Historia współczesna /935 prac/

 • Ocena brak

  SHEFFIELD - okręt

  Kjążownik brytyjski typu Southamp-ton zwodowany 23 lipca 1923 r., służ­bę rozpoczął 28 sierpnia 1937 r. Od chwili wybuchu wojny pełnił, w ra­mach Floty Macierzystej (*Home Fleet), służbę patrolową na Morzu Północnym. 14 kwietnia 1940 r. wy­sadził (razem z krążownikiem Glas­gow) desant w fiordzie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /1 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SHAEF - (Supremę Headquarters Allied Expeditionary Force - Naczelne Dowództwo Alianckich Sił Ekspedycyjnych)

  Dowództwo wojsk przeznaczonych do inwazji na kontynentalną Europę powołano w lutym 1944 r. i od mar­ca ten organ dowódczy miał siedzi­bę w Bushy Park na przedmieściach Londynu. Głównodowodzącym (od grudnia 1943 r.) był gen. Dwight D.*Eisenhower. Stanowisko szefa sztabu zajął gen. Walter Bedell *Smith, a...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SĘP - okręt podwodny

  Zwodowany w holenderskiej stoczni 17 października 1938 r., rozpoczął służbę w Polskiej Mary­narce Wojennej 16 kwietnia 1939 r. (podniesienie bandery). W chwili wybuchu II wojny światowej nie był ukończony i miał powrócić do stoczni w Rotterdamie w celu prze­prowadzenia prób. 1 września wy­szedł z bazy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /1 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEYSS-INQUART ARTUR (1892-1946) - polityk

  Prawnik, członek austriackiej partii nazistowskiej od 1931 r., w lutym 1938 r. na żądanie Hitlera objął urząd ministra spraw wewnętrznych Austrii. Mając pod swoimi rozkaza­mi policję i służbę bezpieczeństwa, odegrał istotną rolę w przygotowa­niu przyłączenia Austrii do Niemiec w marcu 1938 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEXTANT - kryptonim

  Kryptonim konferencji prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina D. Roosevelta i premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla w Kairze w dniach 23-26 listopada i 3-7 grudnia 1943 r. (* Konferencje Sprzymierzonych)

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEELOWE („Lew morski") - kryptonim

  Rozkaz przygotowania inwazji na Wielką Brytanię Adolf Hitler wydał 16 lipca 1940 r.; w dyrektywie nr 16 stwierdził: „Ponieważ Anglia, mimo jej beznadziejnej sytuacji militarnej, nie wykazuje chęci do jakiegokol­wiek kompromisu, zdecydowałem się rozpocząć przygotowania do in­wazji, a jeżeli będzie to...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /3 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEEHUND - miniaturowy okręt podwodny

  Najlepszy niemiecki miniaturowy okręt podwodny, okazał się gro­źnym przeciwnikiem alianckiej że­glugi. Pierwszą jednostkę zwodo­wano na początku września 1944 r. W tym samym miesiącu zbudowa­no jeszcze 3 jednostki, w paździer­niku - 35, listopadzie - 61, gru­dniu - 71. Do końca kwietnia 1945 r...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /2 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEAFIRE, Supermarine - samolot

  Brytyjski samolot myśliwski, wersja *Spitfire'a przystosowana specjal­nie do startu z lotniskowców. Próby modelu Spitfire Mk VB ze wzmoc­nionym kadłubem, zaopatrzonym w hak zaczepiający się o gumową li­nę, hamującą samolot lądujący na pokładzie, rozpoczęto pod koniec 1941 r. na lotniskowcu *Illustrious...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SD - (Sicherheitsdienst - Służba Bezpieczeństwa SS)

  Partyjna służba bezpieczeństwa (wywiad i kontrwywiad) *SS wy­wodziła się ze służby informacyjnej Ic, zorganizowanej w 1931 r. przez Reinharda *Heydricha na polecenie Heinricha *Himmlera. Jej trzon sta­nowili oficerowie SS działający w Urzędzie Służby Bezpieczeństwa oraz podległych placówkach SD przy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHWEINFURT - naloty 1943 r.

  Miasto nad Menem w środkowej części Niemiec stało się celem na­lotów amerykańskich samolotów zmierzających do zniszczenia pię­ciu fabryk łożysk tocznych, których produkcja miała istotne znaczenie dla niemieckiego przemysłu lotni­czego. W pierwszym nalocie pro­wadzonym 17 sierpnia 1943 r. wzięło...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /malolat Dodano /28.02.2011 Znaków /966

  praca w formacie txt

Do góry