Historia współczesna /935 prac/

 • Ocena brak

  GORT VEREKER JOHN wicehrabia Gort (1886-1946) - marszałek

  Brytyjczyk, urodzony jako John Ve-reker, w wieku lat 16 odziedziczył tytuł lorda. W czasie I wojny świa­towej zyskał sławę jako nieustraszo­ny żołnierz, zdobywając wiele odznaczeń bojowych, z których najwyższym był Victoria Cross. W 1937 r. objął stanowisko szefa Generalnego Sztabu Imperialnego...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GORIUNOW - ciężki karabin maszynowy

  Skonstruowany przez Piotra Godu­nowa (1902-43) w 1941 r., zastąpił przestarzały i kosztowny w pro­dukcji ciężki karabin maszynowy Maxim z 1910 r. Wytwarzany znacz­nie łatwiej i taniej ciężki karabin maszynowy Goriunowa SG-43 oka­zał się trwały i niezawodny na polu walki. Jego wielką zaletą była...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GÓRING HERMANN (1893-1946) - marszałek Rzeszy

  Niemiecki as myśliwski z I wojny światowej (odniósł wówczas 22 zwycięstwa powietrzne), wyróżnio­ny najwyższym niemieckim odzna­czeniem Pour le Merite, zakończył wojnę jako dowódca słynnej eska­dry Richthofena. W 1922 r. wstąpił do nazistowskiej partii NSDAP i ob­jął stanowisko szefa ochrony Adolfa...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /3 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLIKÓW FILIP (1900-1980) - szef wywiadu

  Oficer radziecki, dowódca 6 armii w czasie agresji na Polskę 17 wrze­śnia 1939 r., wyróżnił się w czasie wojny z Finlandią. W lipcu 1940 r. objął stanowisko zastępcy komisa­rza obrony i szefa wywiadu wojsko­wego (*GRU). Wiedząc o nieufno­ści Józefa Stalina do informacji o niemieckich przygotowaniach do...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLIATH (Sd Kfz 302 i Sd Kfz 303) - mina samojezdna

  Niemiecki niewielki pojazd gąsieni­cowy przeznaczony do niszczenia umocnień, gniazd karabinów ma­szynowych, barykad, budynków itp., a także czołgów, uzbrojony w ładunek 50-100 kg TNT. W końcu lat trzydziestych zakłady Borgward Ziindapp przystąpiły do konstruowania samobieżnego poja­zdu gąsienicowego...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /2 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOLD - kryptonim

  Kryptonim nadany przez alianckie dowództwo plaży w *Normandii, między Port en Bessin a zachodnim skrajem la Riviere, na której wylą­dowała 6 czerwca 1944 r. brytyjska 50 dywizja piechoty z XXX korpu­su, nie napotykając większego opo­ru. Do końca dnia desantowało się 24 970 tys...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOEBBELS JOSEPH (1897-1945) - polityk

  Jeden z najbliższych współpracow­ników Adolfa Hitlera i szef niemie­ckiej propagandy. Absolwent Uni­wersytetu w Heidelbergu z 1922 r.,doktor filologii niemieckiej, wstąpiłdo nazistowskiej partii NSDAP w 1924 r., od listopada 1928 r. kie­rował propagandą partii. W 1927 r.założył czasopismo „Der...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /guzik Dodano /24.02.2011 Znaków /2 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNEISENAU - okręt

  Niemiecki pancernik, siostrzany okręt *Scharnkorsta, zbudowany 21 maja 1938 r. Na początku wojny działał na morzach Północnym i Norweskim, usiłując zwalczać bry­tyjską żeglugę, ale nie odniósł żad­nych sukcesów. W listopadzie 1939 r. pod dowództwem kpt. Ericha Fórstego wyruszył na pół­nocny Atlantyk...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /2 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁĘBINOWA BOMBA

  Podstawowa broń do zwalczania za­nurzonych okrętów podwodnych, w kształcie walca, zawierająca 90-136 kg materiału wybuchowego, który eksplodował w wyniku działa­nia zapalnika reagującego na ciśnie­nie wody. Typowa brytyjska bomba głębinowa Mark VII, zawierająca 135 kg materiału wybuchowego, była...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /1 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLOWWORM - okręt

  Brytyjski niszczyciel typu G wybu­dowany w latach 1936-37, brał udział w operacji „Wilfred", której celem było zaminowanie szlaków morskich na wodach przybrzeżnych *Norwegii. 8 kwietnia 1940 r. odlą -czył od zespołu w poszukiwaniu ma ­rynarza, który wypadł za burtę. O godz. 8.20 napotkał ciężki krą...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /admiral Dodano /24.02.2011 Znaków /989

  praca w formacie txt

Do góry