Historia współczesna /935 prac/

 • Ocena brak

  SAIPAN - inwazja 1944 r.

  Jedna z trzech głównych wysp * Ma­rianów, ważna japońska baza 15 czerwca 1944 r. stała się obiek­tem ataku amerykańskich sił inwa­zyjnych. Do przeprowadzania ope­racj i zdobycia Wysp Mariańskich skierowano potężne siły morskie dowodzone przez adm. Raymonda *Spruance'a: - Połączony Zespół Inwazyjny...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /2 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYŚ - okręt podwodny

  Polski okręt podwodny zwodowany 14 czerwca 1930 r. w stoczni Chan-tiers de la Loire w Nantes we Fran­cji, osiągnął gotowość bojową w sierpniu 1931 r. W chwili wybu­chu wojny, 1 września 1939 r. o godz. 6.00 skierował się (dowódca kmdr ppor. Aleksander Grochowski) do wyznaczonego sektora w Zatoce...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /1 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYBAŁKO PAWEŁ (1894-1948) - marszałek wojsk pancernych

  Uczestnik I wojny światowej i wojny domowej, po ukończeniu Akademii Wojskowej im. M. Frunzego zajmo­wał stanowiska dowódcze. W latach 1937-41 był attache wojskowym w wielu państwach (także w Polsce). W maju 1942 r. objął dowództwo 5 armii pancernej, a później 3 armii pancernej gwardii, która w składzie 1...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUNDSTEDT GERD von (1875-1953) - feldmarszałek

  Niemiecki oficer, absolwent presti­żowej Kriegsakademie, którą ukoń­czył w czerwcu 1892 r. W czasie I wojny światowej walczył na fron­cie wschodnim i zachodnim. Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy w styczniu 1933 r. prywatnie wyra­żał niechęć wobec Fiihrera, ale pu­blicznie poparł go, co ten...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /2 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUHRY ZAGŁĘBIE - bombardowania

  Intensywne brytyjskie naloty na naj­bardziej uprzemysłowiony rejon Niemiec w środkowej części Nadre-nii-Westfalii rozpoczął 5 marca 1943 r. atak 442 samolotów prowa­dzonych przez 35 „pathfinderów" (samoloty wskazujące cele) na Es­sen; 1/ 3 samolotów uzbrojona była w bomby burzące, a reszta - zapala­jące...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /1 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RSHA - (Reichssicherheitshauptamt - Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy)

  Centralny organ służby bezpie­czeństwa Rzeszy, utworzony na mocy rozkazu Heinricha * Himmle­ra z 27 września 1939 r. (obowiązu­jącego od 1 października tego roku); w skład weszła policja bez­pieczeństwa (Sipo, Sicherheitspoli-zei), policja kryminalna (Kriminal-polizei - Kripo) oraz tajna służba...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓMMEL JULIUSZ KAROL (1881-1967) - generał

  Oficer zawodowy armii rosyjskiej (1903-17), uczestnik I wojny świa­towej, od sierpnia 1917 r. brał udział w organizowaniu oddziałów polskich na Ukrainie. Służbę w Wojsku Polskim rozpoczął 3 li­stopada 1918 r. 23 marca 1939 r. został dowódcą armii „Łódź", którą dowodził do 7 września 1939 r., kiedy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROYAL OAK - okręt

  Pancernik brytyjski typu Royal Sov-reign zwodowany 17 listopada 1914 r. w stoczni Devonport, rozpo­czął służbę w Royal Navy w maju 1916 r. W okresie międzywojen­nym nie był modernizowany. 14 października został storpedowa­ny w bazie Scapa Flow przez nie­miecki U-47 (dowódca Giinther Prien). Pierwsza...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROYAL NAVY - brytyjska marynarka wojenna

  Brytyjska marynarka wojenna w chwil i wybuchu 11 wojny świato­we j była najpotężniejszą siłą morską świata.

  Royal Navy miała jednak wiele słabych stron: w 1918 r. utraciła zwierzchność nad lotnictwem morskim, które wróciło w jej skład dopiero w 1936 r., zbyt późno, aby nastąpiła pełna...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /4 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROTTERDAM - nalot 1940 r.

  14 maja 1940 r. Naczelne Dowódz­two Wehrmachtu (OKW) zdecydo­wało się wysłać samoloty bombowe nad Rotterdam w celu wykonania uderzenia terrorystycznego, które miało przyspieszyć kapitulację ho­lenderskich sił zbrojnych.

  Po wy­startowaniu bombowców rozpoczę­ły się rokowania na temat kapitula­cji, lecz...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /mati Dodano /28.02.2011 Znaków /1 109

  praca w formacie txt

Do góry