II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  PUPCHEN - działo

  W budowie niemieckiego działa przeciwpancernego konstruktor Erich von Holt z zakładów Westfa-lische Anhaltische Sprengstoff AG wykorzystał pancerzownicę *Pan-zerschreck, którą wyposażył w za­mek i lawetę przestarzałego działa kał. 28 mm; pocisk został przedłu­żony i zaopatrzony w tylnej części w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRINZ EUGEN - okręt

  Niemiecki ciężki krążownik zwodo­wany 22 sierpnia 1938 r., rozpoczął służbę w 1940 r. W maju 1941 r. to­warzyszył pancernikowi ^Bismarck w atlantyckim rajdzie, w czasie które­go doszło do walki z okrętami brytyj­skimi; prawdopodobnie pociski z Prinz Engena trafiły *Hooda i spo­wodowały zagładę...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRINCE OF WALES - okręt

  Brytyjski pancernik, drugi z typu *King George V, tuż po zakończeniu budowy wyruszył w maju 1941 r. do walki z niemieckim pancernikiem ^Bismarck; mimo wielu awarii sy­stemu kierowania ogniem słabo wy­szkolona załoga trafiła dwukrotnie Bismarcka, powodując znaczne uszkodzenia zbiornika paliwa i jed­nej z...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /1 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PQ17 - konwój

  Konwój 33 statków z materiałami wojennymi dla Związku Radzieckie­go, 3 jednostek ratowniczych, zbior­nikowca i okrętów eskorty (3 trałow­ce i 4 uzbrojone trawlery rybackie oraz 6 niszczycieli, 4 korwety, 2 okrę­ty podwodne i 2 okręty przeciwlotni­cze, które dołączyły później). Wy­szedł z Reykjaviku na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /3 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POUND DUDLEY (1877-1943) - admirał

  Brytyjski oficer marynarki wojennej, w czasie 1 wojny światowej dowodził pancernikiem. Od 1936 r. był dowód­cą floty na Morzu Śródziemnym. W 1939 r. został pierwszym lordem morskim i szefem sztabu floty. Jego sposób pracy wywołał falę krytyki; zarzucano mu, że spędza całe noce w gabinecie, zajmuje się...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /gosc Dodano /28.02.2011 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTAL CHARLES (1893-1971) - generał dywizji

  Brytyjski oficer lotnictwa, rozpoczął karierę bojową w czasie I wojny świa­towej. W kwietniu 1940 r. objął stano­wisko dowódcy lotnictwa bombowe­go (Bomber Command). Położył wielkie zasługi w organizowaniu lot­nictwa bombowego i nalotów na Niemcy. Był gorącym zwolennikiem niszczenia całych rejonów...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /2 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPSKFS PRIVATE ARMY (PPA) - jednostka

  Brytyjski oddział sabotażowy utwo­rzony na początku 1942 r. w Egip­cie przez belgijskiego imigranta ro­syjskiego pochodzenia Vladimira Peniakoffa (nazywanego przez tele­grafistów Popski, gdyż prawdziwe nazwisko było dla nich dość trudne do wymówienia). Do oddziału we­szli ochotnicy z Long Rangę Desert...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPŁAWSKI STANISŁAW (1902-1973) - generał

  Oficer Armii Czerwonej od 1920 r., we wrześniu 1944 r. został skierowa­ny do Wojska Polskiego; od listopa­da 1944 r. był dowódcą 2 armii WP. 28 grudnia 1944 r. przejął dowodze­nie 1 armią. Po wojnie był dowódcą Śląskiego Okręgu Wojskowego, do­wódcą wojsk lądowych i wicemini­strem obrony narodowej. W...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA - działania wojenne 1944-45

  W nocy z 3 na 4 stycznia 1944 r. od­działy radzieckiej 13 armii 1 Frontu Ukraińskiego (dowódca gen. Niko­łaj Watutin) przekroczyły granicę Polski w rejonie miasta Sarny na Wołyniu i parły w stronę Łucka i Równego. W tym okresie między Kowlem i Włodzimierzem rozwinęta działalność bojową 27 Dywizja...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /6 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA - działania wojenne 1939 r.

  Do uderzenia na Polskę Niemcy skoncentrowali na podstawach wyjściowych 37 dywizji piechoty, 6 dywizji pancernych, 4 dywizje lekkie, 4 dywizje piechoty zmotory­zowanej, 1 dywizję górską, 1 bryga­dę kawalerii oraz inne oddziały o sile równej 9 dywizjom piechoty. Łącznie niemieckie wojska lądowe dysponowały...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /11 011

  praca w formacie txt

Do góry