Historia /2 992 prac/

 • Ocena brak

  System Wersalski - Informacje Ogólne

  Ukształtowany po I wojnie światowej system wersalski, mimo swoich niedostatków, zapewniał Polsce integralność terytorialną. Chociaż niektóre postanowienia traktatu wersalskiego były przez polską dyplomację krytykowane, to jednak Polska była zainteresowana jego utrzymaniem.

  Jednak stosunki między...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /15 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System sprawowania władzy - Anglia

  Na przełomie 19 i 20w. w Wielkiej Brytanii panowała i panuje dziedziczna monarchia o systemie parlamentarno - gabinetowym, Wielka Brytania nie ma konstytucji pisanej, podstawy ustroju i zasady działania władz państwowych regulują normy prawa pisanego (akty parlamentu), zwyczajowe prawo konstytucyjne oraz tzw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System lenny we wczesnym średniowieczu

  Lenno, pierwotnie ziemia nadawana przez seniora w użytkowanie wasalowi (lennikowi), później całokształt stosunków między seniorem i wasalem. W szerokim znaczeniu było to prawo, na mocy którego w epoce feudalnej nadawano komuś (wasalowi) określone dobra (ziemię, pieniądze) w zamian za obowiązek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktury prawne, polityka społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego

  Co dla ludzi jest ważniejsze: dostęp do władzy ( stanowienie praw, udział w decyzjach publicznych, dostęp do urzędów ) czy dostęp do własności .

  Pod pojęciem własności rozumiemy: nienaruszalność życia i mienia, swoboda poruszania się, ochrona prawna , czy uprawnienia obywatelskie ( bierne i czynne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /4 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki w Polsce XVI - XVII wieku

  Moim zadaniem w niniejszej pracy jest opisanie(w myśl definicji kultury politycznej) stosunków panujących w państwie polskim na przełomie XVI/XVII w.

  Należy wspomnieć o systemie szeroko rozpowszechnionym w szeregach polskiej szlachty, tzw. sarmatyzmie. Opierał się on przede wszystkim na prawach i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /3 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - litewskie XIV - XVI w.

  Niezbyt świetnie skończył się okres piastowski dla polskiego państwa i narodu. W porównaniu z początkami za Bolesławów sprzed czterech niemal wieków była spuścizna Kazimierzowa okaleczonym zrębem bez najbujniejszych, najkonieczniejszy do życia konarów. Straciła Polska ówczesna swe pobrzeże morskie na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /14 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - niemieckie w okresie wczesnopiastowskim

  Wraz ze śmiercią Ottona III zeszła z areny politycznej idea równoprawnych członków cesarstwa. W Niemczech wybuchły walki wewnętrzne, w których Chrobry poparł przeciwnika Henryka II - Ekkeharda, margrabiego Miśni. Zamordowanie tegoż spowodowało ingerencje Chrobrego, który w 1002 roku zajął Łużyce...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /2 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - krzyżackie w XV w.

  Stosunki polsko-krzyżackie w XV wieku

  Na północnym wschodzie uciążliwym sąsiadem Polski były

  pogańskie plemiona Prusów. W czasie rozbicia dzielnicowego od drugiej połowy XII wieku na tej niespokojnej granicy toczyły się ciągłe walki.

  Książęta polscy organizowali przeciw Prusom wyprawy, ( za co...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /20 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - krzyżackie w dziejach Polski

  Powstanie zakonu krzyżackiego . Zakon Szpital Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie założony został w Palestynie w 1190 r. (w zakon rycerski przekształcony w 1198r.) do ochrony pielgrzymów i chorych w czasie wypraw krzyżowych i do walki z niewiernymi. W związku z niepowodzeniami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /13 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - ruskie do XII wieku

  Granice Polski za czasów panowania Mieszka I rozciągały się od Morza Bałtyckiego na północy, poprzez granice z Prusami i Rusią na wschodzie, dalej na zachód od Krakowa i Odry w dół rzeki do Morza. Po śmierci Mieszka I, Bolesław Chrobry dziedziczył państwo, które miało dobrze ułożone stosunki z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /3 719

  praca w formacie txt

Do góry