II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  OŚ BERLIN-RZYM-TOKIO - pakt

  Sojusz wojskowy i polityczny Nie­miec, Włoch i Japonii zapoczątko­wany podpisaniem 25 października 1936 r. przez rządy Włoch i Nie­miec porozumienia zwanego osią Berlin—Rzym, dotyczącego uznania podboju Etiopii dokonanego przez Włochy, ustalenia poglądów wobec wojny domowej w Hiszpanii oraz rozgraniczenia...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTER HANS (1888-1945) - generał

  Oficer niemieckiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego *Abwehry od 1933 r., w 1938 r. mianowany przez szefa Abwehry Wilhelma *Canarisa szefem sztabu, aktywny członek opozycji antyhitle­rowskiej. W sierpniu 1939 r. przeka­zał holenderskiemu attache wojskowemu majorowi Jacobowi G. Sasowi materiały z tajnej narady w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSS - (Office of Strategie Services - Biuro Badań Strategicznych)

  Amerykańska organizacja wywia­dowcza, powstała na mocy dekretu prezydenta z 13 czerwca 1942 r. z przekształcenia Biura Koordyna­cji Informacji (Office of the Coordi-nation of Information). Na czele organizacji stał płk William *Dono-van, któremu podlegali szefowie poszczególnych rejonów działania wywiadu:...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSLO RAPORT

  Nazwa nadana dwóm listom do­starczonym w listopadzie 1939 r. do biura brytyjskiego attache mor­skiego w Oslo (Norwegia), zawie­rającym wiele szczegółowych in­formacji na temat niemieckich ba­dań nad nowoczesnymi typami broni (m.in pociskami i rakietami *V, *radarem, zapalnikami zbliże­niowymi.).

  Tożsamość...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSHIMA HIROSHI (1886-1975) - polityk, generał

  Japoński oficer, w okresie między­wojennym rozpoczął działalność dyplomatyczną. Brał udział w negocjach na temat zawarcia paktu *an-tykominternowskiego i *paktutrzech. W latach 1938-39 oraz1941-45 był ambasadorem Japoniiw Berlinie. W 1948 r. skazany przezMiędzynarodowy Trybunał Wojsko­wy w Tokio na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORZEŁ - okręt podwodny

  Okręt podwodny wybudowany w latach 1936-38 w holenderskiej stoczni Koninklijke Maatschappij „De Schelde", przybył do Gdyni 10 lutego 1939 r. W dniu wybuchu wojny dowódca kmdr por. Henryk Kłoczkowski otrzymał rozkaz skie­rowania okrętu do sektora w połu­dniowej części Zatoki Gdańskiej z zadaniem wykonania...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORKAN - okręt

  Niszczyciel brytyjski Myrmidon, przekazany 18 listopada 1942 r. Pol­skiej Marynarce Wojennej (dowód­ca kmdr Stanisław Hryniewiecki). W lutym 1942 r. brał udział w eskor­towaniu konwoju idącego z Islandii do Murmańska, a następnie pełnił służbę na Atlantyku. W lipcu 1943 r. na jego pokładzie przewieziono...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPPENHEIMER ROBERT (1904-1967) - naukowiec

  Fizyk nuklearny, jeden z twórców amerykańskiej bomby *atomowej. Od 1927 r. pracował na University of California w Berkeley i Califor-nia Institute of Technology w Pa­sadenie, gdzie prestiż zapewniły mu odkrycia z dziedziny kwanto­wej teorii atomu oraz fizyki jądro­wej. Od lipca 1943 r. jako dyrektor...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONISHI TAKIJIRO (1891-1945) - wiceadmirał

  Japoński oficer, szef sztabu 11 floty powietrznej, brał udział w planowa­niu ataku na *Pearl Harbor. W koń­cu 1944 r. objął dowodzenie 1 flotą powietrzną na Filipinach i utworzył tam pierwszy oddział *kamikaze. Uważając kapitulację Japonii za zdradę, tuż po wysłuchaniu prze­mówienia cesarza...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OMAHA - kryptonim

  Kryptonim rejonu lądowania ame­rykańskiej 1 dywizji piechoty (Big Red One - Wielka Czerwona Je­dynka) na plaży w *Normandii 6 czerwca 1944 r. Obszar desantu rozciągał się między Port en Bes-sin i ujściem rzeki Vire. Dowódcy amerykańscy, polegając na donie­sieniach wywiadu, spodziewali się słabej obrony...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /1 963

  praca w formacie txt

Do góry