Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Rewolucja 1905 - 1906 na ziemiach polskich

  Kiedy w 1904 r. zaczęła się wojna rosyjsko - japońska, polskie środowiska polityczne nie mogły pozostać obojętne. Społeczeństwo polskie zaboru rosyjskiego, choć pozbawione możliwości jawnego życia politycznego, było w dużej części przygotowane do formułowania swoich dążeń i do walki o ich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /10 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Republika rzymska - Informacje Ogólne

  Rzym zostal zalorzony w 753r.pne przez Romulusa i Remusa.

  Rzym byl krolestwem do 509r.pne a po tym roku zmienil sie w Republike (rzecz wswpulna,stad rzeczpospolita).Najwieksza wladze w mial senat.Na zgromadzeniu ludowym wybierano:

  -kwestorzy zajmowali sie sprawami finansowymi panstwa

  -edylowie utrzymywali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /2 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Republika i cesarstwo Rzymu

  Ustrój republikański kształtował się w Rzymie po wypędzeniu Tarkwiniusza Pysznego. Władza przeszła w ręce senatu i wybieranych przezeń urzędników. Wspomniany wcześniej konflikt między patrycjuszami a plebejuszami doprowadził ostatecznie do ułożenia stosunków między tymi dwiema grupami. Widocznym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /18 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPREZENTACJA I DOJŚCIE DO WŁADZY

  Możnowładztwo jak i rycerstwo we wczesnym średniowieczu posiadali reprezentacje w postaci wieców dzielnicowych zwoływanych przez księcia lub jego dostojników. Instytucja wiecu miała pewne wsparcie w postaci maksymy: że wszystko co wszystkich dotyczy, przez wszystkich zatwierdzone być musi. W czsach K...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /6 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w Polsce - Malarstwo

  W malarstwie duże wpływy miał jeszcze gotyk. "Kodeks Behema" ilustrowany przez nieznanego twórcę niemieckiego, powstał pod wpływem sztuki dawnego okresu. W Krakowie osiadł Hans Durer, brat słynnego Albrechta, nadworny malarz królewski. W drugiej połowie XVI w. unowocześniona została technika portretowa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w Polsce - Rzeźba

  Rzeźba znalazła zastosowanie w domach mieszczańskich, szlacheckich i w kościołach jako rzeźba nagrobna. Szczegolnie piękne i charakterysyczne są rzeźby nagrobne biskupów Tomickiego i Gamrata w katedrze wawelskiej dłuta J.M.Padovano. Wyjątkowe uznanie zdobył sobie Polak Jan Michał z Urzędowa, tworca...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w Polsce - Myśl społeczna i polityczna

  Andrzej Frycz Modrzewski(1503-1572) był największy moralistą swych czasó. Jest autorem dzieła De republica emendanda ("O poprawie Rzeczypospolitej:, 1551), w którym krytykował stsunki feudalne i scholastykę. Był zwolennikiem silnej władzy centralnej z dużym udziałem szlachty i mieszczańtwa. Chciał by...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w Polsce - Nauka polskiego odrodzenia: dyscyplina, przedstawiciele, osiągnięcia

  W Uniwersytecie Jagiellońskim już od połowy XV w. czytano i komentowano dzieła autorów klasycznych. Uprawiano humaniora w skład którego wchodziły studia greki, hebrajskiego i klasycznej łaciny, wykłady prawa rzymskiego, lektury starożytnych pisarzy w tym Cycerona oraz dysputy nad dziełami wybitnych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w Polsce - Nowe elementy w szkolnictwie odrodzenia

  Upowszechnienie szkolnictwa średniego w postaci nowego typu szkoły - gimnazjum humanistycznego, w którym wykładano na wysokim poziomie matematykę, astronomię, języki klasyczne i retorykę. Reformacja pociągneła za sobą powstanie w poł. XVI w. licznych gimnazjów różnowierczych, a przybycie jezuitów -...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesans w Polsce - Wymień głównych mecenasów kultury polskiego oświecenia

  Zrywający z katolizmem magnaci fundowali szkoły, drukarnie, finansowali przedsięwzięcia wydawnicze. Dzięki nim działały drukarnie w Brześciu (patronat Mikołaja Radziwiłła "Czarnego") i Łosku(patronat Kiszków), Rakowie(patronat Sienieńskich). We wszystkich większych miastach (Gdańsk, Toruń, Poznań...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /03.11.2011 Znaków /962

  praca w formacie txt

Do góry