II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  PEARL HARBOR - atak 1941 r.

  Amerykańska baza morska na Ha­wajach na Pacyfiku stała się 7 gru­dnia 1941 r. celem niespodziewane­go ataku japońskich samolotów i okrętów podwodnych; w bazie sta­cjonowało 70 okrętów wojennych, w tym 8 pancerników. Japończycy planowali od marca 1941 r. uderzenie na amerykańską Flotę Pacyfiku, uznając...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /4 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PE - 8 PETLAKOW - samolot

  Jedyny czterosilnikowy radziecki samolot bombowy, skonstruowany przez Andrieja Tupolewa i Władi­mira Petlakowa, nazwany ANT-42, wystartował 27 grudnia 1936 r. Po pierwszych próbach konstruktorzy zdecydowali się na niezwykłe roz­wiązanie - umieścili w kadłubie piąty silnik, aby zagwarantować do­ładowanie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /2 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PE - 2 PETLAKOW - samolot

  Radziecki lekki samolot bombowy, skonstruowany w 1938 r. przez Władi­mira Petlakowa, przetrzymywanego w specjalnym więzieniu - pod Mo­skwą. Konstruktor planował, że będzie to dwusilnikowy myśliwiec i w takim charakterze prototyp oblatano 7 maja 1939 r. Później zapadła decyzja o przebudowaniu samolotu na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAULUS FRIEDRICH (1890-1957) - feldmarszałek

  Niemiecki oficer, uczestnik I wojny światowej, od 1938 r. szef sztabu XVI kotpusu, a od 1939 r. 4 grapy (Grap-penkommando). W czasie agresji na Polskę był szefem sztabu 10 annii. W maju 1940 r. został zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojsk Lądo­wych - Głównym Kwatermistrzem (Oberquartiermeister 1), na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /1 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATTON GEORGE (1885-1945) - generał

  Amerykański oficer, absolwent Aka­demii Wojskowej West Point (1909), uczestnik 1 wojny światowej, w której dowodził 304 brygadą czołgów biorą­cą udział w ofensywie nad Mozą. Do­świadczenia z walk i studia prac bry­tyjskiego teoretyka Basila Liddell Harta przekonały go o przełamującej sile broni...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /2 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATCH ALEXANDER (1889-1945) - generał

  Amerykański oficer, absolwent Aka­demii Wojskowej West Point (1913), uczestnik I wojny światowej, od gru­dnia 1942 r. dowodził amerykańskimi oddziałami desantowymi na *Gu-adalcanalu. Po krótkim okresie kiero­wania ośrodkiem szkolenia oddzia­łów pustynnych (Desert Training Center) objął dowództwo...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARYŻ - wyzwolenie 1944 r.

  W planach dowództwa wojsk alianckich, posuwających się z Normandii w głąb Francji, stoli­ca państwa miała pozostać na ubo­czu głównego kierunku walk, co powinno uchronić ją przed zni­szczeniem, a aliantów uwolnić od kłopotów związanych z zapewnie­niem żywności dla wielomiliono­wego...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /1 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARK KEITH (1892-1975) - generał

  Nowozelandczyk z pochodzenia, od lipca 1939 r. do kwietnia 1940 r. był oficerem sztabowym główno­dowodzącego brytyjskim lotnic­twem myśliwskim (Fighter Com-mand). W 1940 r. objął dowodzenie 11 grupą lotnictwa myśliwskiego *RAF, która osłaniała ewakuację wojsk alianckich spod *Dunkierki, a później...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPEN FRANZ von (1879-1969) - polityk

  Kanclerz Niemiec od 1932 r. , zaufany współpracownik prezydenta Hinden-burga, odegrał ważną rolę w przeło­mowym okresie lat 1931-33, torując Hitlerowi drogę do władzy i popiera­jąc jego kandydaturę na kanclerza. Od 1933 r. był wicekanclerzem w pierwszym rządzie Hitlera. W 1934 r. został ambasadorem w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPAGOS ALEKSANDROS (1883-1955) - marszałek

  Grecki oficer, uczestnik wojen bał­kańskich i 1 wojny światowej, od 1935 r. był ministrem wojny Grecji i głównym inspektorem wojska; w 1936 r. został szefem Sztabu Ge­neralnego. Od 1940 r. był naczelnym dowódcą wojsk greckich.

  Od 28 paź­dziernika do 6 listopada 1940 r. do­wodzone przez niego wojska...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /emil Dodano /28.02.2011 Znaków /1 015

  praca w formacie txt

Do góry