Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - Matematyka

  TALES Z MILETU (ok. 620-ok. 540), gr. filozof i matematyk; prawdopodobnie pierwszy uczony i filozof europejski; jeden z twórców jońskiej filozofii przyrody; uznając wodę za początek wszystkiego, zapoczątkował filoz. poszukiwanie pierwszej zasady, z której powstała wszelka natura (gr. physis); podczas...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /2 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - Filozofia

  Pojęcie filozofia [gr. philosophia 'umiłowanie mądrości'] u źródeł gr. oznaczało poszukiwanie, dążenie do wiedzy wyrastające ze zdziwienia wywołanego poczuciem nieprzejrzystości świata i stawiającego pod znakiem zapytania to, co dotychczas było zakorzenione w tradycyjnych mitach lub oczywiste...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /2 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - koleba kultury europejskiej

  Niezależność i rozkwit Grecji trwały bardzo krótko (od roku 500 do 338 p.n.e., czyli około 150 lat), jednakże okres ten zaznaczył się głębokim wpływem na całą cywilizacje. Grecy, podobnie jak inne ludy, mają swoich niewolników i surowo ograniczają obcym wstęp do swoich miast, lecz obywatele greccy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - GRECJA POD WŁADZĄ MACEDONII

  Macedonia graniczyła z Grecją od północy, była większa zarówno obszarowo /40 tysięcy km2/ jak i pod względem ludności /600 do 800 tysięcy/ od każdego państewka greckiego czy też od związku miast. Z uwagi na stałe zagrożenie ze strony plemion trackich i iliryjskich miała charakter militarny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /9 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - ATENY

  VII w. władza oraz znaczna część ziemi znajdowała się w ręku eupatrydów - ludzie dobrze urodzonych. Najwyższą władzę w państwie sprawował urzędnik wybierany na okres 1 roku. Miał on tytuł archonta. Jego imieniem określano rok. Obok niego działali: król, dowódca wojsk - polemarchos i sześciu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /14 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - SPARTA

  Trzonem pierwotnego państwa spartańskiego jest dolina Eurotasu, leżącej między dwoma pasmami górskimi: Parnonu i Tajgetos. Po podboju sąsiedniej Mesenii państwo spartańskie miało powierzchnię ok. 4100 km kw.

  Sparta jedno z największych miast-państw Grecji. Nazwa Sparta dotyczyła ośrodka położonego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /10 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - WOJNY PERSKIE I WOJNA PELOPONESKA

  Początki cywilizacji perskiej sięgają VI w. p.n.e. Początek potęgi przypada na panowanie Cyrusa /558-529/ Do szczytu potęgi państwo perskie doszło za czasów Dariusza I /522-485/. Granice państwa perskiego sięgały do Azji Mniejszej., gdzie istniały miasta greckie. Persowie narzucili Grekom tyranię -...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /16 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - WIELKA KOLONIZACJA

  VIII w. to czas klęsk dotykających gospodarkę grecką. Pojawiły się też ostre konflikty. Brak żywności wobec rosnącej liczby mieszkańców, chęć zdobycia ziemi uprawnej dla zapewnienia dostatniego bytu, pragnienie wzbogacenia się - to zapoczątkowało proces nazywany wielka kolonizacja.

  Kierunki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /4 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - DZIEJE STAROŻYTNEJ GRECJI, POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

  Początki cywilizacji greckiej datują się od przełomu II i III tysiąclecie p.n.e. Związane są z powstaniem najstarszej na tym terenie kultury - kultury minojskiej - od legendarnego Minosa.

  W III tys. Kreta zaludnia się przybyszami z Azji Mniejszej. Osiedlili się oni również na wyspach Morza Egejskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /6 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja – postacie

  Kreta

  (rozkwit: 2000 r. - 1450 r. p.n.e.)

  1. Minos - król Krety (żona-Pazyfae, dzieci-Deukalion, Androgenos, Ariadna i Fedra)

  Mykeny

  (napływ Achajów: 1900 r. p.n.e.)

  1. Agamemnon - król Myken

  Troja

  (wojna trojańska: 1200 r. p.n.e.)

  1. Parys (Aleksander) - porywa Helenę, pocz. Wojny trojańskiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Przybyslaw Dodano /05.11.2011 Znaków /4 782

  praca w formacie txt

Do góry