II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  KRETA - inwazja 1941 r.

  Grecka wyspa na Morzu Śródziem­nym, w maju 1941 r. stała się celem niemieckiej powietrzno-morskiej operacji desantowej („Merkur"), w której wzięły udział wchodzące w skład XI korpusu 7 dywizja spa­dochronowa i 5 dywizja górska (do­wódca korpusu gen. Kurt * Student), wsparte przez VIII korpus lotniczy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /1 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRĄŻOWNIKI POMOCNICZE - uzbrojone statki handlowe

  Silnie uzbrojone okręty handlowe pełniące funkcje pomocnicze lub korsarskie; wprowadzono je do uzbrojenia flot na początku II wojny światowej. Dowództwo *Kriegsmarine uzbroiło 10 szyb­kich statków handlowych, każdy w 6 dział kal. 150 mm, 1 działo kal. 75 mm, 2-6 dział kal. 37 mm, 4-5 działek kal. 20 mm...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /2 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRĄŻOWNIKI

  Okręty o dużym zasięgu i silnym uzbrojeniu artyleryjskim, stanowiły trzon flot potęg morskich. Ich rozwój ograniczyły postanowie­nia konferencji waszyngtońskiej z 1922 r. ustanawiające limit wy­porności do 10 000 t i kalibru dział do 203 mm. Ponieważ okręty wodowane w czasie I wojny świato­wej miały...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /4 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAKOWIAK - okręt

  Brytyjski niszczyciel eskortowy typu Hunt zwodowany 4 grudnia 1940 r. jako Sifoerton w stoczni Samuel White w Cowes (Wielka Brytania), w maju 1941 r. został przekazany Polskiej Marynarce Wojennej. 14 grudnia 1941 r. w składzie zespołu kontradm. Hamiltona wziął udział w wyprawie na *Lofoty, gdzie w Vest...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORSUŃ SZEWCZENKOWSKI - bitwa 1944 r.

  Rejon tego miasta położonego na południowy wschód od Kijowa był w styczniu 1944 r. terenem walk wojsk 1 Frontu Ukraińskiego (dowódca gen. Nikołaj *Watutin) i 2 Frontu Ukraińskiego (dowódca gen. Iwan *Koniew) z głównymi siłami Grupy Armii „Południe" (Heeresgruppe „Sud") dowodzo­nej przez feldmarsz. Ericha...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORCZYC WŁADYSŁAW (1893-1966) - generał

  Oficer od 1918 r. służący w Armii Czerwonej, w 1944 r. objął stano­wisko szefa sztabu Armii Polskiej w ZSRR. Od września do paździer­nika tego roku był szefem Sztabu Głównego Wojska Polskiego, a od października do grudnia 1944 r. dowodził 1 armią WP. Od stycznia 1945 r. ponownie był szefem Szta­bu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORALOWE MORZE - bitwa 1942 r.

  Pierwsza w historii wojen morskich bitwa, w której załogi walczących okrętów nie widziały się, i pierwszy ważniejszy bój lotniskowców ja­pońskich i amerykańskich. Na wio­snę 1942 r. dowództwo japońskie zdecydowało się zająć południowo-zachodnią część Nowej Gwinei (głównie Port Moresby) i wyspę...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /3 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWOJE MORSKIE

  Zespół statków handlowych lub transportowców z wojskiem płyną­cych w eskorcie okrętów wojen­nych już w czasie I wojny świato­wej zapewniał najlepsze warunki ochrony przed atakami okrętów podwodnych. W czasie II wojny światowej alianci stosowali trzy ro­dzaje konwojów: - regularne, korzystające z tych...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /9 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONOE FUMIMARO (1891-1945) - polityk

  Książę japoński, członek parlamentu od 1916 r., w 1919 r. towarzyszył przedstawicielowi Japonii Saionji Kinmochi na obradach konferencji w Wersalu. W czerwcu 1937 r., tuż przed wybuchem wojny chińsko--japońskiej, objął urząd premiera rządu japońskiego. Uważał, że agre­sja na kontynencie azjatyckim...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /2 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KÓNIGSTIGER PzKpfw VI TIGER II (Sd. Kfz 182) - czołg

  Niemiecki czołg, największy (dłu­gość 10,26 m, szerokość 3,76 m, wysokość 3,08 m) i najcięższy (681) z czołgów użytych operacyjnie w czasie II wojny światowej, skon­struowany w zakładach Henschla w listopadzie 1943 r. Produkcja seryjna rozpoczęła się w styczniu 1944 r., a pewne opóźnienie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /1 457

  praca w formacie txt

Do góry