Historia współczesna /935 prac/

 • Ocena brak

  MOŁOTOW WIACZESŁAW (1890-1986) - polityk

  Działacz rosyjskiego ruchu rewolu­cyjnego, w 1921 r. został sekreta­rzem KC RKP(b), a w 1926 r. -członkiem Biura Politycznego WKP(b). W tym okresie zdecydo­wanie poparł Stalina w walce o wła­dzę, co później zagwarantowało mu najwyższe stanowiska państwowe.

  W 1930 r. objął urząd premiera Związku...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /3 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITSUBISHI KI-67 HIRYU („Peggy") - samolot

  Japoński samolot bombowy skon­struowany w 1942 r. w celu zastą­pienia starzejącego się *Mitsubishi Ki-21. Szybki, zwrotny i lepiej opancerzony niż poprzednik, używany był w operacjach lądowych i morskich: od października 1944 r. zwalczał aliancką żeglugę w pobli­żu Formozy (Tajwanu) oraz doko­nywał...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /1 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITSUBISHI KI-51 („Sonia") - samolot

  Japoński samolot szturmowy przy­stosowany do startu z krótkich, nierównych lotnisk polowych. Roz­począł służbę w 1940 r. Wykorzy­stywany był powszechnie w wal­kach na Pacyfiku jako szturmowiec i samolot rozpoznawczy. Wyposa­żony w bombę o wadze 250 kg, używany był w ostatnim okresie wojny przez lotników...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITSUBISHI KI-46 („Dinah") samolot

  Samolot rozpoznawczy, jeden z naj­bardziej udanych w japońskim lotnic­twie, oblatano w listopadzie 1939 r., ale produkcja seryjna rozpoczęła się dopiero w 1941 r. Główną zaletą tych samolotów była duża prędkość i zwrotność, co wobec słabego uzbro­jenia obronnego ratowało je przed my­śliwcami...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITSUBISHI G4M HAMAKI („Betty") - samolot

  Skonstruowany w 1939 r. średnibombowiec japoński miał wielewad, zwłaszcza brakowało silnegouzbrojenia obronnego i opancerzenianajbardziej żywotnych części (m.in.zbiorników paliwa). W efekcie byłłatwym celem dla amerykańskich sa­molotów myśliwskich, których poci­ski z reguły powodowały pożari...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITSUBISHI G3M („Neli") - samolot

  Budowę japońskiego średniego bom­bowca dalekiego zasięgu rozpoczęto w całkowitej tajemnicy w 1933 r. z inicjatywy szefa wydziału technicz­nego Biura Lotnictwa Japońskiej Ma­rynarki Wojennej Isoroku *Yamamo-to. Według jego planów ten samolot miał współdziałać z samolotami my­śliwskimi i torpedowymi...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITSCHER MARC (1887-1947) - wiceadmirał

  Pionier amerykańskiego lotnictwa morskiego, w 1942 r. dowodził lotni­skowcem *Homet, z którego wystar­towały samoloty bombowe *B-25 do rajdu na Tokio i kilka innych mias t japońskich. Od kwietnia 1943 r. do­wodził lotnictwem floty stacjonują­cym na Wyspach Salomona. a później objął dowództwo zespołu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISSOURI - okręt

  Pancernik amerykański zwodowa­ny 29 stycznia 1944 r., był jednym z czterech okrętów typu Iowa - naj­większych i najszybszych pancer­ników *US Navy. Rozpoczął służ­bę w połowie czerwca 1944 r.; w walkach na Pacyfiku odegrał ro­lę raczej symboliczną (m.in. 16 lip­ca 1945 r. ostrzelał hutę Nihon i...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MINY LĄDOWE

  Ładunki wybuchowe w obudowie, z zapalnikiem, przeznaczone do ni­szczenia żołnierzy i sprzętu wroga, były powszechnie stosowane w cza­sie II wojny światowej. Umieszcza­ne tuż pod powierzchnią ziemi, wy­buchały pod ciężarem pojazdu lub żołnierza, gdy postawił na nich sto­pę lub naciągnął przewód...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /3 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIMOYECQUES - miasto

  Miejscowość w północnej Francji, w rejonie której na początku 1943 r. Niemcy rozpoczęli budowę gigan­tycznej wyrzutni pocisków *V-3.

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /jas Dodano /25.02.2011 Znaków /163

  praca w formacie txt

Do góry