Historia współczesna /935 prac/

 • Ocena brak

  ALAMEJN EL - bitwy 1942 r.

  Osada w Egipcie położona w odle­głości ok. 80 km na zachód od Ale­ksandrii, stała się rejonem walk. które miały znaczny wpływ na prze­bieg wojny w strefie śródziemno­morskiej. W czerwcu 1942 r. szybkie postępy wojsk niemiecko-włoskich zagrozi­ły głównej brytyjskiej bazie zaopa­trzeniowej w Aleksandrii...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /6 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKAGI - okręt

  Lotniskowiec japoński budowanybył jako krążownik liniowy, ale w 1922 r. prace wstrzymano, gdyż tę klasę okrętów objęły ograniczenia narzucone przez układ waszyngtoń­ski. Dowództwo japońskiej mary­narki zdecydowało się przerobić Akagi i siostrzany okręt Amagi (zniszczony w czasie trzęsienia zie­mi...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AJAX - okręt

  Lekki krążownik brytyjski zbudowa­ny w 1935 r. był najszybszym okrętem z pięciu jednostek klasy Leander. Wsławił się walką z nie­mieckim pancernikiem *Admiral Graf Spee. Po naprawie uszkodzeń w 1940 r. rozpoczął służbę na Mo­rzu Śródziemnym. W kwietniu tego roku brał udział w ewakuacji...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AIRCOBRA P-39, Bell - samolot

  Jednomiejscowy samolot myśliwski wyprodukowany w zakładach ame­rykańskich Bell Aircraft w 1938 r. Miał trójkołowe podwozie z kołem przednim, co w owych czasach było nowoczesnym rozwiązaniem. Sil­nik umieszczony za kabiną napę­dzał śmigło za pomocą długiego wału przechodzącego przez kabinę między...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /1 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AICHI M6A SEIRAN - samolot

  Japoński dwumiejscowy wodnosa­molot przystosowany do przewoże­nia wewnątrz kadłuba okrętu podwodnego klasy 1-400. Dzięki składanym skrzydłom i stateczni­kowi do wnętrza specjalnego hanga­ru okrętu można było załadować 3 samoloty (oraz czwarty rozmonto­wany) i przygotować je do startuz katapulty w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tiptop Dodano /21.02.2011 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AICHI E13A („Jake") - samolot

  Wodnosamoloty rozpoznawcze roz­poczęły karierę bojową od lotu nad*Pearl Harbor tuż przed głównymatakiem sił japońskich. Do końcawojny brały udział we wszystkichwiększych bitwach japońskiej mary­narki. Produkcja seryjna rozpoczęłasię w 1938 r. i do końca wojny wy­produkowano 1418 sztuk...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lol Dodano /21.02.2011 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AICHI D3A („Val") - samolot

  Bombowiec nurkujący przysto­owany do startu z lotniskow­ców, zamówiony przez japońską marynarkę w 1936 r. Prototyp obla-tano w grudniu 1937 r. i natych­miast uruchomiono produkcję se­ryjną. Samolot nie osiągał dużej prędkości, ale był zwrotny. W czasie ataku na *Pearl Harbor sa­moloty te jako pierwsze...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lol Dodano /21.02.2011 Znaków /1 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AICHI B7A RYUSEI („Grace") - samolot

  Dwumiejscowe samoloty torpedo­we, przekazane do uzbrojenia japoń­skiej marynarki w 1944 r. Do koń­ca wojny wyprodukowano ich po­nad 100. Przystosowane do startu z lotniskowców, często jednak wy­ruszały do akcji z lotnisk lądowych. Wykorzystywane były wielokrotnie w atakach samobójczych.

  DANE...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lol Dodano /21.02.2011 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFRIKA KORPS (Deutsches Afrika Korps) - korpus ekspedycyjny

  Niemiecki korpus ekspedycyjny, wysłany w lutym 1941 r. do Trypo-litanii, miał wspomóc Włochów co­fających się pod naporem wojsk brytyjskich. Od 18 lutego dowódcą był gen. Erwin *Rommel. Pierwszy transport niemiecki doszedł do Try-polisu 13 lutego; wpierw wyokręto-wano 5 dywizję lekką, w kwietniu -15...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lol Dodano /21.02.2011 Znaków /3 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADMIRAŁ SCHEER - okręt

  Drugi z niemieckich pancerni­ków kieszonkowych zwodowany w 1933 r., wyszedł na Atlantyk 23 października 1940 r. pod dowódz­twem kmdr Theodora Kranckego. Do końca marca 1941 r. zatopił 16 statków o łącznym tonażu 99 039 BRT. W listopadzie 1940 r. zaatako­wał konwój „HX 84", w którym znajdowały się polskie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lol Dodano /21.02.2011 Znaków /1 680

  praca w formacie txt

Do góry