II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  MATAPAN - bitwa 1941 r.

  Bitwa floty włoskiej i brytyjskiej ro­zegrana na wysokości przylądka Ma­tapan na Peloponezie (grecka naz­wa - Tainaron) miała istotne znacze­nie, gdyż podważyła potęgę i ducha walki floty włoskiej. W końcu marca 1941 r. dowództwo marynarki włoskiej skierowało zespół okrętów adm. Ange-lo Jachino...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /2 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASCHINENGEWEHR MG 42 - karabin maszynowy

  Niemożność wyposażenia armii w dużą liczbę karabinów maszyno­wych MG 34, których produkcja okazała się zbyt pracochłonna, ko­sztowna i powolna, skłoniła dowódz­two niemieckich wojsk lądowych do poszukiwania broni tańszej i łatwiej­szej w produkcji. Takim karabinem okazał się MG 42. Nie jest pewne...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASCHINENGEWEHR MG 34 - karabin maszynowy

  Produkowany od 1930 r. pod nazwą MG 30 w zakładach Waffenfabrik Solothurn AG w Szwajcarii (filia za­kładów Rheinmetall), sprzedawany do Austrii i na Węgry (ok. 3 tys eg­zemplarzy). Nie zyskał uznania do­wództwa wojsk niemieckich, które przekazało tę broń zakładom Mau-serwerke w celu wprowadzenia zmian. W...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASCHINENGEWEHR MG 15 - karabin maszynowy

  Skonstruowany w 1929 r. w filii za­kładów Rheinmetall, działającej od tego roku w Szwajcarii pod nazwą Waffenfabrik Solothurn AG. Pier­wotnie był przeznaczony do uzbro­jenia samolotów. W czasie wojny lotnictwo zażądało broni większego kalibru, co skłoniło producenta do przystosowania MG 15 dla potrzeb...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARSHALLA WYSPY - bitwa 1944 r.

  Grupa 36 atoli koralowych tworzą­cych archipelag w Mikronezji na Pacyfiku, teren mandatowy Japonii od 1919 r. Archipelag wszedł w skład zewnętrznego pierścienia obrony Japonii, a w styczniu 1944 r. stał się obiektem ataku wojsk ame­rykańskich. Wbrew przewidywa­niom Japończyków, którzy spodzie­wali się...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /2 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARSHALL GEORGE CATLETT (1880-1959) - polityk

  Amerykański dowódca i polityk, absolwent Virginia Military Insti-tute; w czasie I wojny światowej walczył we Francji jako szef od­działu operacyjnego amerykań­skiej l armii piechoty. Zyskał wówczas uznanie, koordynując w 1918 r. przemarsz trzema droga­mi 600 tys. żołnierzy z 2700 dzia­łami. W okresie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /1 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKET-GARDEN - kryptonim

  Kryptonim dwóch operacji przepro­wadzonych przez aliantów we wrze­śniu 1944 r. w Holandii: powietrz-nodesantowej, („Market") mającej na celu zdobycie mostów i prze­praw promowych pod Eindhoven, Grave, Nijmegen i * Arnhem, oraz operacji wojsk lądowych („Gar­den") zmierzających do utworzenia korytarza z Eindhoven...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARINĘ NATIONALE - francuska marynarka wojenna

  W czasie I wojny światowej Francja, która przejęła główny ciężar walk lą­dowych, mało troszczyła się o siły morskie: zaniedbano rozbudowę baz, a flota nie rozwijała się.

  Po woj­nie sytuacja pogorszyła się w wyni­ku trzeciego układu waszyngtoń­skiego z 6 lutego 1922 r., który ogra­niczył tonaż...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /5 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARIANY - bitwy 1944 r.

  Archipelag 15 wysp w Mikronezji, w zachodniej części Pacyfiku, będą­cy od 1919 r. terytorium mandato­wym Japonii. W 1944 r. stał się te­renem działań wojsk amerykańskich zmierzających do przerwania ze­wnętrznego pierścienia obronnego Japonii i założenia na wyspach baz dla samolotów *B-29. 15 czerwca...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /1 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARETH LINIA - umocnienia

  Linia umocnień zbudowana przez Francuzów na południowo-wscho­dniej granicy Tunezji w celu osłony terytorium protektoratu przed ude­rzeniem wojsk włoskich z Trypoli-tanii. Rozciągała się od brzegów Morza Śródziemnego do odległych o ok. 35 km wzgórz Matmata. Roz­brojona na mocy francusko-wło-skiego...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /koralgol Dodano /25.02.2011 Znaków /787

  praca w formacie txt

Do góry