Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Reformacja w Europie - Reformacja w innych krajach Europy

  W 1525r. w Szwajcarii podstawy nowej wiary stworzył Ulrich Zwingli. Działał on w Zurichu, Bernie i Bazylei. Krytykował ideę czyśca, papieży, zakony, msze jako ofiarę, celibat i nabożeństwa. Wywarł on wpływ na radę miejską, odrzucił świętość Eucharystii, wprowadził język ojczysty do mszy.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja w Europie - Reformacja w Niemczech

  Nowy temat po przerwie zacznijmy od zdefiniowania pojęcia reformacji. Otóż jest to wystąpienie z kościoła, zapoczątkowany przez Lutra ruch w kościele ku podniesieniu moralnego poziomu kleru. Ludność katolicka protestowała przede wszystkim przeciwko odpustom tj. kupowaniu sobie odpuszczenia grzechów za...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /3 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFORMACJA W EUROPIE W XVI WIEKU. WOJNY RELIGIJNE

  Sytuacja w jakiej doszło do reformy chrześcijańskiej.

  W drugiej połowie XV wieku nastąpił wzrost zamożności społeczeństwa, zaczęły upowszechniać się formy gospodarki rynkowej opartej na pieniądzu (w miejsce dawnych zobowiązań stanowych)-szczególnie armia. Jednocześnie wzrostowi zamożności...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /12 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja na ziemiach polskich

  Reformacja - ruch religijny wyrosły na podłożu konfliktów społeczno politycznych w XV i XVI w., który doprowadził w XVI w. do powstania niezależnych od papiestwa kościołów protestanckich - protestantyzm. Poprzedziły go ideowo herezje średniowieczne z wiklefizmem i husytyzmem na czele. U jego podstaw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /7 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja na zachodzie Europy - REFORMACJA W INNYCH KRAJACH EUROPEJSKICH

  Zupełnie inaczej aniżeli we Francji czy w Niemczech przebiegała reformacja w Anglii.Gdzie zachodziły procesy, które miały wpływ na Kościół. Przede wszystkim w Anglii zostały przeprowadzone reformy społeczno-ekonomiczne. Burzyły one dotychczasowy porządek feudalny. Do Anglii dotarły poglądy myślicieli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /7 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja na zachodzie Europy - PROTESTANTYZM WE FRANCJI

  Kiedy w Niemczech reformacja i wystąpienie Marcina Lutra zmierzało w kierunku wojny domowej z radykalnymi hasłami społecznymi wystąpił w Szwajcarii Ulricht Zwingli. W 1522 r. kiedy Luter był już banitą, ogłosił on 67 tez nowego wyznania wiary - apologeticus architrez. Ulricht Zwingli pod względem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /9 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja na zachodzie Europy - PRZYCZYNY REFORMACJI

  W latach 1512-1517 obradował V sobór laterański. Podjęto na nim próbę reformy Kościoła, ale zapisane w dokumentach soborowych projekty nie weszły w ogóle w życie. Rok 1517 uważany jest za początek reformacji w dziejach Kościoła zachodniego - łacińskiego. Samo słowo reformacja wskazuje na to, że...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /10 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja itp.

  Unia polsko-litewska Ludwik Andegaweński (1370-1382), unieważnienie testamentu Kazimierza, pozbawienie praw Kaźka Słupskiego 1374-przywilej w Koszycach, ulgi dla szlachty, pierwszy stanowy przywilej generalny (dotyczył całej szlachty) Okres rządów ostatnich Piastów zapoczątkował rozwój monarchii stanowej w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /7 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja i kontrreformacja

  Przez prawie całe średniowiecze ruchy heretyckie kwestionowały prawo papieży do władania nad światem. Rzymowi udało się je pokonać - prócz Czech, tam husytyzm. Dopiero w XVI wieku kryzys wewnętrzny doprowadził w wielu krajach Europy do powstania niezależnych od kościoła katolickiego organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /02.11.2011 Znaków /6 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja i kontrreformacja w Polsce

  Reformacja w Niemczech, Anglii, we Francji pokazała, że poza problemami religijnymi jakie w tym czasie istniały u podłoża reformacji leżały także przyczyny gospodarcze, społeczne. Podobnie jak w innych krajach europejskich przyczyny reformacji występują takie same w Polsce. Kościół polski znajdował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /02.11.2011 Znaków /5 005

  praca w formacie txt

Do góry