Historia współczesna /935 prac/

 • Ocena brak

  STILWELL JOSEPH (1883-1946) - generał

  Amerykański attache wojskowy w Pekinie w latach 1932-39 (po wcze­śniejszym trzykrotnym pobycie w Chinach, kiedy nauczył się płynnie mówić po chińsku), wrócił do tego kraju w lutym 1942 r. na stanowisko szefa sztabu głównodowodzącego si­łami Kuomintangu marsz. *Czang Kai-szeka.

  W marcu tego roku objął...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /1 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STETTINIUS EDWARD (1900-1949) - polityk

  Amerykański przemysłowiec, w 1939 r. objął stanowisko szefa Zarządu Zasobów Wojennych (War Resources Board), natomiast w maju 1940 r. został również członkiem komisji doradczej przy Narodowej Radzie Obrony (Coun-cil of National Defence). W sierp­niu 1941 r. został administratorem programu *Lend-Lease. We...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STEN - pistolet maszynowy

  Brytyjski pistolet maszynowy opra­cowany przez mjr. R. V. Shepherda i H. J. Turpina z zakładów w En-field; w styczniu 1941 r. przedstawi­li model pistoletu maszynowego na­zwany N.O.T. 40/1. Wyniki prób prowadzonych od 10 do 31 stycznia wypadły pomyślnie: z pistoletu od­dano 5400 strzałów bez zacięć...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /2 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAWKA - Kwatera Główna Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej

  Najwyższy organ strategicznego do­wodzenia radzieckimi siłami zbrojny­mi, powołany przez Józefa Stalina 23 czerwca 1941 r., na czele którego po­czątkowo stał komisarz obrony marsz. Siemion *Timoszenko. Od 10 lipca 1941 r. na czele Stawki stanął sam Stalin, który mianował się Naczelnym Wodzem.

  W skład...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAUFFENBERG CLAUS SCHENK hr. von (1907-1944) - pułkownik

  Oficer niemiecki, po ukończeniu akademii wojskowej w 1939 r. słu­żył w 6 dywizji pancernej podczas walk w Polsce i Francji. Przeciwny Hitlerowi, w 1940 r. związał się z kołami antynazistowskimi. W 1943 r. oddelegowano go do Tu­nezji, gdzie był oficerem w sztabie 10 dywizji pancernej. Podczas ja­zdy...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /1 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STARK HAROLD (1880-1972) - admirał

  Amerykański oficer, jako szef Mor­skich Operacji (CNO) sprawował najwyższą funkcję w marynarce wo­jennej Stanów Zjednoczonych, gdy samoloty japońskie 7 grudnia 1941 r. zaatakowały *Pearl Harbor. Po przywróceniu stanowiska głów­nodowodzącego US Navy, które po­wierzono admirałowi Ernestowi *Kingowi, Stark w...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STALINGRAD - bitwa 1942-43

  Miasto nad Wołgą, ważny węzeł komunikacyjny, cel niemieckiej ofensywy letniej 1942 r. mającej doprowadzić m.in. do opanowania terenów roponośnych *Kaukazu. Wojska niemieckie: Grupa Armii „B" (Heeresgruppe „B") gen. Ma-ximiliana von Weichsa oraz Grupa Armii „A" felmarsz. Wilhelma *Li-sta w połowie lipca...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /3 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STALINA LINIA - umocnienia

  System umocnień rozciągający się od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego wzdłuż zachodniej grani­cy Związku Radzieckiego składał się z 13 umocnionych rejonów. Po zajęciu wschodnich obszarów *Pol-ski we wrześniu 1939 r. wojska ra­dzieckie przystąpiły do demontażu uzbrojenia, które przerzucały na...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STALIN JÓZEF właśc. losif Wissarionowicz Dżugaszwili (1878-1953) - polityk

  W 1898 r., gdy był uczniem semina­rium duchownego w Tyflisie, wstą­pił do Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji, za co wkrótce wydalono go ze szkoły; w 1902 r. związał się z ruchem bolszewickim. Wielokrotnie aresztowany (po raz pierwszy w 1902 r.), w 1913 r. został zesłany na Syberię, gdzie...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /7 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STACHIEWICZ WACŁAW TEOFIL (1894-1973) - generał

  Żołnierz Legionów Polskich, wcie­lony do armii austriackiej, zdezerte­rował na rozkaz komendanta POW płk. Edwarda *Śmigłego-Rydza. Służbę w Wojsku Polskim rozpo­czął w listopadzie 1918 r.

  W latach 1921-23 studiował w Ecole Superieure de Guerre w Paryżu. Od sierpnia 1935 r. szef Sztabu Głów­nego...

  Ocena / Kategoria / II wojna światowa

  Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011 Znaków /976

  praca w formacie txt

Do góry