Historia współczesna /935 prac/

 • Ocena brak

  HORTHY de NAGYBANYA MIKLÓS (1868-1957) - admirał

  Węgierski oficer, dowódca floty au-stro-węgierskiej w czasie I wojny światowej, w 1919 r. zorganizował oddziały wojskowe do walki z Wę­gierską Republiką Rad. W 1920 r. objął urząd regenta, stając się fak­tycznym dyktatorem Węgier. Próbo­wał przeciwstawiać się presji nie­mieckiej, nasilającej się...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORNET - okręt

  Pierwszy z amerykańskich lotni­skowców o tej nazwie zbudowano w 1941 r., a jego pierwszym zada­niem bojowym było dowiezienie w pobliże brzegów Japonii bom­bowców *B-25, które miały doko­nać nalotu na Tokio i 3 inne miasta. Próbne starty bombowców z lotni­skowca przeprowadzono w lutym 1942 r. w okolicach bazy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /2 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOOD - okręt

  Pancernik (a właściwie krążownik liniowy) typu Admirał, zbudowany w 1920 r., w chwili wybuchu 11 wojny światowej był najwięk­szym okrętem świata i najszybszym pancernikiem brytyjskim. Wadą okrętu było zbyt cienkie opance­rzenie pokładu, nie chroniące przed bombami lotniczymi i pociskami...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMMA MASAHARU (1888-1946) - generał

  Japoński oficer, w czasie I wojny światowej przebywał w Europie. Był tu obserwatorem przydzielo­nym do Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego, a następnie pra­cował w ambasadzie japońskiej w Londynie jako attache wojskowy. W latach trzydziestych dowodził japońskimi oddziałami w Chinach. W grudniu 1941 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOME GUARD - straż krajowa

  Brytyjskie ochotnicze oddziały woj­skowe utworzone 14 maja 1940 r. (pierwotna nazwa brzmiała Local Defence Volunteers - Ochotnicy Obrony Lokalnej) w celu ochrony brzegów wysp przed niemieckimi wojskami inwazyjnymi. Na apel o wstępowanie w szeregi Home Guard odpowiedziało ponad ćwierć miliona mężczyn i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOME FLEET - flota macierzysta

  Najsilniejsza część brytyjskich sił morskich, przeznaczona do ochrony wysp, żeglugi, blokowania szlaków morskich niemieckich okrętów wo­jennych i statków handlowych oraz niszczenia jednostek niemieckich. We wrześniu 1939 r. Home Fleet liczyła 8 pancerników i krążowni­ków liniowych, 2 lotniskowce, 16...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLANDIA - działania wojenne 1940 r.

  Holandia, państwo o powierzchni 33 540 km', zamieszkałe przez 8 640 rys. ludności (1938 r.) po wybuchu wojny zachowała ścisłą neutralność. 28 sierpnia 1939 r. przeprowadziła mobilizację powszechną, w wyniku której w maju 1940 r. dysponowała armią (dowódca gen. Henri Gerard Winkelman) liczącą 400...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jola123 Dodano /24.02.2011 Znaków /4 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOEPNER ERICH (1886-1944) - generał

  Niemiecki oficer, w czasie walk w Polsce w 1939 r. i we Francji w 1940 r. dowodził XVI korpusem,następnie był dowódcą 4 grupy pan­cernej przekształconej w 4 armiępancerną, która w czasie walk nafroncie wschodnim w 1941 r., wrazz 2 armią pancerną gen. Heinza *Guderiana doszła do przedmieść Moskwy.

  W...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOARE-BELISHA LESLIE (1893-1957) - polityk

  Brytyjski działacz Partii Liberalnej, w 1937 r. objął urząd ministra wojny i później członka gabinetu wojenne­go premiera Neville'a *Chamberlai-na. Bezskutecznie usiłował przygo­tować państwo do wojny, otwarcie krytykując poziom wyszkolenia żoł­nierzy Armii Terytorialnej, żądając zmechanizowania...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIYO - okręt

  Japoński lotniskowiec budowano ja­ko luksusowy statek pasażerski, ale w końcu 1939 r. zmieniono plany. Zwodowany 24 czerwca 1941 r., wraz z bliźniaczym okrętem (zwo­dowanym dwa dni później) Junyo wziął udział w walkach o *Guadal-canal. 20 czerwca 1944 r. w czasie bitwy na Morzu ^Filipińskim został...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /danonek Dodano /24.02.2011 Znaków /733

  praca w formacie txt

Do góry