II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  JUNKERS JU 290 - samolot

  Niemiecki samolot wielozadaniowy, planowany jako następca transpor­towego Ju 90. Pierwsze próby zosta­ły przeprowadzone w 1942 r. Dalszy rozwój uwzględniał już potrzebę za­stąpienia *Focke-Wulfa Fw 200C w zwalczaniu żeglugi nieprzyjaciela i współpracy z okrętami podwod­nymi. Jednakże pierwsze seryjnie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lalus Dodano /25.02.2011 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUNKERS JU 88 - samolot

  Najbardziej wszechstronny samolot Luftwaffe, pozostawał w służbie od 1939 r. do 1945 r. i w tym czasie wy­produkowano 14 980 tych maszyn. W styczniu 1936 r. W.H. Evers i Alfred Gassner rozpoczęli prace projektowe nad stworzeniem bom­bowca, który zgodnie z zapotrzebo­waniem Ministerstwa Lotnictwa mógłby...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lalus Dodano /25.02.2011 Znaków /4 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUNKERS JU 87 STUKA - samolot

  Niemiecki samolot bombowy, zna­ny powszechnie pod nazwą Stuka (skrót od Sturzkampfflugzeug -bombowiec nurkujący), stał się symbolem *Luftwaffe torującej dro­gę niemieckim oddziałom pancer­nym. Zaprojektowany został w 1933 r. przez Hermanna Pohlmanna i sta­nął do konkursu, w którym wzięły udział...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lalus Dodano /25.02.2011 Znaków /4 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUNKERS JU 86 - samolot

  Niemiecki samolot, jeden z najbar­dziej znanych bombowców i samo­lotów rozpoznawczych II wojny światowej. Rozpoczął swoją karierę jako samolot pasażerski, odbywając dziewiczy lot 4 listopada 1934 r. Od 1936 r. Ju 86, mieszczące 10 pasa­żerów lub cargo, rozpoczęły regu­larną służbę w Lufthansie oraz w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lalus Dodano /25.02.2011 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUNKERS JU 52/3M - samolot

  Niemiecki samolot bombowy i transportowy, którego prototyp, jako transportowego jednosilniko­wego samolotu, oblatano w paź­dzierniku 1930 r. i wkrótce wyposa­żono w 3 silniki. Pierwsze cywilne wersje napędzane były silnikami BMW Hornet o mocy 600 KM, produkowanymi na licencji Pratt & Whitney. Większość...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lalus Dodano /25.02.2011 Znaków /2 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUIN ALPHONSE (1888-1967) - marszałek

  Oficer francuski, kombatant I woj­ny światowej, ukończył uczelnię wojskową Saint-Cyr, a następnie 1'Ecole Superieure de Guerre (w 1922 r.). W maju 1940 r. jako dowódca 15 dywizji piechoty zmo­toryzowanej (1 armii) walczył w Belgii i północnej Francji, gdzie dostał się do niewoli. Jego odwaga i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lalus Dodano /25.02.2011 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOYCE WILLIAM (1906-1946) - publicysta

  Urodzony w Nowym Jorku, wycho­wał się w Anglii i Irlandii, gdzie od 1923 r. należał do Brytyjskiej Partii Faszystowskiej, a następnie do Bry­tyjskiego Związku Faszystów, w którym od 1933 r. był zastępcą przywódcy, Oswalda Mosleya. W sierpniu 1939 r. wyjechał do Nie­miec, aby zaoferować swoje usługi...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lalus Dodano /25.02.2011 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOUBERT DE LA FERTE PHILIP (1897-1965) - generał

  Brytyjski oficer, od czerwca 1941 r. był szefem Dowództwa Obrony Wybrzeża (Coastal Command). Do tego czasu samoloty Coastal Command zniszczyły tylko dwa niemieckie okręty podwodne, nato­miast do lutego 1943 r., gdy Joubert przeszedł na stanowisko inspektora generalnego *RAF, liczba zniszczo­nych U-bootów...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lalus Dodano /25.02.2011 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JODL ALFRED JOSEF (1890-1946) - generał

  Niemiecki oficer, w czasie I wojny światowej walczył jako artylerzysta.W 1932 r., w randze majora, objął kierownictwo wydziału operacyjne­go Truppenamtu (sztabu general­nego Reichswehry). W sierpniu 1939 r. został mianowany sze­fem sztabu dowodzenia w Ober-kommando der Wehrmacht (Wehr-machtsfuhrungstab)...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lalus Dodano /25.02.2011 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JERZY VI (1895-1952) - król Wielkiej Brytanii

  Odziedziczył tron w 1936 r. po abdykacji starszego brata Edwar­da VIII, który ze względu na plany małżeńskie wobec pani Simpson zrzekł się korony.

  Jerzy VI stał się dla społeczeństwa brytyjskiego symbolem walki o wolność. Był stałym gościem jednostek wojsko­wych. W okresie największego zagrożenia...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lalus Dodano /25.02.2011 Znaków /394

  praca w formacie txt

Do góry