II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  T-70 - czołg

  Radziecki lekki czołg skonstruowa­ny przez zespół Nikołaja Astrowa na podwoziu czołgu *T-60. Większa masa nowego pojazdu, będąca na­stępstwem zastosowania armaty o większym kalibrze i grubszego pancerza, zmusiła konstruktorów do wbudowania dwóch silników ben­zynowych GAZ. Produkcja seryjna ruszyła w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  T-60 - czołg

  Radziecki lekki czołg rozpoznaw­czy skonstruowany na początku 1941 r. przez inż. Nikołaja Astrowa. Pierwsze seryjnie produkowane wo­zy bojowe zjechały z taśm montażo­wych 15 września 1941 r.; do końca roku armia otrzymała 1548 czołgów tego typu. Ze względu na słabe uzbrojenie (działko kal. 20 mm) i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  T-38 LT-38, PzKpfw 38 (t) - czołg

  Lekki czołg czeski skonstruowa­ny w zakładach ĆKD (Ćeskomo-ravska Kolben Danek), w 1937 r. zaprezentowany komisji, która miała dokonać wyboru nowego czołgu dla armii. Z kilku prototy­pów zbudowanych w zakładach Skoda i ĆKD komisja wybrała T-38, planując że pojazdy te wej­dą do uzbrojenia wojsk...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /1 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  T-34 - czołg

  Jeden z najlepszych czołgów 11 wojny światowej, skonstruowany przez zespół Biura Konstrukcyjne­go Charkowskiej Fabryki Parowo­zów pod kierownictwem M. Ko-szkina. Od jesieni 1937 r. do lipca 1939 r. zakład zbudował dwa proto­typy czołgów A-20 i T-32, które poddano próbom na Poligonie Na­ukowo-Badawczym Wojsk...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /2 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIERCZEWSKI KAROL (1897-1947) - generał

  Oficer Armii Czerwonej od 1918 r., w latach 1936-38 brał udział w woj­nie domowej w Hiszpanii, gdzie do­wodził brygadą, a następnie dywi­zją międzynarodową. W sierpniu 1943 r. został skierowany do Woj­ska Polskiego i objął stanowisko za­stępcy dowódcy 1 korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Od marca...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚMIGŁY-RYDZ EDWARD (1886-1941) - marszałek Polski

  Żołnierz Legionów Polskich (1914-17), komendant Polskiej Organizacji Wojskowej (1917-18), w listopadzie 1918 r. wszedł w skład Tymczasowego Rządu Lu­dowego Republiki Polskiej w Lubli­nie jako minister spraw wojsko­wych. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. jako dowódca 3 armii, Frontu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edward Dodano /01.03.2011 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚLĄZAK - okręt

  Niszczyciel brytyjski Bedale, zwo­dowany 23 lipca 1941 r., został przekazany Polskiej Marynarce Wojennej 17 kwietnia 1942 r. i już pod nową nazwą 18 oraz 19 sierp­nia 1942 r. bral udział (dowódca kpt. Romuald Tymiński) w desan­cie na *Dieppe, gdzie w czasie 22 godzin zmagań 30 razy walczył z samolotami i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lucyfer Dodano /01.03.2011 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZYLLING ANTONI (1884-1971) - generał

  Działacz Polskiej Partii Socjali­stycznej w latach 1908-10, w czasie I wojny światowej walczył w szere­gach armii rosyjskiej. W Wojsku Polskim służył od stycznia 1919 r. ; był m.in. dowódcą piechoty dywi­zyjnej 13, 28 i 23 dywizji piechoty, dowódcą 8 dywizji piechoty. W marcu 1939 r. został mianowany...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lucyfer Dodano /01.03.2011 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZILARD LEO (1898-1964) - naukowiec

  Amerykański fizyk nuklearny wę­gierskiego pochodzenia, studio­wał fizykę w Berlinie, a następnie w latach 1925-32 pracował na tamtejszym uniwersytecie. Po doj­ściu Adolfa Hitlera do władzy w styczniu 1933 r. wyemigrował do Wielkiej Brytanii, a następnie do Stanów Zjednoczonych.

  Rozu­miejąc groźbę...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lucyfer Dodano /01.03.2011 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZAPOSZNIKOW BORIS (1882-1945) - marszałek Związku Radzieckiego

  Szef Sztabu Generalnego Armii Czerwonej w latach 1928-31 i 1937-40, wysoko ceniony przez Józefa Stalina, opracowywał plany agresji na Polskę 17 września 1939 r. i wojny z Finlandią w listo­padzie tego roku.

  Kompromitujący Armię Czerwoną przebieg wojny *radziecko-fińskiej zadecydował o odwołaniu go w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lucyfer Dodano /01.03.2011 Znaków /743

  praca w formacie txt

Do góry