II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  MARDER III (SdKfz138) - działo samobieżne

  Niemieckie samobieżne działo prze­ciwpancerne zbudowane na rozkaz Adolfa Hitlera, który po zapoznaniu się z osiągnięciami dział *Mar-derlll (Sd Kfz 139) zażądał w lipcu 1942 r. , aby do ich wytwarzania wy­korzystać wszystkie moce produk­cyjne przeznaczone dla czołgów PzKpjw 38 (i). Doświadczenia...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /1 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARDER III (Sd Kfz 139) - działo samobieżne

  Niemieckie samobieżne działo prze­ciwpancerne zbudowane na podwo­ziu czołgu PzKpfw 38(t), który w pierwszych tygodniach walk na froncie wschodnim w 1941 r. okazał się zbyt słabo uzbrojony i opance­rzony, aby sprostać nowoczesnym czołgom radzieckim.

  Prototyp ze zdobycznym radzieckim działem kal. 76,2 mm...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARDER II (Sd Kfz131) - działo samobieżne

  Niemieckie samobieżne działo prze­ciwpancerne skonstruowane w maju 1942 r. na podwoziu czołgu * PzKp­fw II, który ze względu na słabe uzbrojenie (1 działko kal. 20 mm i 1 karabin maszynowy) nie mógł jużsprostać wymogom pola bitwy.

  Po­czątkowo zamierzano 50% podwozi przeznaczyć dla dział samobieżnych.W...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MANTEUFFEL HASSO von (1897-1978) - generał

  Niemiecki oficer, dowodził dywizją w czasie kampanii północnoafry-kańskiej. Od czerwca 1942 r. dowo­dził na froncie wschodnim 7 dywi­zją pancerną, a następnie dywizją grenadierów pancernych „Gross-deutschland". Od września 1944 r.był dowódcą 5 armii pancernej,która odegrała kluczową rolę w wal­kach w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MANSTEINA PLAN

  Plan uderzenia wojsk niemieckich na zachodnią Europę, określany potocz­nie jako plan Mansteina, chociaż gen. Erich von *Manstein nie był autorem całości projektu. Założenia ofensywy opracował we wrześniu-październiku 1939 r. gen. Franz *Halder. Przewi­dywał, że główny ciężar uderzenia przejmie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MANSTEIN ERICH von (1887-1973) - feldmarszałek

  Wybitny strateg niemiecki. Syn pru­skiego oficera gen. Eduarda von Le­wińskiego, przyjął nazwisko swoje­go wuja, który go adoptował. Służ­bę wojskową rozpoczął w 1906 r. Walczył w I wojnie światowej, a po jej zakończeniu pozostał w Reichs-wehrze. W 1936 r. został zastępcą szefa sztabu wojsk...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /2 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MANNERHEIMA LINIA - umocnienia

  System fińskich umocnień obron­nych na Przesmyku Karelskim cią­gnących się od jez. Ładoga do Zato­ki Fińskiej, w odległości 25-80 km od granicy fińsko-radzieckiej, wybu­dowany w latach 1929-39 i nazwany imieniem marsz. Carla Gustafa von *Mannerheima. Gdy 30 listopada 1939 r. wojska radzieckie uderzyły na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MANNERHEIM CARL GUSTAF EMIL von (1867-1951) - marszałek

  Oficer fiński, jako żołnierz armii ro­syjskiej (przed 1917 r. Finlandia na­leżała do Rosji) brał udział w woj­nie rosyjsko-japońskiej (1904-05) i w I wojnie światowej. W grudniu 1917 r., po uzyskaniu przez Finlan­dię niepodległości, objął naczelne dowództwo armii i w 1918 r. kiero­wał nią w walce z...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MANCHESTER, Avro - samolot

  Jeden z najbardziej nieudanych bry­tyjskich samolotów bombowych średniego zasięgu. Prototyp obla-tano w lipcu 1939 r., a w końcu 1940 r. pierwsze samoloty dostar­czono 207 dywizjonowi RAF. W nocy z 24 na 25 lutego 1941 r. 6 samolotów dokonało pierwszego nalotu na Brest (Francja).

  Chociaż wszystkie powróciły...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALTA - bitwy 1940-43

  Niewielka wyspa 95 km na południe od Sycylii, od 1800 r. należąca do Wielkiej Brytanii, odegrała dużą ro­lę w walkach na Morzu Śródziem­nym, gdyż samoloty startujące z kil­ku lotnisk oraz okręty z bazy w La Valletta atakowały włoskie konwoje z zaopatrzeniem dla wojsk w Afry­ce Północnej. Pierwszy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /3 546

  praca w formacie txt

Do góry