Historia współczesna /935 prac/

 • Ocena brak

  GLORIOUS - okręt

  Brytyjski lotniskowiec (siostrzany okręt *Courageous) zbudowany w latach 1915-17 jako krążownik li­niowy. Po podpisaniu waszyngtoń­skiego traktatu morskiego w 1922 r. Brytyjczycy zdecydowali się prze­budować krążownik na lotnisko­wiec, a zdemontowane z jego po­kładu działa kal. 381 mm wykorzy­stano...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /1 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLIWICE - prowokacja 1939 r.

  Rzekomy atak 31 sierpnia 1939 r. polskiego oddziału na niemiecką ra­diostację w Gliwicach (Gleiwitz), położoną w odległości 1,6 km od granicy polsko-niemieckiej, stał się dla Adolfa Hitlera pretekstem do wywołania wojny z Polską. W rze­czywistości atak, zaplanowany przez Reinharda *Heydricha...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLADIATOR, Gloster - samolot

  Ostatni z serii brytyjskich dwupła­towych samolotów myśliwskich, był przestarzały już w momencie rozpo­częcia służby na początku marca 1937 r. Mimo to w 1938 r. zakłady Gloster wyprodukowały nową we­rsję Gladiator II, a produkcja była kontynuowana do roku 1940. Z 747 samolotów prawie 1/ 3 sprzedano do...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIRAUD HENRI-HONORE (1879-1949) - generał

  Oficer francuski, absolwent szkoły oficerskiej Saint-Cyr (1900 r.) w czasie I wojny światowej ranny, dostał się do niewoli, z której zbiegł po 2 miesiącach. W czasie niemiec­kiej agresji na *Francję w maju 1940 r. dowodził 7 armią francuską a następnie 9 armią. 19 maja dostał się do niewoli...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GILBERTA WYSPY - bitwa 1943 r.

  Brytyjska kolonia na zachodnim Pa­cyfiku składająca się z 16 atoli, za­jęta przez Japończyków w grudniu 1941 r. W maju 1943 r. szefowie Po­łączonych Sztabów uznali, że woj­ska amerykańskie dowodzone przez adm. Chestera W. *Nimitza powinny zmierzać do Japonii przez środkowy Pacyfik, a wstępnym etapem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIBRALTAR - port

  Port morski i lotnisko na skalistym przylądku nad Cieśniną Gibraltar-ską, kolonia brytyjska od 1704 r. Miał ogromne znaczenie strategicz­ne, gdyż zamykał drogę prowadzącą z Atlantyku na Morze Śródziemne. Od 1940 r. w porcie bazowały okrę­ty *Force H i stamtąd osłaniały konwoje z zaopatrzeniem dla...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /1 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GHORMLEY ROBERT L. (1883-1958) - wiceadmirał

  Oficer amerykański, na początku II wojny światowej pełnił z ramieniarządu amerykańskiego funkcję ob­serwatora wojskowego w Londy­nie. W marcu 1942 r. przeniesiony na Daleki Wschód, objął stanowiskodowódcy Rejonu Południowego Pa­cyfiku (South Pacific Ocean Area).Miesiąc później skierowano go doAuckland...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /1 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GHAZALA-BIR HAKEIM - bitwa 1942 r.

  Bitwa wojsk niemiecko-włoskich i alianckich, trwająca od 26 maj a do 17 czerwca 1942 r. na terenie Libii . Po porażce w czasie operacj i *„Crusader"(18 listopada 1941 10 stycznia 1942) wojska niemiec-ko-włoskie w Afryce Północnej wycofały się z niemal całej Cyre-1 najki, następnie jednak otrzymały duże...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /3 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GESTAPO (Geheime Staatspolizei) - tajna policja państwowa

  Niemiecka tajna policja państwowa utworzona w 1933 r. w Prusach przez premiera tego kraju Hermanna *G6ringa. Pierwotna nazwa brzmia­ła Geheimes Staatspolizeiamt (Gestapa) - Urząd Tajnej Policji Państwowej. W 1934 r. Góring przekazał zwierzchnictwo nad Gestapa Heinrichowi *Himmlerowi, który w 1936 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /1 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEORGES ALPHONSE JOSEPH (1875-1951) - generał

  Oficer francuski, absolwent szkoły oficerskiej Saint-Cyr, uczestnik I wojny światowej, od 21 paździer­nika 1939 r. dowodził najważniej­szym francuskim Frontem - Północ-no-Wschodnim. Podczas niemiec­kiej ofensywy w maju 1940 r. nie potrafił odpowiednio szybko zarea­gować na uderzenia oddziałów pan­cernych...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt

Do góry