Historia współczesna /935 prac/

 • Ocena brak

  MESSERSCHMITT ME 163 KOMET - samolot

  Prace nad skonstruowaniem nie­mieckiego rakietowego samolotu myśliwskiego rozpoczął w 1936 r. dr Alexander Lippisch. Instytut Ba­dawczy Szybownictwa (DFS) w Darmstadt opracował udaną kon­strukcję bezogonowego samolotu rakietowego DFS 194. W styczniu 1939 r. Lippisch przeniósł się wraz z zespołem 12...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /2 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MESSERSCHMITT BF 110 - samolot

  Niemiecki dwumiejscowy samolot myśliwski zaprojektowany w 1934 r. przez Willy'ego Messerschmitta zgodnie z wymogami Ministerstwa Lotnictwa, planującego wprowadze­nie do uzbrojenia sił powietrznych myśliwca eskortowego lub sztur­mowca (Zerstorer). Próby prototypu oblatanego 12 maja 1936 r. wykaza­ły, że...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /2 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MESSERSCHMITT BF109 - samolot

  Niemiecki samolot myśliwski, je­den z najlepszych w II wojnie świa­towej; zaprojektował go w końcu 1933 r. prof. Willy Messerschmitt i jego współpracownicy: Robert Lusser, Walther Rethel, Richard i Hubert Bauerowie w zakładach Bayerische Flugzeugwerke. Para­metry techniczne, jakim miał odpo­wiadać nowy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /3 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MESSĘ GIOVANNI (1883-1968) - marszałek

  Oficer włoski, w 1940 r. dowódca korpusu na froncie greckim, od lipca 1941 r. dowodził Włoskim Kor­pusem Ekspedycyjnym w Rosji (CSIR, od lata 1942 r. - XXXV kor­pus), choć był przeciwny udziałowi włoskich żołnierzy w walkach w Związku Radzieckim. Na po­czątku listopada 1941 r. powrócił do Rzymu. 5...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MERS EL-KEBIR - bitwa 1940 r.

  Port we francuskiej Algierii, po za­wieszeniu broni w wojnie francu-sko-niemieckiej 22 czerwca 1940 r. stał się jedną z głównych baz fran­cuskiej marynarki wojennej. Od 18 czerwca cumowały tam 2 nowo­czesne pancerniki *Dunkerque i *Strasbourg, 1 stare pancerniki, 6 dużych niszczycieli, zaś w pobli­skiej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /2 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MERSA MATRUH - walki 1942 r.

  Niewielki port położony w Egipcie w odległości ok. 200 km na zachód od Aleksandrii, od 1940 r. był wy­suniętą bazą wojsk brytyjskich. W maju 1941 r. stacjonowała tam polska Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich, a w czerw­cu 1942 r. oddziały brytyjskiej 8 armii (dowódca gen. Neil Rit-chie) broniły...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MENZIES STEWART (1890-1968) - polityk

  Brytyjski oficer, w czasie I wojny światowej rozpoczął służbę w wy­wiadzie Mile (nazywanym rów­nież MI6). W listopadzie 1938 r. zo­stał wyznaczony w testamencie sze­fa Secret lntelligence Service (utworzonego w miejsce MI6, acz­kolwiek w dalszym ciągu używano starej nazwy) adm. Hugh Sinclaira na jego...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEINKAMPF

  Książka autorstwa Adolfa Hitlera Moja walka. Napisał ją w więzie­niu, gdzie przebywał od grudnia 1923 do kwietnia 1924 r. po nieu­danym zamachu stanu w Mona­chium. Tom pierwszy, opublikowa­ny w lecie 1925 r., zawierał głów­ne założenia programowe nazizmu. Tom drugi ukazał się w 1926 r. Od 1930 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MDI (Ministry of Defence) - organizacja

  Brytyjska organizacja naukowa za­kamuflowana pod nazwą „Minister­stwo Obrony 1", powołana w 1939 r. pod kierownictwem mjr. Millisa Jefferisa w celu konstruowa­nia specjalnych rodzajów broni. W czasie wojny opracowała 26 ty­pów broni, w tym *PIAT-a oraz spe­cjalne wyposażenie używane przez brytyjską 79...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAUS - czołg

  Prace nad skonstruowaniem nie­mieckiego superciężkiego czołgu Ferdinand Porsche rozpoczął w czerwcu 1942 r. na rozkaz Adol­fa Hitlera. Zdecydował się na nie­konwencjonalne rozwiązania: przedział z silnikiem umieścił po­środku wozu, natomiast przedział bojowy z dwoma działami kal. 128 mm i 75 mm...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011 Znaków /1 403

  praca w formacie txt

Do góry