II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  LIST WILHELM (1880-1971) - feldmarszałek

  Oficer niemiecki, uczestnik I woj­ny światowej. Od 1923 r. służył w Reichswehrze. Po zajęciu Austrii przez Niemców w 1938 r. dowodził niemieckimi wojskami na terenie te­go kraju. W czasie wojny z Polską we wrześniu 1939 r. dowodził nie­miecką 14 armią w składzie Grupy Armi i „Południe" (Heeresgruppe...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIGHTNING P-38, Lockheed - samolot

  Amerykański samolot myśliwski za­projektowany w zakładach Lockheed w 1937 r. na podstawie zamówienia dowództwa Korpusu Sił Powietrz­nych Armii Stanów Zjednoczonych (US Anny Air Corps), poszukujące­go szybkiego samolotu przystosowa­nego do walki na dużej wysokości.Prototyp XP-38 oblatano 27 stycznia 1939 r. i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /2 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBERTY - statki

  Amerykańskie statki handlowe o pojemności ok. 10 500 DWT, bu­dowane masowo, głównie do trans­portu materiałów wojennych. Ode­grały istotną rolę w 11 wojnie świa­towej, umożliwiając masowe przewozy materiałów wojennych ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii i ZSRR. Przy ich konstruk­cji

  Amerykanie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEYTE ZATOKA - bitwy morskie 1944 r.

  Do obrony Wysp Filipińskich i roz­gromienia amerykańskich sił inwa­zyjnych Japończycy skierowali flo­tę podzieloną na cztery grupy: - centralna wiceadm. Takco Ku-rity (5 pancerników, wśród których były 2 największe okręty świata, *Yamato i Mu-sashi, 10 ciężkich krążowni­ków, 2 lekkie krążowniki. 15...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /2 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEYTE - bitwa 1944 r.

  Wyspa w środkowej części Wysp Fi­lipińskich (między Luzonem i Min-danao), zajęta przez wojska japoń­skie 20 kwietnia 1942 r. W 1944 r. Amerykanie, po odzyskaniu części obszarów poludniowo-zachodniego Pacyfiku, postanowili uderzyć na Fi­lipiny, które miały stać się bazą do dalszych operacji przeciwko...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mis Dodano /25.02.2011 Znaków /2 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEY ROBERT (1890-1945) - polityk

  Niemiecki polityk, członek partii nazistowskiej (NSDAP) od 1923 r., utracił pracę w koncernie IG Farben ze względu na prowadzenie agitacji politycznej i alkoholizm. W latach 1925-28 był gauleiterem południo­wej Nadrenii. W maju 1933 r. przy­stąpił do likwidowania wolnychzwiązków zawodowych, którychmiejsce...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEXINGTON - okręt

  Nazwę tę nosiły dwa amerykań­skie lotniskowce. Pierwszy, typu Saratoga, zwodowany 7 kwietnia 1925 r., został uszkodzony bomba­mi i torpedami japońskich samolo­tów z lotniskowców *Shokaku i Zuikaku podczas bitwy na Morzu *Koralowym 8 maja 1942 r. Gdy załoga walczyła z pożarem, samo­loty, które wcześniej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEO 451 Liore et OHvier - samolot

  Francuski bombowiec najlepszy samolot *Armee de 1' Air został oblatany 16 stycznia 1937 r. Za­projektował go Jean Mercier. Mi­mo dobrych wyników prób pro­dukcja rozwijała się powoli; do czerwca 1940 r. francuskie siły powietrzne otrzymały tylko 452 z zamówionych 1700 samolotów. Po wybuchu II wojny światowej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LENINO - bitwa 1943 r.

  Miejscowość w Białoruskiej FSRR; w jej rejonie toczyły się walki, w których wzięła udział polska 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod dowództwem gen.Zygmunta *Berlinga, działająca w składzie radzieckiej 33 armii Frontu Zachodniego. Skierowanie do walki polskiej jednostki miało głównie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /2 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LENINGRAD - obrona 1941-44

  Miasto w północno-zachodniej czę­ści Rosji, miało ogromne znaczenie gospodarcze i strategiczne. Fabryki Leningradu dawały 10% krajowej produkcji. Fabryka nr 174 im. Kli-menta Woroszyłowa produkowała czołgi *T-34. W Zakładach im. Kiro­wa skonstruowano ciężki czołg *KW i tam w 1940 r. uruchomiono...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /13 528

  praca w formacie txt

Do góry