Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Społeczeństwo trzech stanów

  Od XII w. zachodzące procesy gospodarcze i społeczne szły w różnych kierunkach. Warstwa feudałów była silnie zhierarchizowaną warstwą społeczną. Z noszenia broni uczyniła wyłącznie dla siebie zarezerwowany przywilej. Nierówności społeczne i majątkowe znalazły w początkach XI wieku uzasadnienie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Więzi wasalne

  Niekiedy więzi wasalne były tak silne że zastępowały więzi rodzinne. Nie wszędzie jednak w Europie więzi wasalne mogły zakorzenić się tak głęboko w strukturach społecznych. Tam gdzie istniały silne więzi rodzinne i sąsiedzkie, a stosunki wasalne i lenne dotarły późno i tylko częściowo, nigdy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Hołd

  Uroczysty hołd składany przez wasala seniorowi był ceremonią która określała związki osobowe. Wasalami nie byli tylko lennicy, ale także nie obdarzeni żadnymi dobrami rycerze. Hołd wyrażał wzajemność zobowiązań jakie łączyły seniora i wasala. Wasal przysięgał wierność i podporządkowanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Inwestytura

  Inwestyturze (nadaniu lenna) towarzyszyła uroczysta ceremonia. W przypadku osoby świeckiej senior wręczał chorągiew lub włócznię, osoba duchowna dostawała pastorał i pierścień.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Lenno: nadanie ziemi

  Podstawę społeczeństwa średniowiecznego tworzyły masy ludności wiejskiej, swoją pracą zapewniające utrzymanie nielicznej warstwie feudalnej. Własność gospodarstwa chłopskiego nie była pełna, była podzielona między użytkowników, a więc faktycznych posiadaczy i tych którzy ją nadali, feudałów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Senior i wasal

  Senior nadawał majątek ziemski zwany feudum lub lennem swojemu wasalowi, a w zamian oczekiwał od niego służby, która polegała na wierności seniorowi oraz pomocy przez którą rozumiano obowiązek walki zbrojnej na wezwanie seniora i służenie mu radą. Początkowo lenno które stało się dziedziczne nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Zamek i władza

  Osłabienie władzy królewskiej powodowało, że zamek feudała stał się centrum władztwa terytorialnego. Określone też było terytorium (często drogą walk). Panowie feudalni świeccy i duchowni otrzymywali od władcy tzw. immunitet, który zwalniał ich dobra w całości lub części od świadczeń na rzecz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Renta feudalna

  W społeczeństwie wiejskim zacierały się stopniowo różnice między drobnymi właścicielami a dzierżawcami, chłopami wolnymi i niewolnymi bo wszyscy oni zobowiązani byli do służb i powinności. Uiszczane przez chłopów świadczenia składały się na rentę feudalną, która była podstawą utrzymania pana...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Włość senioralna

  Od schyłku X w. krajobraz zachodniej Europy wzbogacił się o sieć zamków i wież wznoszonych przez władców i możnych. Stały się one centrum wielkiego majątku ziemskiego (włości senioralnej). Na niektórych terenach wchłonęła ona większość ziem uprawnych i zagospodarowanych lasów. Podstawą dochodów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo feudalne - Początki systemu feudalnego

  Między X a XII w. w Europie ukształtowało się społeczeństwo feudalne. Wyróżniał je system organizacji gospodarczej, społecznej, politycznej, oparty na bezpośrednich związkach między ludźmi. Zasadniczą cechą tego systemu było to że wąska warstwa wielkich właścicieli ziemskich - feudałów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Krystyn Dodano /05.11.2011 Znaków /1 151

  praca w formacie txt

Do góry