Historia współczesna /935 prac/

 • Ocena brak

  KONOE FUMIMARO (1891-1945) - polityk

  Książę japoński, członek parlamentu od 1916 r., w 1919 r. towarzyszył przedstawicielowi Japonii Saionji Kinmochi na obradach konferencji w Wersalu. W czerwcu 1937 r., tuż przed wybuchem wojny chińsko--japońskiej, objął urząd premiera rządu japońskiego. Uważał, że agre­sja na kontynencie azjatyckim...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /2 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KÓNIGSTIGER PzKpfw VI TIGER II (Sd. Kfz 182) - czołg

  Niemiecki czołg, największy (dłu­gość 10,26 m, szerokość 3,76 m, wysokość 3,08 m) i najcięższy (681) z czołgów użytych operacyjnie w czasie II wojny światowej, skon­struowany w zakładach Henschla w listopadzie 1943 r. Produkcja seryjna rozpoczęła się w styczniu 1944 r., a pewne opóźnienie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONIEW IWAN (1897-1973) - marszałek Związku Radzieckiego

  Oficer radziecki, rozpoczął służbę wojskową w 1915 r. jako szerego­wiec w armii carskiej. W 1918 r., będąc już członkiem partii komuni­stycznej, wstąpił do Armii Czerwo­nej i brał udział w wojnie domo­wej. W 1934 r. ukończył Akademię Wojskową im. Michaiła Frunzego i następnie dowodził pułkiem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /1 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONGO - okręt

  Pancernik japoński zwodowany 18 marca 1912 r. w brytyjskiej stoczni Vickers, rozpoczął służbą w sierpniu 1913 r. Po 23 latach przeszedł gruntowną modernizacją. W chwili wybuchu wojny na Pacy­fiku wraz z trzema innymi pancer­nikami tego typu (Hiei, Kirishima, Haruna, budowanymi już w stocz­niach...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFERENCJE SPRZYMIERZONYCH

  Konferencje i spotkania na szczy­cie przywódców trzech mocarstw: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego, stały się podstawą kształtowania wspólnej polityki i działań militar­nych oraz struktury powojennego świata. W lutym i marcu 1941 r. w Wa­szyngtonie rozpoczęły się tajne...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /11 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMOROWSKI TADEUSZ (1895-1966) - generał

  Przybrane nazwisko: Jerzy Korab-ski. Pseudonimy: „Bór", „Korczak", „Lawina", „Znicz". Absolwent akademii wojskowej w Wiener-Neustadt, w czasie I woj­ny światowej dowodził plutonem na froncie włoskim i rosyjskim. We wrześniu 1939 r. w stopniu pułkow­nika był zastępcą dowódcy kombi­nowanej brygady kawalerii i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOISO KUNIAKI (1880-1950) - generał

  Japoński oficer, w latach 1932-34był szefem sztabu Armii *Kwan-tuńskiej. W 1939 r. objął stano­wisko ministra ds. kolonii, któresprawował przez rok. Od 1942 r. byłgubernatorem generalnym Korei.Po dymisji premiera Hideki *Tojow październiku 1944 r. przejął sta­nowisko szefa rządu i sprawował jedo...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOGA MINEICHI (1885-1944) - wiceadmirał

  Japoński oficer marynarki, od gru­dnia 1937 r. do października 1939 r. był zastępcą szefa Sztabu Marynar­ki Wojennej.

  W kwietniu 1943 r., po śmierci adm. Isoroku *Yama-moto, przejął dowodzenie japońską marynarką wojenną. Był zwolen­nikiem decydującej bitwy z flotą amerykańską, w której...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOENIG MARIE PIERRE (1898-1970) - marszałek

  Oficer francuski, w stopniu majora dowodził 13 półbrygadą Legii Cu­dzoziemskiej w walkach o *Na-rwik. Po klęsce Francji w 1940 r. dołączył do gen. Charlesa de *Gaulle'a. W 1941 r. walczył w oddziałach Wolnych Francuzów w Erytrei, a następnie dowodził brygadą w Libii (1942 r. - Bir-Ha-keim) i Tunisie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOCK - bitwa 1939 r.

   Ostatnia bitwa kampanii wrześnio­wej, stoczona przez grupę operacyj­ną „Polesie" (utworzona 9 września 1939 r., 28 września przemianowa­na na Samodzielną Grupę Operacyj­ną) dowodzoną przez gen. Franci­szka *Kleeberga z niemiecką 13 dywizją zmotoryzowaną (dowódca gen. P. Otto) oraz 29 dywizją...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /lasuch Dodano /25.02.2011 Znaków /2 227

  praca w formacie txt

Do góry