Historia współczesna /935 prac/

 • Ocena brak

  AUCHINLECK CLAUDE (1884-1981) - marszałek polny

  Brytyjski oficer, zyskał uznanie w czasie służby w Armii Indyjskiej, gdzie awansował do stopnia genera-ła-majora. W 1940 r. powrócił do Wielkiej Brytanii i objął dowódz­two IV korpusu. Po kampanii w Norwegii, gdzie dowodził wojska­mi brytyjskimi, organizował *Home Guard, a następnie wyjechał po­nownie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /1 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATTLEE CLEMENT (1883-1967) - polityk

  Brytyjski polityk, weteran I wojny światowej (walczył we Francji i na Bliskim Wschodzie), w 1922 r. zo­stał posłem do parlamentu. Ener­gicznie występował przeciwko fa­szyzmowi i zwalczał politykę *ap-peasementu. Od 1935 r. (do 1955) przewodził Partii Pracy. W maju 1940 r., wycofując poparcie swojej partii...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /1 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATOMOWA BOMBA

  Prace nad skonstruowaniem bomby, w której na skutek procesu roz­szczepiania jąder uranu powstają ogromne ilości energii, rozpoczęły się w 1939 r. w Stanach Zjedno­czonych. Decyzję podjął prezydent Franklin D. Roosevelt 12 paździer­nika po zapoznaniu się z listem zre­dagowanym przez Leo Szilarda i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /4 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATLANTYK - bitwa 1940-45

  Najdłuższa bitwa II wojny świato­wej, którą Niemcy podjęli dążąc do przecięcia oceanicznych linii prze­wozu wojsk i zaopatrzenia do Wiel­kiej Brytanii. Koncepcja działania Niemców wynikała z ich doświad­czeń z I wojny światowej, gdy wskutek ataków okrętów podwod­nych Wielkiej Brytanii groziło...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /13 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATLANTYCKI WAŁ - umocnienia

  System umocnień na atlantyckim wybrzeżu Europy od granic Hiszpa­nii do północnych krańców Holandii (2685 km), wzniesiony przez Niem­ców dla obrony przed inwazją wojsk alianckich. Hitler 28 marca 1942 r. rjodtńsat „D-yrektyw^ TO 4Q" wska­zującą, budowę umocnień, aczkol­wiek pierwsze obiekty wału...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /3 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATLANTYCKA KARTA - deklaracja

  Deklaracja podpisana 14 sierpnia 1941 r. przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina D. Roo-sevelta i premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla na pokładzie pancernika *Prince ofWales, na At­lantyku, zawierająca 8 podsta­wowych zasad polityki obydwu państw:

  1. żadnych terytorialnych zdobyczy

  2...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATHENIA - statek

  Brytyjski statek pasażerski storpe­dowany przez niemiecki okręt podwodny 3 września 1939 r. o go­dzinie 19.39, niespełna 8 godzin po wypowiedzeniu przez Wielką Bryta­nię wojny Niemcom. Na jego pokła­dzie znajdowało się 1103 pasażerów i 315 członków załogi. Atak nastą­pił w odległości 250 mil na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASDIC - sonar

  Urządzenie do wykrywania okrętów podwodnych. Jego nazwa jest skrótem od Allied Subrnarine De-tection Investigation Committee -organizacji powołanej w 1915 r. w Wielkiej Brytanii z zadaniem opracowania najskuteczniejszych metod wykrywania zanurzonych okrętów. Przy współpracy z grupą naukowców francuskiej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /2 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARRAS - atak brytyjski 1940 r.

  Jedna z najbardziej śmiałych akcji brytyjskich w czasie walk we Francji w 1940 r. Była fragmentem operacji mającej na celu odcięcie niemieckiego klina pancernego, który wyszedł nad brzeg kanału La Manche w rejonie Abbeville. 21 maja oddziały dowodzone przez gen. Franklyna, w skład których weszły 4 i 7...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARNOLD HENRY „HAP" (1886-1956) - generał

  Dowódca amerykańskich sił powie­trznych był jednym z pierwszych amerykańskich pilotów wojsko­wych. Już w 1911 r. pobierał lekcje pilotażu u braci Wright. W 1918 r. jako najmłodszy pułkownik w armii amerykańskiej objął stanowsko asy-Dowódca amerykańskich sił powie­trznych był jednym z pierwszych...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /maluch Dodano /21.02.2011 Znaków /1 965

  praca w formacie txt

Do góry