Historia współczesna /935 prac/

 • Ocena brak

  CANBERRA - okręt

  Ciężki krążownik australijski typu Kent zwodowany w 1928 r. W sierp­niu 1942 r. brał udział w ataku na *Guadalcanal (dowodzony przez kmdr. F. E. Gettinga). W nocy z 9 na 10 sierpnia 1942 r., patrolu­jąc z amerykańskim krążownikiem Chicago, został zaskoczony przez potężną 8 flotę japońską liczącą...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CANARIS WILHELM (1888-1945) - admirał

  Szef *Abwehry, niemieckiego wy­wiadu i kontrwywiadu wojskowego w latach 1935-44, jeden z organiza­torów opozycji antyhitlerowskiej. W czasie I wojny światowej młody porucznik z krążownika Dresden zwrócił na siebie uwagę niesłycha­nym wyczynem. Gdy w marcu 1915 r. u wybrzeży Chile Dresden osaczyły okręty...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /3 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAM (Catapult Aircraft Merchantmen) - okręty

  Brytyjskie statki handlowe wyposa­żone w katapulty, z których starto­wały samoloty myśliwskie *Hurri-cane, aby chronić konwoje przed niemieckimi samolotami. Pierwsze katapulty zainstalowano w kwietniu 1941 r. na pokładach statków Maplin, Springbank, Ariguani, Pegasus. Rozwiązanie to miało zna­czący...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CALAIS - port

  Miasto i port na francuskim wybrze­żu kanału La Manche, zajęte 16 ma­ja 1940 r. przez niemiecką 10 dywi­zję pancerną. Ze względu na bliskie sąsiedztwo, po drugiej stronie kana­łu La Manche (niespełna 40 km), brytyjskiego portu w Dover, już w czerwcu 1940 r. Niemcy przystą­pili do budowy w rejonie Calais...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAEN - bitwa 1944 r.

  Miasto w Normandii nad rzeką Orne, ważny węzeł drogowy i kole­jowy, było jednym z głównych ce­lów uderzeń alianckich wojsk inwa­zyjnych, które 6 czerwca 1944 r.wylądowały na odległych o kilkana­ście kilometrów plażach. Zadanie zdobycia miasta otrzymała brytyj­ska 3 dywizja piechoty (dowódca gen. G. T...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BZURA - bitwa 1939 r.

  Największa bitwa kampanii wrze­śniowej, zwana także bitwą pod Kutnem, została stoczona przez dwie polskie armie: „Poznań" i „Pomorze", dowodzone przez gen. Tadeusza * Kutrzebę (jednocześnie dowódcę całości polskich sił w tej bitwie) i gen. Władysława *Bort-nowskiego. Obaj uznali, że odwrót ich armii...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYRNES JAMES (1879-1972) - polityk

  Amerykański senator, prawnik i bli­ski przyjaciel prezydenta Franklina D. Roosevelta, w październiku 1942 r. objął stanowisko dyrektora Biura Stabilizacji Ekonomicznej (Office of Economic Stabilization), przemianowanego później na Biuro Mobilizacji Wojennej (Office of War Mobilization). Sukcesy, jakie odniósł...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BURZA - okręt

  Polski niszczyciel zamówiony w 1926 r. przez Kierownictwo Ma­rynarki Wojennej we francuskiej stoczni Chantiers Navals Francais w Blainville. Zwodowany w 1929 r., rozpoczął służbę w w 1932 r. Jego zadaniem miało być eskortowanie konwojów, zwalczanie okrętów nawodnych i podwodnych przeciw­nika, patrolowanie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /2 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUFFALO F2A, Brewster - samolot

  Amerykański samolot myśliwski, był pierwszym dolnopłatem wybra­nym w 1936 r. przez US Navy do startu z pokładów lotniskowców. Prototyp oznaczony XF2A-l oblata-no w grudniu 1937 r. W jego kon­strukcji zastosowano nowoczesne rozwiązania (m.in. wciągane podwozie i dzielone klapy do lądo­wania). Jednakże...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDIONNY SIEMION (1883-1973) - marszałek Związku Radzieckiego

  Radziecki oficer, zasłużył się w cza­sie wojny domowej i wojny z Polską w 1920 r., gdy dowodził 1 armią konną. Był jednym z dwóch mar­szałków, obok Klimenta *Woroszy-łowa, którzy przeżyli stalinowskie czystki w wojsku w latach 1937-38. W czerwcu 1941 r., gdy powsta­ła Kwatera Główna (Stawka)...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /zosia1234 Dodano /22.02.2011 Znaków /1 477

  praca w formacie txt

Do góry