Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Reformy Solona - Reformy ustrojowe

  W szystkie reformy wprowadzane przez Solona zostawały przyjmowane z jednej strony z uznaniem a z drugiej z krytyką. Pierwszym jego krokiem była zmiana kwalifikacji wymaganych od kandydatów na urzędy: dotychczas obowiązywało “urodzenie i bogactwo”, odtąd jedynie bogactwo. Solon nałożył na trzy klasy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /2 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Solona - Reformy gospodarcze

  Obserwując rozwój Jonii, Solon przyjął za podstawę swych reform finansowych stopę menniczą stosowaną w Jonii, czyli tzw. lekki talent o wadze 26 kg. Z innych jego reform dosyć ważne jest prawo zakazujące wywóz zboża z Attyki, która już wtedy odczuwała jego niedobór, oraz inny punkt nakazujący ojcu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Solona - Reformy polityczne

  Reformy polityczne są dowodem osłabienia arystokracji rodowej. W tym czasie wytworzył się w Atenach system podziału społeczeństwa ze względu na dochody i stan majątkowy, co posłóżyło Solonowi na grsdację praw politycznych i obowiązków wobec państwa. W ten sposób stało się zgodnie z zasadą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Solona - Reformy społeczne

  Najwarzniejszym punktem w reformach społecznych było to, że Solon chciał wyrównać w pewnym sensie poziom majątkowy ludności, w taki sposób by ani za dużo nie wziąć jednym, ani za mało nie dać drugim. Prawo Solona zakazywało również branie porzyczek pod zastaw osoby, a wszystkie długi zaciągnięte w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Grabskiego - 1923 r.

  1. Przedstaw zasady reformy skarbowej W. Grabskiego.

  2. Jakie działania rządu miały zrównoważyć i doprowadzić do naprawy skarbu państwa?

  3. Kogo obciążono kosztami reformy i w jaki sposób?

  4. Oceń znaczenie reformy skarbowej dla gospodarki państwa.

  ad.1

  Dnia 19. 12. 1923r prezydent...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /1 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformatorzy religijni - XV i XVI w.

  Czas reformatorów religijnych

  Częściowe zmiany dokonywane w Kościele katolickim w XV wieku okazały się niewystarczające. Już z początkiem następnego stulecia Europa znalazła się pod wpływem reformacji, zwanej często reformą.

  Przyczyn pojawienia się niezwykle złożonego zjawiska religijno -...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /32 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja. Reforma kościoła katolickiego w Polsce na tle walk religijnych w Europie Zachodniej

  W 1500 r. wszyscy chrześcijanie w Europie Zachodniej należeli do kościoła katolickiego, którego głową był papież. Pięćdziesiąt lat później chrześcijaństwo europejskie podzieliło się na wroga wobec siebie Kościoły. Ruch, który spowodował przemiany wewnątrz Kościoła, nazywany był reformacją...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /4 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja - Rzeczpospolita Obojga Narodów oraz kontrreformacja

  Reformacja - Rzeczpospolita Obojga Narodów

  Mianem reformacji określa się ruch religijno-społeczny XVI w. W Europie , który doprowadził do trwałego rozłamu w chrześcijaństwie i powstania protestantyzmu. Od 1517 r. , czyli od ogłoszenia przez Marcina Lutra 95 tez o nadużyciach w kościele w Wittenberdze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /4 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja w innych krajach europejskich

  1. Reformacja we Francji.

  2. Reformacja w Anglii.

  3. Reformacja w krajach skandynawskich oraz Niderlandach.

  We Francji obok luteranizmu przyjęła się przede wszystkim nauka Jana Kalwina (kalwinizm, jego wyznawców nazywano we Francji hugenotami). Jan Kalwin głosił zasadę o predestynacji, czyli o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /4 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja w Europie - Hugenoci we Francji

  Odłam kalwinizmu nie spotkał się z aprobatą we Francji. Dwaj je królowie Franciszek I i Henryk II zwalczali wszystkich innowierców. w parlamencie (sądzie) powstała specjalna izba do spraw reformacji. W 1551r. wydano edykt o zwalczaniu reformacji. Zakazano druku pism reformacyjnych, a protestantom odbierano...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /2 415

  praca w formacie txt

Do góry