Historia współczesna /935 prac/

 • Ocena brak

  BLETCHLEY PARK - kwatera

  Wiktoriańska willa usytuowana w odległości ok. 80 km na północny zachód od Londynu, od 1939 r. była siedzibą grupy kryptologów (British Government Codę & Cypher School - Brytyjska Rządowa Szkoła Kodów i Szyfrów, od 1942 r. pod nazwą Government Communica­tions HQ - Kwatera Główna Łącz­ności Rządowej)...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLENHEIM, Bristol - samolot

  Brytyjski samolot bombowy, po­wstały dzięki zamówieniu szybkie­go samolotu pasażerskiego, złożo­nemu w połowie lat trzydziestych zakładom Bristol Aeroplane Com­pany przez lorda Rothermere^, wła­ściciela gazety „Daily Mail". Podej­rzewano, że powodem zamówienia była próżność milionera, a chodziło o...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLASKOWITZ JOHANNES (1883-1948) - generał

  Niemiecki oficer, rozpoczął służbę w armii w 1900 r. We wrześniu 1939 r. dowodził 8 armią walczącą w Polsce. 20 października 1939 r. w stopniu generała-pułkownika ob­jął stanowisko dowódcy niemiec­kich wojsk okupacyjnych w Polsce. Bardzo szybko wszedł w konflikt z gubernatorem Generalnej Guberni...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLACK WIDÓW P-61, Northrop - samolot

  Nocny myśliwiec skonstruowany w 1940 r. w zakładach Northrop na podstawie specyfikacji wydanej przez US Army Air Force. W pracach pro­jektowych wykorzystano doświad­czenia brytyjskich pilotów z nocnych walk nad Anglią w 1940 r. i opra­cowania brytyjskich konstruktorów, którzy usiłowali stworzyć podobny...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISMARCK - okręt

  Niemiecki pancernik, zamówiony w 1935 r. w hamburskiej stoczni, oficjalnie miał wyporność 35 000 t, a więc zgodną z postanowieniami międzynarodowych traktatów, któ­rych sygnatariuszem były Niemcy. W rzeczywistości wyporność okrę­tu przekroczyła 40 000 t. Zaletami nowego pancernika były duża...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /8 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISHOP - działo samobieżne

  Pierwsze brytyjskie działo samo­bieżne, w którym dwudziestopię-ciofuntową armato-haubicę (kal. 87,6 mm) zamontowano na podwo­ziu czołgu *Valentine. Nie była to udana konstrukcja. Zbyt duże wy­miary sprawiały, że Bishop był ła­twym celem dla niemieckich armat przeciwpancernych i czołgowych. Złe...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMAŃSKA DROGA szosa strategiczna

  Droga o długości 1120 km, budo­wana przez Chińczyków od 1920 r.,połączyła Kunming w chińskiej prowincji Yunnan z Lashio w bry­tyjskiej kolonii Birmie. Po 1938 r. stała się jedyną lądową magistra­lą, którą otrzymywały zaopatrze­nie wojska *Czang Kai-szeka. W 1940 r. Brytyjczycy, aby nie draż­nić...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ja123 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRMA - walki 1941-45

  Głównym celem japońskiej inwazji na Birmę było przecięcie drogi stra­tegicznej (*Birmańska Droga, Bur-ma Road) z Lashio do Kunmingu w Chinach. Po 1938 r. była to jedy­na lądowa droga, którą docierało zaopatrzenie dla oddziałów *Czang Kai-szeka. Plan uderzenia, które miała wykonać 15 armia japońska (3...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /6 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIG WING - formacja lotnicza

  Opracowana w okresie międzywo­jennym przez włoskiego oficera Italo *Balbo taktyka polegająca na przeczesywaniu przestrzeni powie­trznej przez duże formacje myśliw­ski e (zwykle 3-5 eskadr) w poszu­kiwaniu samolotów nieprzyjaciel­skich. W październiku 1940 r. uzyskała akceptacją Rady Lotni­cze j (Air...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIG WEEK - operacja powietrzna

  Kryptonim alianckich nalotów na niemieckie zakłady przemysłu lot­niczego, w których uczestniczyły samoloty *RAF oraz amerykańskiej 8 i 15 armii lotniczej. Rozpoczęły się w nocy z 19 na 20 lutego 1944 r., gdy 800 bombowców bry­tyjskich zaatakowało Lipsk. W cią­gu 6-dniowej operacji samoloty amerykańskie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lolek Dodano /22.02.2011 Znaków /924

  praca w formacie txt

Do góry