II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  SCHMEISSER maschinenpistole MP 38 - pistolet maszynowy

  Niemiecki pistolet maszynowy skonstruowany w 1938 r. przez ze­spół Bertholda Giepela (właściciela zakładów Ermawerke); nazwa -z nieznanych powodów - pochodzi od konstruktora innych pistoletów maszynowych Hugona Schmeisse-ra. Była to pierwsza broń tego ro­dzaju, w której zrezygnowano z kol­by drewnianej i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHLESWIG - HOLSTEIN - okręt

  Pancernik niemiecki zwodowany w 1906 r. w Kilonii, służbę rozpo­czął 6 lipca 1908 r. 25 sierpnia 1939 r. wszedł z oficjalną wizytą do portu w Gdańsku (dowódca kmdr Gustaw Kleikamp) z zaokrę­towaną kompanią szturmową pie­choty morskiej (225 żołnierzy), która miała dokonać pierwszego uderzenia na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHELLENBERG WALTER (1910-1952) - Brigadefuhrer SS

  Szef niemieckiego wywiadu służby bezpieczeństwa SS (*SD, Sicherheitsdienst), karierę rozpo­czął w 1933 r., gdy zdecydował się wstąpić do *SS, a następnie do par­tii nazistowskiej NSDAP. W czasie zebrania partii nazistowskiej na uniwersytecie w Bonn zwrócił na siebie uwagę dwóch profesorów z SS, którzy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /2 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHARNHORST - okręt

  Niemiecki pancernik zwodowany w Wilhelmshaven w październiku 1936 r., służbę rozpoczął 7 stycznia 1939 r. W listopadzie 1940 r. w cza­sie krótkiego wypadu (dowódca kmdr Kurt Caesar Hoffmann) na Atlantyk, działając razem z pancer­nikiem *Gneisenau, zatopił brytyj­ski krążownik pomocniczy Rawal-pindi. 9...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /2 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHACHT HJALMAR (1877-1970) - polityk

  Prezydent Banku Rzeszy (Reichs-bank) w latach 1924-30 i 1933-39, był jednocześnie doradcą finanso­wym Adolfa Hitlera. Po objęciu urzędu kanclerskiego przez Hitlera został w sierpniu 1934 r. ministrem gospodarki; od 1935 r. był odpowie­dzialny za jej militaryzację jako ge­neralny pełnomocnik ds. gospodarki...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAVOIA-MARCHETTI S.M. 79 SPARVIERO - samolot

  Włoski samolot bombowo-torpe-dowy skonstruowany w 1934 r., zdobył uznanie załóg podczas walk w Hiszpanii w latach 1936-39. W tym czasie specjalna jednostka wyposażona w te samoloty prze­prowadzała pierwsze udane próby zrzucania torped. W październiku 1939 r. włoskie siły powietrzne otrzymały pierwsze S.M...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAUCKEL FRITZ (1894-1946) - polityk

  Członek nazistowskiej partii NSDAP od 1923 r., gauleiter Turyngii, od 1933 r. był równocześnie namiest­nikiem Rzeszy (Reichsstatthalter) w Turyngii. Od 1942 r. generalny pełnomocnik Rzeszy ds. zatrudnie­nia, opracował projekt wykorzysta­nia przymusowych robotników w gospodarce Niemiec i był odpo­wiedzialny za...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SARATOGA - okręt

  Lotniskowiec amerykański, budo­wany początkowo jako krążownik liniowy o wyporności 35 500 t, zwodowany 7 kwietnia 1925 r. w stoczni New York S.B. Co. Służ­bę rozpoczął w listopadzie 1928 r. W 1941 r. włączony do Floty Pacy­fiku jako flagowy okręt kontradm. Franka *Fletchera; uniknął zagłady w czasie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAIPAN - inwazja 1944 r.

  Jedna z trzech głównych wysp * Ma­rianów, ważna japońska baza 15 czerwca 1944 r. stała się obiek­tem ataku amerykańskich sił inwa­zyjnych. Do przeprowadzania ope­racj i zdobycia Wysp Mariańskich skierowano potężne siły morskie dowodzone przez adm. Raymonda *Spruance'a: - Połączony Zespół Inwazyjny...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /2 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYŚ - okręt podwodny

  Polski okręt podwodny zwodowany 14 czerwca 1930 r. w stoczni Chan-tiers de la Loire w Nantes we Fran­cji, osiągnął gotowość bojową w sierpniu 1931 r. W chwili wybu­chu wojny, 1 września 1939 r. o godz. 6.00 skierował się (dowódca kmdr ppor. Aleksander Grochowski) do wyznaczonego sektora w Zatoce...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /1 850

  praca w formacie txt

Do góry