II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  KEARNY - okręt

  Amerykański niszczyciel storpedo­wany przez niemiecki okręt pod­wodny w październiku 1941 r. pod­czas eskortowania konwoju, był pierwszym okrętem wojennym Sta­nów Zjednoczonych zaatakowanym i uszkodzonym przez niemiecką jednostkę. Incydent ten, w którym zginęło kilku marynarzy, ułatwił prezydentowi...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAWASAKI KI - 102 („Randy") - samolot

  Konstruktorem dwusilnikowego sa­molotu myśliwskiego i szturmowe­go był Takeo Doi - twórca udanej serii samolotów Ki-45. Przystąpił do pracy w sierpniu 1943 r., gdy armia japońska złożyła zamówienie na samolot tego typu. Pierwszy z trzech prototypów wystartował w marcu 1944 r. Produkcja wersji szturmowej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAWASAKI KI-100 - samolot

  O konstrukcji tego samolotu my­śliwskiego zadecydowała sytuacja, w jakiej znalazł się japoński prze­mysł lotniczy w końcu 1944 r. Ame­rykańskie „superfortece" *B-29 zniszczyły wówczas zakłady produ­kujące silniki Ha-140 i w zakła­dach lotniczych Kawasaki Kokuki Kogyo KK pozostało 275 kadłubów...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAWASAKI KI-61 HIEN („Tony") - samolot

  Pierwszy z 11 prototypów japoń skiego samolotu myśliwskiego skonstruowanego przez Takeo Doi, wystartował w grudniu 1941 r. Seryjnie produkowane samoloty rozpoczęły służbę w japońskich dywizjonach w sierpniu 1942 r. Głównym problemem pilotów i obsługi naziemnej były zawodne silniki Ha-40 o mocy 1100 KM...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAWASAKI KI-48 („Lily") - samolot

  Japoński dwusilnikowy lekki bom­bowiec, użyty po raz pierwszy jesie­nią 1940 r. w północnych Chinach. Szybki i łatwy w obsłudze, zyskał uznanie załóg, ale pochwały skoń­czyły się, gdy tylko bombowce te zmuszone były podjąć walkę z ame­rykańskimi myśliwcami. Uzbrojenie obronne (3 karabiny maszynowe...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAWASAKI KI-45 KAI („Nick") - samolot

  Prototyp japońskiego dwusilniko­wego samolotu myśliwskiego obla-tano w styczniu 1939 r., po dwóch latach prac konstrukcyjnych. Kon­struktor Takeo Doi musiał jednak opracować 8 innych wersji, aby sprostać żądaniom zakładów poszu­kujących możliwości maksymalne­go uproszczenia produkcji. Seryjna produkcja...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAWANISHI N1K1-J SHIDEN N1K2-J SHIDEN-KAI - samoloty

   Prototyp japońskiego dwusilniko­wego samolotu myśliwskiego obla-tano w styczniu 1939 r., po dwóch latach prac konstrukcyjnych. Kon­struktor Takeo Doi musiał jednak opracować 8 innych wersji, aby sprostać żądaniom zakładów poszu­kujących możliwości maksymalne­go uproszczenia produkcji.

  Seryjna produkcja...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAWABE MASAKUZU (1886-1965) - generał

  Szef sztabu wojsk japońskich w Chinach (od 1942 r.), w 1943 r. objął dowództwo wojsk w *Birmie. Był autorem planu ataku na Imphal i Kohimę. W końcu 1944 r. został zwolniony z tego stanowiska i odesłany do Japonii, gdzie do końca wojny dowodził siłami powietrzny­mi wojsk lądowych.

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAUKAZ - bitwa 1942 r.

  Kaukaz, masyw górski między Morzem Czarnym i Kaspijskim, miał ogromne znaczenie dla Niem­ców i dla Rosjan ze względu na znajdujące się tam złoża ropy na­ftowej. 25 lipca 1942 r. niemieckie 1 i 4 armie pancerne oraz 17 armia z Grupy Armii „A" (do 10 wrze­śnia 1942 r. dowódca feldmarsz. Wilhelm *List, a od 22...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /2 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATYŃ - masowe groby

  Miejsce kaźni ponad 4200 obywate­li polskich (żołnierzy, oficerów, po­licjantów, celników), którzy po 17 września 1939 r. dostali się do niewoli radzieckiej lub zostali are­sztowani przez *NKWD. Ogółem 230 tys. polskich żołnierzy dostało się do niewoli (taką liczbę podał 31 października 1939 r. na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /smerfetka Dodano /25.02.2011 Znaków /3 135

  praca w formacie txt

Do góry