II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  NIMITZ CHESTER WILLIAM (1885-1966) - admirał

  Amerykański oficer, absolwent Aka­demii Marynarki Wojennej (1905), w czasie 1 wojny światowej był sze­fem sztabu dowództwa amerykań­skich okrętów podwodnych na Atlantyku. W latach trzydziestych zajmował stanowiska dowódcze w marynarce wojennej Stanów Zjed­noczonych. Od 1939 r. był szefem Biura Nawigacji w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /1 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEMIECKO - RADZIECKI UKŁAD O GRANICACH I PRZYJAŹNI, 1939

  Układ podpisany w Moskwie w no­cy z 28 na 29 września 1939 r. (zna­ny jako układ z 28 września) przez ministra spraw zagranicznych Nie­miec Joachima von *Ribbentropa i ludowego komisarza spraw zagra­nicznych Związku Radzieckiego Wiaczesława *Mołotowa. Ustalał „ostateczną" granicę między polski­mi...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEDŹWIEDZIA WYSPA - bitwa 1943 r.

  Bitwa eskorty konwoju „JW-51B" z okrętami niemieckimi, choć nie miała istotnego znaczenia dla roz­woju sytuacji w wojnie na morzu, doprowadziła do zmian w dowódz­twie *Kriegsmarine. 30 grudnia aliancki konwój (14 statków prze­wożących 2040 ciężarówek, 202 czołgi, 87 myśliwców, 43 bom­bowce, 20120 ton...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /5 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEW MEXICO - okręt

  Pancernik amerykański zwodowa­ny 23 kwietnia 1917 r., w połowie lat trzydziestych przeszedł moder­nizacją, w której wyniku stał się najnowocześniejszym okrętem flo­ty amerykańskiej (przed wprowa­dzeniem do służby pancerników typu North Carolina). W chwili ja­pońskiego ataku na *Pearl Harbor 7 grudnia...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEW JERSEY - okręt

   Pancernik amerykański zwodowa­ny 7 grudnia 1942 r. w Philadel-phia Navy Yard jako drugi okręt typu Iowa. Rozpoczął służbę w maju 1943 r. Od lutego do kwietnia 1944 r. jako okręt flago­wy adm. Raymonda *Spruan-ce'a uczestniczył w pierwszym rajdzie na Truk. Później walczył w osłonie desantów na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /edek Dodano /28.02.2011 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEURATH KONSTANTIN von (1873-1956) - polityk

  Niemiecki dyplomata, minister spraw zagranicznych w rządzie Franza von *Papena od 1932 r. Adolf Hitler po objęciu urzędu kanclerza pozostawił go na stano­wisku, gdyż liczył, że dobre kon­takty Neuratha w Londynie złago­dzą brytyjskie reakcje na nazistow­ską politykę. W 1938 r. zastąpił go Joachim von...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEPTUN - kryptonim

  Kryptonim morskiej części operacji „Overlord", czyli inwazji wojsk alianckich na *Normandię, która rozpoczęła się 6 czerwca 1944 r. Operacja „Neptun" oficjalnie zakończyła się 30 czerwca 1944 r., gdy na terytorium Francji było już 850 279 żołnierzy alianckich, 148 803 pojazdy, 570 505 t...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NELSON - okręt

  Brytyjski pancernik, zwodowany 3 września 1925 r., budowany był zgodnie z postanowieniami wa­szyngtońskiego traktatu morskie­go, który ustanowił limit wyporno­ści 35 000 t dla okrętów tej klasy. Z tego względu konstruktorzy, aby zmniejszyć wagę, zdecydowali się zgrupować główną artylerię w czę­ści...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /1 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEGER - żywa torpeda

  Niemiecki pojazd wodny, skon­struowany w 1944 r. przez inż. Mohra; składał się z dwóch torped elektrycznych G7 ustawionych jedna nad drugą. W górnej torpedzie w miejsce ładunku wybucho­wego zamontowano kabinę dla sternika osłoniętą kopułą z pleksi-glasu, dolna zaś była klasyczną torpedą. Drogę do...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /1 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATTER, Bachem BA 349 - samolot

  Niemiecki samolot rakietowy skon­struowany w sierpniu 1944 r., prze­znaczony był do zwalczania alianc­kich bombowców. Startował z pio­nowej wyrzutni, napędzany silnikiem rakietowym Walter HWK 109-509 o sile ciągu 19,62 kN, który wynosił go do góry z prędko­ścią 676 km/h. Po czterech minutach paliwo...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jajo Dodano /27.02.2011 Znaków /836

  praca w formacie txt

Do góry