Historia współczesna /935 prac/

 • Ocena brak

  SOMUA S-35 - czołg

  Francuski czołg skonstruowany w 1935 r., na początku II wojny światowej uważany był za jeden z najlepszych na świecie. Zastoso­wano w nim wiele nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych (układ sterowania i przeniesienia napędu, elektrycznie sterowana wieżycz­ka), a jego siłą było uzbrojenie (działo kal...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOMERVILLE JAMES FOWNES (1882-1949) - admirał

  Jeden z najwybitniejszych brytyj­skich dowódców morskich,w pierwszych latach służby specja­lizował się w broni torpedowej.W czasie I wojny światowej brałudział w kampanii dardanelskiei akcjach Grand Fleet. W latachdwudziestych służył na pancerni­kach, później dowodził flotyllą ni­szczycieli na Morzu...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOKÓŁ - okręt podwodny

  Okręt podwodny brytyjskiej mary­narki wojennej Urchin zwodowany 30 września 1940 r. w stoczni VI-ckers-Armstrong w Barrow-in-Fur-ness w Wielkiej Brytanii, przekaza­ny 19 stycznia 1941 r. Polskiej Ma­rynarce Wojennej i obsadzony częściowo przez załogę z okrętu podwodnego *Wilk.

  Po zakończe­niu procedury...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /1 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOKOŁOWSKI WASILIJ (1897-1968) - marszałek Związku Radzieckiego

  Uczestnik wojny domowej 1918-20, absolwent Akademii Sztabu Gene­ralnego (1921), od lutego 1941 r. za­stępca szefa Sztabu Generalnego, a następnie szef sztabu Frontu Za­chodniego. W latach 1943-44 dowo­dził Frontem Zachodnim, 1944-45 był szefem sztabu 1 Frontu Ukraiń­skiego, a następnie w kwietniu-maju...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOE - (Special Operations Executive - Zarząd Operacji Specjalnych)

  Brytyjska organizacja, której zada­niem było prowadzenie dywersji i wspomaganie ruchu oporu w oku­powanych państwach europejskich, powstała 17 lipca 1940 r. z inicjaty­wy premiera Winstona Churchilla w wyniku połączenia niewielkiej sekcji D - wydziału sabotażu wy­wiadu brytyjskiego MI6, M1(R) -wydziału...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /2 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SMITH WALTER BEDELL (1895-1961) - generał

  Amerykański oficer, weteran I wojny światowej, podczas której w stopniu szeregowca walczył we Francji. W kwietniu 1941 r. został wezwany do Waszyngtonu przez sekretarza obrony George'a * Mar­shalla, który znał go z oficerskiej szkoły piechoty Fort Benning. Smith szybko udowodnił, że jest sprawnym...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SMIERSZ - kontrwywiad

  Oddział kontrwywiadu Ludowego Komisariatu Obrony ZSRR założo­ny 14 kwietnia 1943 r. i nazwany osobiście przez Józefa Stalina skrótem zawołania Smiert Szpio-nam (śmierć szpiegom); zastąpił organizację kontrwywiadowczą Osobyje Otdieły wsławioną w pierwszych miesiącach wojny ra-dziecko-niemieckiej...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SLIM WILLIAM JOSEPH (1891-1970) - generał

  Brytyjski oficer, na początku II woj­ny światowej dowodził hinduską 5 dywizją piechoty w Sudanie; w cza­sie natarcia na pozycje wojsk wło­skich w Gallabat odniósł ranę. W 1941 r. objął dowództwo hindu­skiej 10 dywizji piechoty, która wal­czyła z wojskami *Vichy w Syrii. W marcu 1942 r. wyjechał do...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SLESSOR JOHN (1897-1979) - generał (Air Marshal)

  Brytyjski oficer, w chwili wybuchu wojny był dyrektorem wydziału pla­nowania brytyjskiego Ministerstwa Lotnictwa (uczestniczył w pierwszej konferencji w Waszyngtonie 1941-42). Od kwietnia 1941 r. dowodził 5 grupą lotnictwa bombowego. W kwietniu 1942 r. objął stanowisko asystenta szefa sztabu sił...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKUA, Blackburn - samolot

  Brytyjski myśliwiec/nurkujący bom­bowiec, oblatano 9 lutego 1937 r., ale już pół roku wcześniej admiralicja brytyjska zamówiła 190 samolotów tego typu dla lotnictwa morskiego (Fleet Air Arm). Do marca 1940 r. pierwszą partię dostarczono dywizjo­nom 800 i 803 bazującym na lotni­skowcu *Ark Royal oraz...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /xyz Dodano /01.03.2011 Znaków /1 583

  praca w formacie txt

Do góry