease-ment) i w lutym 1938 r. zrezygno­wał ze...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EBEN EMAEL - bitwa 1940 r.

  Fort wybudowany w latach 1931-35 we wnętrzu góry w pobliżu połą­czenia Kanału Alberta z Mozą; składał się z podziemnych pomie­szczeń, w których mieszkało 700 żołnierzy: sypialni, kuchni, spichle­rzy z zapasem żywności na 3 mie­siące, studni sięgającej do źródeł wody na głębokości 60 m, 6...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /4 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EAGLE - okręt

  W budowie brytyjskiego lotni­skowca, zakończonej w 1923 r., wykorzystano kadłub pancernika (przeznaczonego pierwotnie dla Chile), co ograniczyło liczbę samo­lotów, ale jednocześnie zapewniło okrętowi dobre opancerzenie i uzbrojenie. Służbę bojową rozpo­czął na Dalekim Wschodzie, gdzie startujące z...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIK - okręt podwodny

  Okręt podwodny przekazany Pol­skiej Marynarce Wojennej przez władze brytyjskie w październiku 1942 r. w zamian za zatopiony okręt podwodny *Jastrząb. Na po­czątku 1943 r. Dzik (dowódca kmdr Bolesław Romanowski) działał krótko na trasach konwojów do ZSRR, w maju został skierowany na Morze Śródziemne...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNAMO - operacja

  Kryptonim operacji ewakuacjiwojsk alianckich spod *Dunkierki.

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /61

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSTER - działo

  Amerykańskie samobieżne działa przeciwlotnicze kal. 40 mm, zamon­towane na podwoziu lekkich czoł­gów M24, produkowano seryjnie od połowy 1944 r. Okazały się bardzo przydatne do obrony kolumn wojska przed atakami lotnictwa. Używane były również do zwalczania opance­rzonych pojazdów bojowych.

   

  DANE...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUNKIERKA - ewakuacja 1940 r.

  Miasto i port we Francji nad Mo­rzem Północnym, od 26 maja do 3 czerwca 1940 r. były rejonem ewakuacji do Wielkiej Brytanii wojsk alianckich. 19 maja 1940 r. dowódca brytyj­skich sił ekspedycyjnych ^Brytyj­ski Korpus Ekspedycyjny - BEF) gen. *Gort poinformował Londyn, że wobec niepomyślnego dla alian­tów...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /4 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUNKERQUE - okręt

  Pierwszy z dwóch pancerników wy­budowanych przez Francję w od­powiedzi na rozpoczęcie przez Niemców budowy pancernika *Deutschland. Zwodowany w sto­czni w Breście 2 października 1935 r., rozpoczął służbę w 1936 r. Po kapitulacji Francji znalazł się w porcie *Mers-el-Kebir, który 3 lipca 1940 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /1 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DULLES ALLEN (1893-1969) - polityk

  Amerykański prawnik, po długiej działalności wywiadowczej w latach I wojny światowej, dyplomatycznej (w latach 1916-26) i adwokackiej, w grudniu 1941 r. rozpoczął pracę w wywiadzie. W listopadzie 1942 r. stanął na czele szwajcarskiego od­działu amerykańskiej organizacji wywiadowczej Biura Służb...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /kolo Dodano /23.02.2011 Znaków /1 001

  praca w formacie txt

Do góry