II wojna światowa /929 prac/

 • Ocena brak

  SS - (Schutzstaffeln - Sztafety Ochronne NSDAP)

  Sztafety Ochronne NSDAP zostały utworzone w 1923 r. pod nazwą Stabswache (ochrona sztabu) jako oddziały straży partyjnej. Rozwiąza­ne po nieudanym puczu w Mona­chium 9 listopada 1923 r., odrodziły się wraz z podjęciem działalności przez NSDAP w 1925 r. pod nazwą SS, początkowo podporządkowane SA. Od...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /4 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRUANCE RAYMOND (1886-1969) - admirał

  Jeden z najwybitniejszych amery­kańskich dowódców morskich, ab­solwent Akademii Morskiej w An-napolis (1907). W latach 1914-18 służył na pancerniku Pennsylvania. W 1927 r. był szefem sztabu na pan­cerniku Mississippi, później wykła­dowcą w Naval War College. Karierę wojenną rozpoczął w randze...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /1 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPITFIRE, Supermarine - samolot

  Myśliwski samolot brytyjski, jeden z najlepszych samolotów II wojny światowej; skonstruował go w 1935 r. Reginald J. Mitchell, który wykorzy­stał doświadczenia z budowy wyści­gowych wodnosamolotów zdobywa­jących dla Wielkiej Brytanii nagrody Schneidera (np. Supermarine S.6B 13 września 1931 r. osiągnął...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /2 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPERRLE HUGO (1885-1953) - feldmarszałek

  Oficer niemieckiego lotnictwa, słu­żył w Luftwaffe od 1934 r.; w czasie wojny domowej w Hiszpanii był pierwszym dowódcą Legionu Con-dor. Od stycznia 1939 r. dowodził 3 flotą powietrzną (Luftflotte 3), która walczyła we Francji w maju 1940 r., a w czasie bitwy o * Anglię razem z 2 flotą powietrzną...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPEER ALBERT (1905-1981) - polityk

  Architekt z wykształcenia, członek nazistowskiej partii *NSDAP od 1931 r. , zdobył zaufanie i poparcie Adolfa Hitlera dla projektów budo­wy obiektów państwowych i deko­racji masowych imprez propagando­wych, co przesądziło o jego karie­rze. W 1934 r. został architektem Hitlera, a później kolejno: szefem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /1 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPAATZ CARL (1891-1974) - generał

  Wybitny amerykański dowódca sił powietrznych, absolwent akademii wojskowej West Point (1914 r.) służbę w lotnictwie rozpoczął w 1916 r. i walczył we Francji. W latach 1940-41 w stopniu puł­kownika był obserwatorem w Wielkiej Brytanii, następnie ob­jął dowodzenie amerykańskim lot­nictwem armijnym, a od...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /2 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOSNKOWSKI KAZIMIERZ (1885-1969) - generał

  Działacz Polskiej Partii Socjali­stycznej od 1905 r., komendant Organizacji Bojowej PPS w okrę­gach warszawskim, radomskim i Zagłębiu Dąbrowskim, żołnierz Legionów Polskich. Aresztowany przez Niemców 22 lipca 1917 t\, przebywał w twierdzy w Magdęburgu wspólnie z Józefem Piłsud­skim.

  W Wojsku Polskim od...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /2 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SORGE RICHARD (1895-1944?) - szpieg

  Niemiec, syn jednego z założycieli niemieckiej partii komunistycznej, zwerbowany 29 stycznia 1933 r. przez radziecki wywiad wojskowy, rozpoczął działalność 6 września po przybyciu do Jokohamy w Japonii jako korespondent niemieckich ga­zet „Frankfurter Zeitung" i „Zeit-schrift fur Geopolitik". Dzięki...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOMUA S-35 - czołg

  Francuski czołg skonstruowany w 1935 r., na początku II wojny światowej uważany był za jeden z najlepszych na świecie. Zastoso­wano w nim wiele nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych (układ sterowania i przeniesienia napędu, elektrycznie sterowana wieżycz­ka), a jego siłą było uzbrojenie (działo kal...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOMERVILLE JAMES FOWNES (1882-1949) - admirał

  Jeden z najwybitniejszych brytyj­skich dowódców morskich,w pierwszych latach służby specja­lizował się w broni torpedowej.W czasie I wojny światowej brałudział w kampanii dardanelskiei akcjach Grand Fleet. W latachdwudziestych służył na pancerni­kach, później dowodził flotyllą ni­szczycieli na Morzu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /1 281

  praca w formacie txt

Do góry