II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  LEND-LEASE

  Amerykańska pożyczka wojenna dla państw sprzymierzonych, udzielana na podstawie ustawy o pożyczce i dzierżawie (Lend--Lease Act) uchwalonej przez Kon­gres Stanów Zjednoczonych 11 marca 1941 r. Upoważniała pre­zydenta do sprzedaży, wydzierża­wiania lub pożyczania materiałów wojennych państwom, których...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /2 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEMAY CURTIS E. (1906-1990) - generał

  Amerykański pilot od 1928 r., przed II wojną światową zyskał uznanie jako nawigator US Army Air Corps. W 1942 r. przybył do Wielkiej Bry­tanii w stopniu pułkownika, aby do­wodzić 305 grupą bombową (305 Bomb Group) amerykańskiej 8 ar­mii lotniczej. W grudniu tego roku zaprojektował nową formację...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEIPZIG - okręt

  Niemiecki lekki krążownik zwodo­wany 18 października 1929 r., w chwili wybuchu II wojny świato­wej został skierowany do działań na Bałtyku przeciwko polskiej flocie. 13 grudnia 1939 r. w czasie akcji stawiania min u ujścia rzeki Tyne (Wielka Brytania) uszkodziła go tor­peda wystrzelona przez brytyjski...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEIGH-MALLORY TRAFFORD (1892-1944) - generał

  Brytyjski lotnik z czasów I wojny światowej, w 1919 r. wstąpił do tworzonych właśnie sił powietrz­nych *RAF.

  Od 1938 r. dowodził 12 grupą myśliwską (12 Fighter Group), a następnie do 1942 r. 11 grupą myśliwską. Był zwolenni­kiem stosowania taktyki tzw. duże­go skrzydła (*Big Wing), co...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEESE OLIVER (1897-1978) - generał

  Brytyjski oficer, w 1940 r. był za­stępcą szefa sztabu *Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego walczące­go we Francji. W 1942 r. w Afryce Północnej dowodził XXX korpusem 8 armii w czasie (tzw. drugiej) bitwy pod el * Alamejn, a następnie w wal­kach na Sycylii i Półwyspie Apeniń­skim. W grudniu 1943 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEEB WILHELM von (1876-1956) - feldmarszałek

  Oficer niemiecki, w wieku 19 lat roz­począł służbę w armii bawarskiej. Walczył w czasie I wojny światowej, a następnie służył w Reichswehrze. W latach 1930-38 dowodził VII okrę­giem wojskowym i 2 grupą wojsk (Gruppenkommando). W związku z kryzysem, jaki zapoczątkowało usunięcie dowódcy wojsk...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LECLERC PHILIPPE właśc. Jacques Philippe de Hauteclocąue (1902-1947) - marszałek

  Francuski oficer, absolwent akade­mii wojskowej Saint-Cyr (1924 r.), w chwili wybuchu II wojny świato­wej byl szefem sztabu francuskiej 4 dywizji piechoty stacjonującej w *Ardenach. W maju i czerwcu 1940 r. walczył w szeregach 2 gru­py pancernej w rejonie Warndt. Po zawieszeniu broni wyjechał do Londynu, gdzie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /1 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEAHY WILLIAM DANIEL (1875-1959) - admirał

  Amerykański oficer marynarki wo­jennej, w 1937 r. objął stanowisko szefa operacji morskich (najwyższe stanowisko w amerykańskiej mary­narce wojennej).

  W 1939 r. prze­szedł na emeryturę i wyjechał do Puerto Rico jako gubernator. W 1941 r. objął stanowisko ambasa­dora przy rządzie *Vichy. Odwoła­ny w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAYCOCK ROBERT (1907-1968) - generał

  Dowódca oddziału komandosów (nazwanego od jego imienia Lay-force) zorganizowanego w lutym 1941 r.; walczył na Pustyni Zacho­dniej, prowadząc akcje dywersyjne na tyłach wojsk włoskich. W maju 1941 r. po inwazji Niemców na * Kretę brał udział w osłanianiu ewakuacji wojsk alianckich z połu­dniowej części...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /1 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAVAL PIERRE (1883-1945) polityk

  Wielokrotny minister spraw zagra­nicznych i premier rządu francu­skiego w okresie międzywojennymOpóźniał podpisanie paktu francusko-radzieckiego i usiłował nawiązać dobre stosunki z WłochamiW styczniu 1935 r. wspólnie z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Samuelem Hoare'em opracował plan zakończenia...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /1 150

  praca w formacie txt

Do góry