Historia współczesna /935 prac/

 • Ocena brak

  ARCADIA - konferencja

  Kryptonim konferencji prezydenta USA Franklina D. Roosevelta i pre­miera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, która odbyła się w Wa­szyngtonie 22 grudnia 1941 r. -14 stycznia 1942 r. w celu wypraco­wania przyszłej strategii. Głównymi tematami były możliwości dokona­nia inwazji na Afrykę Północną...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARAKAN - ofensywa 1942-43

  Po wyparciu w maju 1942 r. alian­tów z Birmy przez japońską 15 ar­mię (dowódca gen. Shojiro lida) głównodowodzący siłami brytyjski­mi na Dalekim Wschodzie marsz. Archibald * Wavell przygotował plan odzyskania straconych pozycji. Nie zyskał jednak poparcia *Czang Kai--szeka i zastępcy naczelnego dowód­cy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /2 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARADO AR 234 BLITZ - samolot

  Pierwszy odrzutowy samolot bom­bowy świata (drugi z napadem odrzutowym w historii lotnictwa). Prace projektowe rozpoczęto w za­kładach Arado Flugzeugewerke w październiku 1940 r. Pomyślany jako samolot rozpoznawczy, został ostatecznie zatwierdzony jako bom­bowiec i myśliwiec nocny. Pierw­szy prototyp Ar 234...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARADO AR 196 - samolot

  Jednopłatowy niemiecki wodnosa­molot powstał w 1938 r. jako wersja rozwojowa dwupłatowego Ar 95 i szybko został uznany za jed­ną z najbardziej udanych maszyn przeznaczonych do działań na morzu. *K.riegsmarine otrzymała pierwsze wodnosamoloty rozpo­znawcze Ar 196A-1 dla pancernika kieszonkowego *Admiral Graf...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APPEASEMENT - polityka ustępstw

  Polityka ustępstw (appeasement - ang. uspokojenie, ugłaskanie) pro­wadzona w latach trzydziestych przez rządy Wielkiej Brytanii i Francji wobec państw faszystow­skich Niemiec i Włoch. W 1936 r. brytyjski premier Neville *Chamberlain uznał podbój Abisy­nii (Etiopia) przez wojska włoskie, a w 1938 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AOBA - okręt

  Japoński ciężki krążownik zbudo­wany w 1927 r. i gruntowanie zmo­dernizowany w 1940 r. Służył głów­nie na południowym Pacyfiku. Walczył m.in. koło wyspy Savo. W lipcu 1945 r. dosięgły go bomby w porcie w Kurę. Siostrzany okręt Kinugasa został zatopiony przez amerykańskie okręty startujące z...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANZIO-NETTUNO - bitwa 1944 r.

  Wojska alianckie: amerykańska 5 ar­mia dowodzona przez gen. Marka W. *Clarka i brytyjska 8 armia pod dowództwem gen. Ołivera *Leese'a, idące z południa na północ Włoch, na początku 1944 r. zostały zatrzy­mane na linii niemieckich umocnień nazwanych linią *Gustawa, (Grupa Armii „C" [Heeresgruppe „C"]...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /5 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANZIO ANNIE - działo kolejowe

  Nazwa nadana przez żołnierzy ame­rykańskich jednemu z dwóch nie­mieckich dział kolejowych K5(E) Leopold kal. 280 mm ostrzeliwu-jących alianckie pozycje pod Anzio (drugie działo nazwali Anzio Express).

  Armata ta została skonstruowana w czasie II wojny. Jej długość wy­nosiła 41,15 m, ciężar bojowy 215...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AIWIL/DRAGOON (Kowadło/Dragon) - operacja 1944 r.

  Kryptonim operacji inwazyjnej wojsk alianckich w południowej Francji. W sierpniu 1943 r. szefowie Połączonych Sztabów rozważali możliwość uderzenia na wojska nie­mieckie w południowej Francji, co miało poprzedzać główną operację inwazyjną w *Normandii. Jednakże realizacja planu „Anvil" została...

  Ocena / Kategoria / Historia współczesna

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYKOMINTERNOWSKI PAKT - układ

  Układ podpisany 25 listopada 1936 r. w Berlinie przez przedstawi­cieli rządów Niemiec i Japonii w ce­lu koordynowania działań przeciwko Kominternowi (III Międzynarodów­ce Komunistycznej - organizacji utworzonej w Moskwie w 1919 r. z zadaniem kierowania działalnością partii komunistycznych i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /wiesiek Dodano /21.02.2011 Znaków /1 087

  praca w formacie txt

Do góry