II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  MIKOŁAJCZYK STANISŁAW (1901-1967) - polityk

  Działacz ruchu ludowego, po kam­panii wrześniowej 1939 r. przedo­stał się przez Węgry do Francji, gdzie w październiku tego roku ob­jął stanowisko wiceprzewodniczą­cego Rady Narodowej Rzeczypo­spolitej Polskiej.

  Od września 1941 r. był wicepremierem i ministi-em spraw wewnętrznych, a 14 lipca 1943 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIG-1 i MIG-3 - samoloty

  Radziecki samolot myśliwski prze­znaczony do walki na dużej wyso­kości, zaprojektowany przez Artio-ma Mikojana i Michaiła Guriewi-cza, oblatano 5 kwietnia 1940 r. jako 1-61. Po zmianie nazewnictwa w * Wojenno-Wozdusznych Siłach nazwano go MiG-1. Okazał się do­brym samolotem w walce na dużej wysokości, ale...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIDWAY - bitwa 1942 r.

  Opanowanie atolu w zachodniej części Wysp Hawajskich oraz znaj­dującej się tam amerykańskiej bazy morskiej i lotniczej dowództwo ma­rynarki japońskiej uznało za ko­nieczne dla stworzenia na Pacyfiku zewnętrznego pasa baz osłaniają­cego Japonię.

  Uderzenia miały do­konać okręty floty dowodzonej przez...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /6 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAKSASA LINIA - umocnienia

  System umocnień zbudowanych w latach 1936-41 z inicjatywy gen. Ioannisa *Metaksasa na pograni­czu z Bułgarią. Rozciągał się na dystansie ok. 350 km od Aleksan-drupolis do rzeki Axios (Wardar) i składał z ok. 1200 schronów bo­jowych, z których ok. 700 tworzy­ło grupy warowne.

  Na całej linii było 41 grup...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAKSAS IOANNIS (1871-1941) - polityk

  Szef sztabu armii greckiej w latach 1913-17, objął urząd premiera Gre­cji w kwietniu 1936 r., a kilka mie­sięcy później rozwiązał parlament i ustanowił władzę dyktatorską. W 1940 r. potrafił zjednoczyć naród do walki z agresją włoską. Był zde­cydowany przeciwstawić się niebez­pieczeństwu agresji...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MESSYNA - port

  Miasto portowe na północno-wschodnim wybrzeżu Sycylii, było głównym celem alianckich wojsk, które 10 lipca 1943 r. wylądowały na wyspie. Plan opanowania Mes-syny i odcięcia drogi odwrotu od­działom państw „osi" na Półwysep Apeniński nie udał się; 3 dywizja piechoty amerykańskiej 7 armii gen. George'a...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MESSERSCHMITT ME 262 - samolot

  Prace nad skonstruowaniem w Niemczech samolotu odrzutowe­go rozpoczęły się w 1938 r., gdy Ministerstwo Lotnictwa zwróciło się z taką propozycją do zakładów Messereschmitta. 1 czerwca 1940r., po zaakceptowaniu modelu w skali 1:1, zamówiono trzy prototypy, a ponieważ silniki odrzutowe nie były gotowe do...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /1 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MESSERSCHMITT ME 210 i ME 410 - samoloty

  Niemiecki dwusilnikowy samolot myśliwski Me 210, zaprojektowany w 1937 r., miał zastąpić *Messersch-mitta Bf 110. Próby prototypu obla-tanego 2 września 1939 r. wykazały liczne wady, z których największa polegała na niestabilności podczas lotu. Po wielu modyfikacjach seryj­nie produkowane samoloty w wersji...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /1 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MESSERSCHMITT ME 163 KOMET - samolot

  Prace nad skonstruowaniem nie­mieckiego rakietowego samolotu myśliwskiego rozpoczął w 1936 r. dr Alexander Lippisch. Instytut Ba­dawczy Szybownictwa (DFS) w Darmstadt opracował udaną kon­strukcję bezogonowego samolotu rakietowego DFS 194. W styczniu 1939 r. Lippisch przeniósł się wraz z zespołem 12...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /2 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MESSERSCHMITT BF 110 - samolot

  Niemiecki dwumiejscowy samolot myśliwski zaprojektowany w 1934 r. przez Willy'ego Messerschmitta zgodnie z wymogami Ministerstwa Lotnictwa, planującego wprowadze­nie do uzbrojenia sił powietrznych myśliwca eskortowego lub sztur­mowca (Zerstorer). Próby prototypu oblatanego 12 maja 1936 r. wykaza­ły, że...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /2 749

  praca w formacie txt

Do góry