Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  PRZYCZYNY I SKUTKI WIELKICH ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH

  Przyczyny

  1. Polityczne

  - Ambicje poszczególnych państw i ich mieszkańców do zdobycia nowych terenów

  - Współzawodnictwo panujących w odkrywaniu nowych lądów

  2. Gospodarcze

  - Niedobór drogocennego kruszcu w Europie

  - Trudności handlu z Indiami po opanowaniu Bliskiego Wschodu przez Turków

  - Kryzys...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /2 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny i skutki II Wojny Światowej

  I. PRZYCZYNY

  Wybuch II wojny światowej był uwarunkowany różnorodnymi czynnikami. Traktaty pokojowe zawarte po I wojnie światowej nie tylko nie usunęły istniejących między poszczególnymi państwami sprzeczności, ale spowodowały nowe, przede wszystkim między Niemcami, Włochami i Japoniom, których nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /7 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny i okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę

  Mołotow nazwał ją "potwornym bękartem traktatu wersalskiego". Stalin mówił o niej jako o "przepraszam za wyrażenie państwie". David Lloyd George - o "defekcie historii", Hitler o " państwie sztucznie poczętym". Dla J.M. Keynesa, teoretyka współczesnego kapitalizmu była "ekonomiczną niemożliwością...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /9 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewrót na Kubie

  Kuba stanowiąca kiedyś kolonię hiszpańską, uzyskała niepodległość w 1898 roku dzięki amerykańskiej pomocy wojskowej. Mimo oficjalnie obowiązującej demokratycznej konstytucji kolejne rządy kuby miały charakter dyktatorski. Dominującą postacią życia politycznego Kuby był od lat 30-tych płk...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /10 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewrót majowy

  Przygotowania do przejęcia władzy przez Józefa Piłsudskiego i jego zwolenni-ków trwały w wojsku od dłuższego czasu. Przyczyny przejęcia władzy przez Józefa Piłsudskiego: chwiejna sytuacja polityczna, zmiany rządów, partyjniac-two, nadmierna dominacja parlamentu nad innymi instytucjami - sejmokracja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /3 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewroty w Polsce

  W lutym 1956 roku na XX Zjeździe KPZR w Moskwie Nikita Chruszczow wygłosił tajny referat, w którym ujawnił zbrodnie stalinizmu. Został wygłoszony na posiedzeniu zamkniętym, jednak niebawem szczegóły były szeroko znane i komentowane. Miał on ogromne znaczenie dla sytuacji w PZPR. Po śmierci w marcu 1956r...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /24 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiany XIX i XX w.

  1. Kolonie - zamorskie posiadłości danego państwa .

  2. Korzyści z posiadania kolonii:

  a. rynek zbytu dla towarów niższej jakości

  b. eksploatacja bogactw

  c. nabywanie taniej siły roboczej

  d. tworzenie baz wojskowych

  e. przywożenie produktów spożywczych ( kawa , herbata, owoce południowe itd. )...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /8 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiany społeczno - gospodarcze na ziemiach polskich w latach 1831 - 1848

  ZABÓR ROSYJSKI :

  Po upadku powstania listopadowego car przystąpił do polityki represji : książę Iwan Paskiewicz został mianowany księciem warszawskim i przyznano mu stanowisko namiestnika Królestwa Polskiego; Królestwo obciążono kontrybucją na utrzymanie 100 tys. armii rosyjskiej; przywódców powstania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /11 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY RELIGIJNE W EUROPIE W XVI WIEKU. POSTAWY WŁADCÓW I KOŚCIOŁA

  W drugiej połowie XV wieku nastąpił wzrost zamożności społeczeństwa, zaczęły upowszechniać się formy gospodarki rynkowej opartej na pieniądzu. Jednocześnie wzrostowi zamożności towarzyszyło poczucie winy. Ludzie bali się, że osiągany majątek będzie przeszkodą do życia wiecznego - zbawienia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /21 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiany ideowe pod koniec XIX w.

  Pod koniec XIX w. największe znaczenie zdobyły dwie kwestie społeczne: robotnicza i narodowa. W 1864 r. Utworzono Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotnicze (I Międzynarodówka). Początek jego istnienia zdominowany był przez rywalizacje między marksistami a anarchistami, z których zwycięsko wyszli marksiści...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /2 971

  praca w formacie txt

Do góry