Historia współczesna /935 prac/

 • Ocena brak

  LAYCOCK ROBERT (1907-1968) - generał

  Dowódca oddziału komandosów (nazwanego od jego imienia Lay-force) zorganizowanego w lutym 1941 r.; walczył na Pustyni Zacho­dniej, prowadząc akcje dywersyjne na tyłach wojsk włoskich. W maju 1941 r. po inwazji Niemców na * Kretę brał udział w osłanianiu ewakuacji wojsk alianckich z połu­dniowej części...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /1 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAVAL PIERRE (1883-1945) polityk

  Wielokrotny minister spraw zagra­nicznych i premier rządu francu­skiego w okresie międzywojennymOpóźniał podpisanie paktu francusko-radzieckiego i usiłował nawiązać dobre stosunki z WłochamiW styczniu 1935 r. wspólnie z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Samuelem Hoare'em opracował plan zakończenia...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LATTRE DE TASSIGNY JEAN-MARIE-GABRIEL de (1889-1952) - generał

  Francuski oficer, absolwent szkoły oficerskiej Saint-Cyr (1911), pod­czas I wojny światowej wyróżnił się jako oficer piechoty, dowodził 14 dywizją piechoty w czasie walk z Niemcami w 1940 r. Po upadku Francji pozostał w armii rządu *Vichy i od września 1941 r. do września 1942 r. dowodził wojskami...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LANGNER WŁADYSŁAW (1896-1972) - generał

  Żołnierz Legionów Polskich wcielo­ny w 1917 r. do armii austriackiej, w 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. W okresie międzywojennym był m.in. zastępcą II wiceministra spraw wojskowych, dowódcą Okręgu Kor­pusu Łódź i dowódcą Okręgu Kor­pusu Lwów. Od 12 września 1939 r. kierował obroną Lwowa przed...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LANDING VEHICLE TRACKED (LVT) - amfibie

  Amerykański pojazd gąsienicowy przystosowany do poruszania się po lądzie i wodzie, skonstruowany w 1940 r. -jako wzorzec posłużył pojazd używany do niesienia pomo­cy ofiarom powodzi w Kalifornii w 1935 r. Pokaz wojskowej wersji pojazdu nazwanego LVT odbył się 5 listopada 1940 r.

  Próby wypadły pomyślnie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /2 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LANCASTER, Avro - samolot

  Ciężki bombowiec brytyjski, uzna­ny za najlepszy samolot tego typu z używanych w czasie wojny w Eu­ropie, powstał w polowie 1940 r. Zakłady Avro przystąpiły wówczas do przebudowy nieudanego samolo­tu * Manchester, z którego wykorzy­stano 75% części. W usterzeniu tyl­nym i w centropłacie wprowadzono...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /2 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWANTUŃSKA ARMIA - japońskie oddziały wojskowe

  Japońskie oddziały wojskowe utwo­rzone w 1907 r. dla ochrony południowo mandżurskiej linii kolejo­wej.

  W 1919 r. otrzymały status samodzielnej armii, czemu towa­rzyszyła opinia elitarności ściąga­jąca w szeregi Armii Kwantuńskiej najzdolniejszych oficerów (m.in. późniejszy premier Japonii Hideki *Tojo...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ciamajda Dodano /25.02.2011 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KW - czołg

  Produkcja seryjna radzieckiego ciężkiego czołgu nazwanego KW-1 (od inicjałów ludowego komisarza obrony Klimenta Woroszyłowa), za­projektowanego w 1938 r. przez ze­spół konstruktorów Zakładów im. Kirowa w Leningradzie, ruszyła w 1940 r. Jesienią 1941 r. zakłady ewakuowano do Czelabińska, ale jeszcze przed...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /1 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUTRZEBA TADEUSZ (1886-1947) - generał

  Syn oficera armii austriackiej, po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej w Módling i kursu in­żynieryjnego w Szkole Wojennej w Wiedniu rozpoczął służbę w armii austriackiej, gdzie awansował do stopnia kapitana saperów. W 1918 r.wstąpił do Wojska Polskiegoi w 1920 r. był szefem sztabu grupy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KURSK - bitwa 1943 r.

  Rejon tego obwodowego miastaw Rosji liczącego 130 tys. mie­szkańców stał się terenem bitew,który zmieniły w sposób istotny sytuację na całym froncie wscho­dnim. Front o długości 1600 km od Leningradu na północy do Rostowa nad Morzem Azowskim wybrzu­szał się, tworząc tzw. występ kurski o szerokości...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /sknerus Dodano /25.02.2011 Znaków /11 045

  praca w formacie txt

Do góry