Historia współczesna /935 prac/

 • Ocena brak

  POLSKA - działania wojenne 1944-45

  W nocy z 3 na 4 stycznia 1944 r. od­działy radzieckiej 13 armii 1 Frontu Ukraińskiego (dowódca gen. Niko­łaj Watutin) przekroczyły granicę Polski w rejonie miasta Sarny na Wołyniu i parły w stronę Łucka i Równego. W tym okresie między Kowlem i Włodzimierzem rozwinęta działalność bojową 27 Dywizja...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /6 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA - działania wojenne 1939 r.

  Do uderzenia na Polskę Niemcy skoncentrowali na podstawach wyjściowych 37 dywizji piechoty, 6 dywizji pancernych, 4 dywizje lekkie, 4 dywizje piechoty zmotory­zowanej, 1 dywizję górską, 1 bryga­dę kawalerii oraz inne oddziały o sile równej 9 dywizjom piechoty. Łącznie niemieckie wojska lądowe dysponowały...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /11 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODWODNE OKRĘTY

  Masowo użyte po raz pierwszy w czasie 1 wojny światowej przez Niemców, okazały się groźną bro­nią: U-booty zatopiły 5531 statków państw Ententy i neutralnych o łącz­nej pojemności 12 850 814 BRT.

  Od 1939 do 1945 r. okręty podwodne państw „osi" zatopiły 2828 statków alianckich i państw neutralnych o...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /2 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PO-2 (U-2) - samolot

  Radziecki dwupłat, skonstruowany przez Nikołaja Polikarpowa w 1926 r., był jednym z niewielu sa­molotów w historii lotnictwa produ­kowanym w nie zmienionej postaci przez ponad 25 lat. Pierwszy proto­typ oblatano 7 stycznia 1928 r., ale wkrótce konstruktor opracował no­wą, lepszą wersją samolotu z silni­kiem...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIAT - granatnik przeciwpancerny

  Nazwa brytyjskiego granatnika prze­ciwpancernego, skrót od Projector In-fantry Anti-Tank (miotacz przeciw-czołgowy piechoty), skonstruowane­go na początku lat trzydziestych przez pik. Blackera. Prototyp o nazwie „Ar-balest" został odrzucony przez wojsko po próbach poligonowych w 1939 r., gdyż uznano, że...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIAGGIO P.108 - samolot

  Jedyny czterosilnikowy samolot bombowy włoskich sił powietrznych (*Reggia Aeronautica). Prace pro­jektowe rozpoczęły się w 1936 r. pod kierunkiem młodego konstruktora Giovanniego Casiraghiego, który spędził 9 lat w amerykańskich zakła­dach lotniczych i wykorzystał zdo­byte tam doświadczenia. Projekt...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /2 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PETAIN PHILIPPE OMER (1856-1951) - polityk

  Francuski oficer, okryty sławą do­wódca obrony Verdun podczas 1 woj­ny światowej, w latach 1917-18 do­wodził wojskami francuskimi na froncie zachodnim. W latach 1918-31 był generalnym inspektorem armii oraz wiceprzewodniczącym Najwyż­szej Rady Wojennej i Najwyższej Ra-. dy Obrony Narodowej (1920-31). Ja­ko...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERCIVAL ARTHUR (1887-1966) - generał

  Brytyjski dowódca wojsk bronią­cych *Maląjów przed japońską in­wazją w grudniu 1941 r.; nie potrafił zapewnić właściwej dyscypliny i za­dbać o morale podległych sobie żoł­nierzy. Wobec szybkich postępów wojsk japońskich zdecydował się kontynuować obronę w silnie uforty­fikowanym * Singapurze i 27...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEPESZA PPSz - pistolet maszynowy

  Radziecki pistolet maszynowy skonstruowany w 1941 r. przez Gieorgija Szpagina (Pistolet Pule-miot Szpagina), miał zastąpić pi­stolet maszynowy Diegtariewa (PPD), którego produkcja była zbyt droga i skomplikowana.

  Dążąc do maksymalnego potanienia produk­cji, wykorzystywano lufy karabi­nów *Mosin-Nagant...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PENTAGON - siedziba Departamentu Obrony USA

  Budowa siedziby naczelnego do­wództwa amerykańskich sił zbroj­nych w Waszyngtonie rozpoczęła się w połowie 1941 r. W styczniu 1943 r. do pięciokątnego budynku, wzniesionego kosztem 83 min do­larów, przeniósł się sekretarz obro­ny Henry Stimson, Komitet Szefów Sztabów oraz ok. 27 tys...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /ala125 Dodano /28.02.2011 Znaków /370

  praca w formacie txt

Do góry